LOGEST функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията LOGEST в Microsoft Excel.

Описание

В регресионния анализ LOGEST изчислява експоненциална крива, която апроксимира вашите данни и връща масив от стойности, описващ кривата. Тъй като тази функция връща масив от стойности, тя трябва да бъде въведена като формула за масив.

Уравнението на кривата е

y = b*m^x

или

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ако има множество от x-стойности, където зависимата стойност на y е функция на независимите стойности на x. Стойностите m са основи, съответстващи на всяка стойност на x, а b е константа. Забележете, че y, x и m могат да са вектори. Масива, който LOGEST връща, е {mn,mn-1,...,m1,b}.

Синтаксис

LOGEST(известни_y; [известни_x]; [конст]; [състояния])

Синтаксисът на функцията LOGEST има следните аргументи:

 • "известни_y"    Задължително. Наборът от стойности на y в отношението y = b*m^x, които вече знаете.

  • Ако масивът известни_y е в една колона, тогава всяка колона от известни_x се разглежда като отделна променлива.

  • Ако масивът известни_y е в един ред, тогава всеки ред на известни_x се разглежда като отделна променлива.

 • Известни_x    Незадължително. Незадължителен набор от стойности на x в отношението y = b*m^x, които вече знаете.

  • Масивът известни_x може да включва един или повече набори от променливи. Ако се използва само една променлива, известни_y и известни_x могат да бъдат диапазони с произволна форма, стига да имат еднакви размерности. Ако се използва повече от една променлива, известни_y трябва да бъде диапазон от клетки с височина от един ред или ширина от един колона, наричан също вектор.

  • Ако известни_x е пропуснато, вместо него се използва масивът {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • "конст"    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали константата b да се изравни на 1.

  • Ако конст е TRUE или е пропуснато, b се изчислява нормално.

  • Ако конст е FALSE, b се задава равно на 1, а m-стойностите се нагласяват така, че да се съгласуват с y = m^x.

 • Състояния    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали да се върнат допълнителни регресионни статистики.

  • Ако състояния е TRUE, LOGEST връща допълнителните регресионни статистики, така че върнатият масив е {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Ако състояния е FALSE или пропуснат, LOGEST връща само коефициентите m и константата b.

За повече информация за допълнителната регресионна статистика вж. LINEST функция.

Забележки

 • Колкото повече графиката на вашите данни прилича на експоненциална крива, толкова по-добре изчислената линия ще се съгласува с вашите данни. LOGEST, подобно на LINEST, връща масив от стойности,описващ връзката между стойностите, но LINEST апроксимира вашите данни с права линия; LOGEST апроксимира с експоненциална крива. За повече информация вж. LINEST.

 • Когато имате само една независима x-променлива, можете да получите стойностите на пресечната точка с y (b) директно с помощта на следната формула:

  Пресечна точка с оста Y (b):
  INDEX(LOGEST(известни_y;известни_x),2)

  Можете да използвате уравнението y = b*m^x, за да прогнозирате бъдещи стойности на y, но Microsoft Excel предоставя за тази цел функцията GROWTH. За повече информация вж. GROWTH функция.

 • Формулите, които връщат масиви, трябва да бъдат въведени като формули за масиви.

  Забележка:  В Excel Online не можете да създавате формули за масиви.

 • Когато въвеждате като аргумент масив от константи (например известни_x), използвайте запетаи за отделяне на стойностите в един и същ ред и точка и запетая за отделяне на различните редове. Разделителните знаци могат да бъдат и други в зависимост от вашите регионални настройки.

 • Забележете, че стойностите на y, прогнозирани от регресионното уравнение, може да не са валидни, ако са извън диапазона на стойностите на y, който сте използвали, за да дефинирате уравнението.

Пример

Пример 1

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Месец

Броя

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Формула

Описание

Резултат

=LOGEST(B2:B7;A2:A7; TRUE; FALSE)

Формулата в примера трябва да се въведе като формула за масив в програмата Excel. След като копирате примера в празен работен лист, изберете диапазона C9:D9, започвайки с клетката с формулата. Натиснете F2 и след това натиснете CTRL+SHIFT+ENTER. Ако формулата не се въведе като формула за масив, се получава единичен резултат 1,4633.

1,4633

495,3048

Пример 2

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Месец

Броя

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Формула

Резултат

=LOGEST(B2:B7;A2:A7;TRUE;TRUE)

1,4633

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×