LinkedIn автобиография помощник - бележки за трети лица на Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Този файл на бележки за трети лица предоставя бележки и информация за кода на трети лица или други материали, изброени по-долу ("трета страна код"), които са включени в продукта на Microsoft. Microsoft си запазва всички други права на трети лица код не изрично предоставени от Microsoft, независимо дали е от отражение, поради невъзможност или по друг начин. Известия и лицензи по-долу са предоставени само за информационни цели.

Ember browserify 1.1.4 | MIT лиценз
(C) 2014 Стефан Пенер, Пламен Джексън и ember к сътрудници.

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Ember-к-Лорнет 1.2.1 | Скоро лиценз версия 2.0
Авторско право 2015 LinkedIn Corp.

Под скоро лиценз, версия 2.0 ("лиценз"); не можете да използвате този файл, освен в съответствие с лиценза. Можете да получите копие на лиценза на: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Освен ако не изисква от приложимото законодателство или приели за писмено, софтуер, разпространява под лиценз се разпространява на "Както е" основа "," без гаранции или условия от всякакъв вид, или подразбиращи.

--------

Ember данни 2.14.0 | MIT лиценз
Copyright (C) 2011-2017 тилда, Inc. и сътрудници.
Части авторско право (C) 2011 LivingSocial Inc.

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Ember-зареждане-initializers 0.5.1 & 0.6.0 | MIT лиценз
Авторско право (c) 2016

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Ember-местно-config 0.0.2 | MIT лиценз
Авторско право (c) 2015 г.

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Ember анализатор 2.0.3 | MIT лиценз
(C) 2013 Стефан Пенер и Ember приложение комплект сътрудници

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Ember-маршрутизиране действие помощник 2.0.1 | MIT лиценз
Авторско право (c) 2016 КРЗ, вкл

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Ember.js 2.11.2 | MIT лиценз
(C) 2015 Йехуда Katz, Том Станимир и Ember.js сътрудници

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

състояние на Ember тройно 1.0.2 | BSD-2-клауза
Авторско право (c) 2016, Христо Милен всички права запазени.

Вторично разпространение и употреба в източника и двоично формуляри, със или без промяна, са разрешени при условие че са изпълнени следните условия:

  1. Разпределения на първичен код трябва да запазите горните авторските права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

  2. Разпространените в двоичен формат трябва да се възпроизвеждат по-горе авторски, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпределението.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИ "КАКТО Е" И ВСЯКО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СА ОТКАЗ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; БИЗНЕС ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ) ОБАЧЕ ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКА ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

--------

закръглете Ember 0.1.3 | MIT лиценз
Авторско право (c) 2017

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

JQuery 1.4.2 | MIT лиценз
Авторско право (c) jQuery Foundation и други сътрудници, https://js.foundation/

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

JQuery 1.9.1 | MIT лиценз
(C) 2013 jQuery фондация

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

JQuery 2.2.1 (NPM) | MIT лиценз
(C) 2016 jQuery фондация

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

JS бисквитки 2.1.3 | MIT лиценз
(C) 2014 Клаус Hartl

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

Loader.js 4.1.0 | MIT лиценз
(C) 2014 Йехуда Katz, Стефан Пенер и сътрудници

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

програма за разпознаване на маршрута 0.1.9 | MIT лиценз
(C) 2014 Йехуда Кац и сътрудници

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

шпаньол 2.0.3 | Скоро лиценз версия 2.0
Авторско право 2016 LinkedIn Corp.

Под скоро лиценз, версия 2.0 ("лиценз"); не можете да използвате този файл, освен в съответствие с лиценза. Можете да получите копие на лиценза на: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Освен ако не изисква от приложимото законодателство или приели за писмено, софтуер, разпространява под лиценз се разпространява на "Както е" основа "," без гаранции или условия от всякакъв вид, или подразбиращи.

--------

развалям js 2.8.10 | BSD-2-клауза
UglifyJS се разпространява под BSD лиценз:
Авторски права 2012-2013 © Милен Bazon mihai.bazon@gmail.com.

Вторично разпространение и употреба в източника и двоично формуляри, със или без промяна, са разрешени при условие че са изпълнени следните условия:

  1. Разпределения на първичен код трябва да запазите горните авторските права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

  2. Разпространените в двоичен формат трябва да се възпроизвеждат по-горе авторски, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпределението.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИ "КАКТО Е" И ВСЯКО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СА ОТКАЗ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; БИЗНЕС ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ) ОБАЧЕ ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКА ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

--------

usertiming 0.1.6 | MIT лиценз
Авторско право (c) 2017 Nic Jansma, http://nicj.net

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

--------

UUID 2.0.1 (възел) | MIT лиценз
Авторско право (c) 2010 – 2016 Пламен Kieffer и други сътрудници

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаване на копие на този софтуер и документацията на свързаните файлове ("софтуер"), да се справят в софтуера без ограничения, включително без ограничение права за използване, копиране, промяна, обединяване, публикуване, разпространяване, преотстъпване и/или продава копия на софтуера и да разрешават лицата, на които е представено софтуера, да отговаря на следните условия:

По-горе авторски права и това съобщение фигурира във всички копия или съществени части на софтуера.

СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ФИТНЕС ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ АВТОРИТЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ОТ, ОТ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×