IS функции

Тази статия описва осем функции, използвани за проверка на типа на стойност или препратка към клетка. Всяка от тези функции, наричани обобщаващо "функции IS", проверява типа на стойността и връща TRUE или FALSE в зависимост от резултата на проверката. Например функцията ISBLANK връща логическата стойност TRUE, ако стойността е препратка към празна клетка, в противен случай връща FALSE.

Синтаксис

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISTEXT(value)

Value     е стойността, която искате да изследвате. Стойността може да бъде празна, грешка, логическа, текст, число или колонна препратка.

Функция

Връща TRUE, ако

ISBLANK

Value препраща към празна колонна препратка.

ISERR

Стойност препраща към всяка стойност за грешка, освен #N/A.

ISERROR

Стойност препраща към всяка стойност за грешка (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? или #NULL!).

ISLOGICAL

Стойност препраща към логическа стойност.

ISNA

Стойност препраща към стойността за грешка #N/A (липсва стойност).

ISNONTEXT

Value препраща към всеки елемент, който не е текст. (Обърнете внимание, че тази функция връща TRUE и ако value препраща към празна колонна препратка.)

ISNUMBER

Стойност препраща към число.

ISTEXT

Стойност препраща към текст.

Забележки

  • Аргументите на функциите IS не се конвертират. Например в повечето други функции, където се изисква число, текстовата стойност "19" е конвертира в число. Обаче във формулата ISNUMBER("19"), "19" не се конвертира от текстовата стойност и съответно функцията ISNUMBER връща FALSE.

  • Функциите IS са полезни във формули за проверка на резултата от изчисление. Комбинирани с функцията IF, те предоставят метод за установяване на грешки във формулите (вж. примерите по-долу).

Примери 1

Формула

Описание (Резултат)

=ISLOGICAL(TRUE)

Проверява дали TRUE е логическа стойност (Yes)

=ISLOGICAL("TRUE")

Проверява дали TRUE е логическа стойност (No)

=ISNUMBER(4)

Проверява дали 4 е число (Yes)

Примери 2

Кол1

Формула

Описание (Резултат)

Gold

=ISBLANK([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е празна (No)

#REF!

=ISERROR([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешка (Yes)

#REF!

=ISNA([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешката #N/A (No)

#N/A

=ISNA([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешката #N/A (Yes)

#N/A

=ISERR([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешка (Yes)

330,92

=ISNUMBER([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е число (Yes)

Region1

=ISTEXT([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е текст (Yes)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×