INDEX функция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Функцията INDEX връща стойност или препратката към стойност от таблица или диапазон.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Има два начина да използвате функцията INDEX:

Синтаксис за масив

Описание

Връща стойността на елемент в таблица или масив, избран чрез индексите на номерата на реда и на колоната.

Използвайте формата за масив, ако първият аргумент на INDEX е масив от константи.

Синтаксис

INDEX(масив; ред_ном; [колона_ном])

Синтаксисът на функцията INDEX има следните аргументи.

 • Масив    Задължително. Диапазон от клетки или масив от константи.

  • Ако "масив" съдържа само един ред или колона, съответният аргумент "ред_ном" или "колона_ном" е незадължителен.

  • Ако "масив" съдържа повече от един ред и повече от една колона и се използва само "ред_ном" или "колона_ном", INDEX връща масив от целия ред или цялата колона в масив.

 • Ред_ном    Задължително. Избира реда в "масив", от който да върне стойност. Ако "ред_ном" е пропуснат, "колона_ном" е задължителен.

 • Колона_ном    Незадължително. Избира колоната в" масив", от която да върне стойност. Ако "колона_ном" е пропуснат, "ред_ном" е задължителен.

Забележки

 • Ако се използва и "ред_ном", и "колона_ном", INDEX връща стойността в клетката на пресичането на "ред_ном" и "колона_ном".

 • Ако зададете 0 (нула) за "ред_ном" или "колона_ном", INDEX връща съответно масива от стойности за цялата колона или целия ред. За да използвате стойности, върнати като масив, въведете функцията INDEX като формула за масив в хоризонтален диапазон от клетки за ред и във вертикален диапазон от клетки за колона. За да въведете формула за масив, натиснете CTRL+SHIFT+ENTER.

  Забележка:  В Excel Web App не можете да създавате формули за масиви.

 • "ред_ном" и "колона_ном" трябва да сочат към клетка в масив, в противен случай INDEX връща стойността за грешка #REF!.

Примери

Пример 1

Тези примери използват функцията INDEX, за да намерят стойността в в клетката, представляваща интерес, където се пресичат ред и колона.

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Данни

Ябълки

Лимони

Банани

Круши

Формула

Описание

Резултат

=INDEX(A2:B3;2;2)

Стойност в пресечната точка на втория ред и втората колона в диапазона A2:B3.

Круши

=INDEX(A2:B3;2;1)

Стойност в пресечната точка на втория ред и първата колона в диапазона A2:B3.

Банани

Пример 2

Този пример използва функцията INDEX във формула за масив, за да намери стойностите в две клетки, зададени в масив с размерност 2x2.

В този случай изберете всеки две вертикални клетки, като например a1: a2, поставете следната формула =INDEX({1,2;3,4},0,2) в първата клетка и след това натиснете CTRL + SHIFT + ENTER. Когато въведена като формула за масив Excel автоматично ще поставите формулата на втората клетка.

Формула

Описание

Резултат

= INDEX({1,2; 3,4}, 0, 2)

Стойност, намираща се в първия ред и втората колона в масива. Масивът съдържа 1 и 2 в първия ред и 3 и 4 във втория ред.

2

Стойност, намираща се във втория ред и втората колона в масива (същия масив като по-горе).

4

Забележка: Това е формула за масив и трябва да се въведе с CTRL + SHIFT + ENTER. Excel автоматично ще се пренася формулата в фигурните скоби {}. Ако се опитате да ги въведете сами Excel ще покаже формулата като текст. Ако не използвате CTRL + SHIFT + ENTER и след това формулата ще върне #VALUE! грешка.

Най-горе на страницата

Форма за препратка

Описание

Връща препратката към клетката в пресечната точка на зададени ред и колона. Ако препратката е съставена от несъседни области, можете да изберете областта, в която да се търси.

Синтаксис

INDEX(препратка; ред_ном; [колона_ном]; [област_ном])

Синтаксисът на функцията INDEX има следните аргументи.

 • Препратка    Задължително. Препратка към един или повече диапазони от клетки.

  • Ако въвеждате несъседни диапазони за препратката, поставете препратка в скоби.

  • Ако всяка област в препратка съдържа само един ред или колона, съответният аргумент "ред_ном" или "колона_ном" е незадължителен. Например за препратка към единичен ред използвайте INDEX(препратка,колона_ном).

 • Ред_ном    Задължително. Номерът на реда в препратка, от който трябва да се върне препратка.

 • Колона_ном    Незадължително. Номерът на колоната в препратка, от която трябва да се върне препратка.

 • Област_ном    По желание. Избира диапазон в reference, от който да се върнете на пресичането на ред_ном и колона_ном. Първата избрана или въведена област се номерира с 1, а вторият е 2 и т.н. Ако област_ном се пропусне, INDEX използва област 1.  Области, изброени тук трябва да бъдат поставени в един лист.  Ако зададете области, които не са в един и същ лист като помежду си, тя ще предизвика #VALUE! грешка.  Ако трябва да използвате диапазони, които са разположени в листове с различни един от друг, се препоръчва, че използвате формата за масив на функцията INDEX и използвайте друга функция, за да изчислите диапазонът, който се състои масива.  Например можете да използвате функцията CHOOSE, за да изчислите кои диапазон ще се използва.

Ако например "препратка" описва клетките (A1:B4,D1:E4,G1:H4), тогава "област_ном 1" е диапазонът A1:B4, "област_ном 2" е диапазонът D1:E4, и "област_ном 3" е диапазонът G1:H4.

Забележки

 • След като "препратка" и "област_ном" са избрали конкретен диапазон, "ред_ном" и "колона_ном" избират конкретна клетка: "ред_ном 1" е първият ред в диапазона, "колона_ном 1" е първата колона и т. н. Препратката, върната от INDEX, е пресечната точка на "ред_ном" и "колона_ном".

 • Ако зададете 0 (нула) за "ред_ном" или "колона_ном", INDEX връща съответно препратката за цялата колона или целия ред.

 • "ред_ном", "колона_ном", и "област_ном" трябва да сочат към клетка в препратка, в противен случай INDEX връща стойността за грешка #REF!. Ако "ред_ном" и "колона_ном" са пропуснати, INDEX връща областта в препратка, зададена от "област_ном".

 • Резултатът от функцията INDEX е препратка и се разглежда като такава от другите формули. В зависимост от формулата, върнатата от INDEX стойност може да се използва като препратка или като стойност. Например формулата CELL("width",INDEX(A1:B2,1,2)) е еквивалентна на CELL("width",B1). Функцията CELL използва върнатата от INDEX стойност като препратка към клетка. От друга страна една формула като 2*INDEX(A1:B2,1,2) превежда върнатата от INDEX стойност в числото в клетка B1.

Забележка: Функцията CELL не е налична в Excel Web App.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат формулите резултати, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Плодове

Цена

Брой

Ябълки

0,69 лв.

40

Банани

0,34 лв.

38

Лимони

0,55 лв.

15

Портокали

0,25 лв.

25

Круши

0,59 лв.

40

Бадеми

2,80 лв.

10

Кашу

3,55 лв.

16

Фъстъци

1,25 лв.

20

Кестени

1,75 лв.

12

Формула

Описание

Резултат

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

Пресечната точка на втория ред и третата колона в диапазона A2:C6, която е съдържанието на клетка C3.

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

Пресечната точка на втория ред и втората колона във втората област на A8:C11, която е съдържанието на клетка B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

Сумата на третата колона в областта за първия от диапазона на A1:C11, която е сумата от C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

Сумата на диапазона, започващ от B2 и завършващ в пресечната точка на петия ред и втората колона от диапазона A2:A6, което е сумата на B2:B6.

2,42

Най-горе на страницата

Вж. също

VLOOKUP функция

MATCH функция

INDIRECT функция

Указания и примери за формули за масиви

Функции за търсене и препратки (справка)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×