FORECAST.ETS.STAT функция

Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия.

Типът на статистиката показва коя статистика се изисква от тази функция.

Синтаксис

FORECAST.ETS.STAT(стойности, времева_линия, тип_статистика, [сезонност], [допълване_данни], [агрегиране])

Синтаксисът на функцията FORECAST.ETS.STAT има следните аргументи:

 • Стойности    Задължително. Хронологически стойности, за които искате да прогнозирате следващите точки.

 • Времева линия    Задължително. Независим масив или диапазон от числови данни. Датите във времевата линия трябва са през равномерна стъпка и не може да са нули. Времевата линия може и да не е сортирана, тъй като FORECAST.ETS.STAT ще я сортира неявно за изчисленията. Ако не може да се установи постоянна стъпка от дадената времевата линия, FORECAST.ETS.STAT ще върне грешката #NUM!. Ако времевата линия съдържа дублирани стойности, FORECAST.ETS.STAT ще върне грешката #VALUE!. Ако диапазоните на времевата линия и стойностите не са с един и същ размер, FORECAST.ETS.STAT ще върне грешката #N/A.

 • Тип_статистика    Задължително. Числова стойност между 1 и 8, която показва коя статистика ще бъдат върната за изчисляемата прогноза.

 • Сезонност    Незадължително. Числена стойност. Стойността по подразбиране 1 означава, че Excel разпознава сезонността автоматично за прогнозирането и използва положителни цели числа за дължината на сезонния модел. 0 показва липса на сезонност, което означава, че прогнозата ще бъде линейна. Положителните цели числа ще указват на алгоритъма да използва модели с тази дължина като сезонност. За всяка друга стойност FORECAST.ETS.STAT ще връща грешката #NUM!.

  Максималната поддържана сезонност е 8760 (брой часове в една година). Всяка сезонност над този брой ще доведе до грешка #NUM!.

 • Допълване на данни    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.STAT поддържа до 30% липсващи данни и автоматично ще се настрои според тях. 0 указва на алгоритъма да отчита липсващите точки като нули. Стойността по подразбиране 1 ще отчита липсващите точки, като ги допълва до средната стойност на съседните точки.

 • Агрегиране    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.STAT ще агрегира много точки, които имат едно и също клеймо с дата и час. Параметърът "агрегиране" е числена стойност, която показва кой метод ще се използва за агрегиране на много стойности с едно и също клеймо с дата и час. Стойността по подразбиране 0 ще използва AVERAGE, като други опции са SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Могат да бъдат върнати следните незадължителни статистики:

 • "Алфа" параметър на ETS алгоритъм    Връща параметъра базова стойност – по-висока стойност дава по-голямо тегло на последните точки от данни.

 • "Бета" параметър на ETS алгоритъм    Връща параметъра стойност на тенденция – по-висока стойност дава по-голямо тегло на последната тенденция.

 • "Гама" параметър на ETS алгоритъм    Връща параметъра стойност на сезонност – по-висока стойност дава по-голямо тегло на последния сезонен период.

 • MASE метрика    Връща метрика на средната абсолютна мащабирана грешка – мярка за точността на прогнозите.

 • SMAPE метрика    връща метрика на симетричната средна абсолютна процентна грешка – мярка за точността на базата на процентните грешки.

 • MAE метрика    връща метрика на симетричната средна абсолютна процентна грешка – мярка за точността на базата на процентните грешки.

 • RMSE метрика    Връща на метрика средноквадратичната грешка – мярка за разликите между прогнозирани и наблюдавани стойности.

 • Открит размер на стъпка    връща размера на стъпка, открит в хронологическата времева линия.

Изтегляне на примерна работна книга

Щракнете върху тази връзка, за да изтеглите работна книга с примери за функцията FORECAST.ETS на Excel

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Функции за прогнозиране (справка)

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×