Преминаване към основното съдържание

FORECAST.ETS.STAT функция

Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия.

Типът на статистиката показва коя статистика се изисква от тази функция.

Синтаксис

FORECAST.ETS.STAT(стойности, времева_линия, тип_статистика, [сезонност], [допълване_данни], [агрегиране])

Синтаксисът на функцията FORECAST.ETS.STAT има следните аргументи:

 • Стойности    Задължително. Хронологически стойности, за които искате да прогнозирате следващите точки.

 • Времева линия    Задължително. Независим масив или диапазон от числови данни. Датите във времевата линия трябва са през равномерна стъпка и не може да са нули. Времевата линия може и да не е сортирана, тъй като FORECAST.ETS.STAT ще я сортира неявно за изчисленията. Ако не може да се установи постоянна стъпка от дадената времевата линия, FORECAST.ETS.STAT ще върне грешката #NUM!. Ако времевата линия съдържа дублирани стойности, FORECAST.ETS.STAT ще върне грешката #VALUE!. Ако диапазоните на времевата линия и стойностите не са с един и същ размер, FORECAST.ETS.STAT ще върне грешката #N/A.

 • Тип_статистика    Задължително. Числова стойност между 1 и 8, която показва коя статистика ще бъдат върната за изчисляемата прогноза.

 • Сезонност    Незадължително. Числена стойност. Стойността по подразбиране 1 означава, че Excel разпознава сезонността автоматично за прогнозирането и използва положителни цели числа за дължината на сезонния модел. 0 показва липса на сезонност, което означава, че прогнозата ще бъде линейна. Положителните цели числа ще указват на алгоритъма да използва модели с тази дължина като сезонност. За всяка друга стойност FORECAST.ETS.STAT ще връща грешката #NUM!.

  Максималната поддържана сезонност е 8760 (брой часове в една година). Всяка сезонност над този брой ще доведе до грешка #NUM!.

 • Допълване на данни    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.STAT поддържа до 30% липсващи данни и автоматично ще се настрои според тях. 0 указва на алгоритъма да отчита липсващите точки като нули. Стойността по подразбиране 1 ще отчита липсващите точки, като ги допълва до средната стойност на съседните точки.

 • Агрегиране    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.STAT ще агрегира много точки, които имат едно и също клеймо с дата и час. Параметърът "агрегиране" е числена стойност, която показва кой метод ще се използва за агрегиране на много стойности с едно и също клеймо с дата и час. Стойността по подразбиране 0 ще използва AVERAGE, като други опции са SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Могат да бъдат върнати следните незадължителни статистики:

 • "Алфа" параметър на ETS алгоритъм    Връща параметъра базова стойност – по-висока стойност дава по-голямо тегло на последните точки от данни.

 • "Бета" параметър на ETS алгоритъм    Връща параметъра стойност на тенденция – по-висока стойност дава по-голямо тегло на последната тенденция.

 • "Гама" параметър на ETS алгоритъм    Връща параметъра стойност на сезонност – по-висока стойност дава по-голямо тегло на последния сезонен период.

 • MASE метрика    Връща метрика на средната абсолютна мащабирана грешка – мярка за точността на прогнозите.

 • SMAPE метрика    връща метрика на симетричната средна абсолютна процентна грешка – мярка за точността на базата на процентните грешки.

 • MAE метрика    връща метрика на симетричната средна абсолютна процентна грешка – мярка за точността на базата на процентните грешки.

 • RMSE метрика    Връща на метрика средноквадратичната грешка – мярка за разликите между прогнозирани и наблюдавани стойности.

 • Открит размер на стъпка    връща размера на стъпка, открит в хронологическата времева линия.

Изтегляне на примерна работна книга

Щракнете върху тази връзка, за да изтеглите работна книга с примери за функцията FORECAST.ETS на Excel

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Функции за прогнозиране (справка)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×