FORECAST.ETS.CONFINT функция

Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата. Доверителен интервал 95% означава, че 95% от бъдещите точки се очаква да попадат в рамките на този радиус от резултата от прогнозата на FORECAST.ETS (с нормално разпределение). Използване на доверителен интервал може да ви помогне да се разбере точността на прогнозирания модел. По-малък интервал би означавал по-голямо доверие в прогнозата за тази конкретна точка.

Синтаксис

FORECAST.ETS.CONFINT(целева_дата; стойности; времева_линия; [доверително_ниво]; [сезонност]; [допълване_данни]; [агрегиране])

Синтаксисът на функцията FORECAST.ETS.CONFINT има следните аргументи:

  • Целева_дата    Задължително. Точката от данни, стойността за която искате да прогнозирате. Целевата дата може да бъде дата/час или число. Ако целевата дата е хронологично преди края на хронологическата времева линия, FORECAST.ETS.CONFINT връща грешката #NUM!.

  • Стойности    Задължително. Хронологически стойности, за които искате да прогнозирате следващите точки.

  • Времева линия    Задължително. Независим масив или диапазон от числени данни. Датите във времевата линия трябва са през равномерна стъпка и не може да са нули. Времевата линия може и да не е сортирана, тъй като FORECAST.ETS.CONFINT ще я сортира неявно за изчисленията. Ако не може да се установи постоянна стъпка от дадената времевата линия, FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешката #NUM!. Ако времевата линия съдържа дублирани стойности, FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешката #VALUE!. Ако диапазоните на времевата линия и стойностите не са с един и същ размер, FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешката #N/A.

  • Доверително_ниво    Незадължително. Числова стойност между 0 и 1 (без крайните точки), показващ доверително ниво за изчисляемия доверителен интервал. Например за 90% доверителен интервал ще се изчислява 90% доверително ниво (90% от бъдещи точки попадат в рамките на този радиус от прогнозата). Стойността по подразбиране е 95%. За числа извън диапазона (0,1) FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешка #NUM!.

  • Сезонност    Незадължително. Числена стойност. Стойността по подразбиране 1 означава, че Excel разпознава сезонността автоматично за прогнозирането и използва положителни цели числа за дължината на сезонния модел. 0 показва липса на сезонност, което означава, че прогнозата ще бъде линейна. Положителните цели числа ще указват на алгоритъма да използва модели с тази дължина като сезонност. За всяка друга стойност FORECAST.ETS.CONFINT ще връща грешката #NUM!.

    Максималната поддържана сезонност е 8760 (брой часове в една година). Всяка сезонност над този брой ще доведе до грешка #NUM!.

  • Допълване на данни    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.CONFINT поддържа до 30% липсващи на данни и автоматично ще се настрои според тях. 0 указва на алгоритъма да отчита липсващите точки като нули. Стойността по подразбиране 1 ще отчита липсващите точки, като ги допълва до средната стойност на съседните точки.

  • Агрегиране    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.CONFINT ще агрегира много точки, които имат едно и също клеймо с дата и час. Параметърът "агрегиране" е числена стойност, която показва кой метод ще се използва за агрегиране на много стойности с едно и също клеймо с дата и час. Стойността по подразбиране 0 ще използва AVERAGE, като други опции са SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Вж. също

Функции за прогнозиране (справка)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×