FORECAST.ETS функция

Изчислява или прогнозира бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS). Прогнозираната стойност е продължение на хронологическите стойности в указаната целева дата, която трябва да бъде продължение на времевата линия. Можете да използвате тази функция, за да прогнозирате бъдещи продажби, изисквания към запасите или потребителски тенденции.

Тази функция изисква времевата линия да се организира с постоянна стъпка между отделните точки. Това например може да бъде месечна времева линия със стойности на 1-во число всеки месец, годишна времева линия или времева линия на числови индекси. За този тип времева линия е много полезно да агрегирате необработените подробни данни, преди да приложите прогнозата, което също така създава по-точни прогнозни резултати.

Синтаксис

FORECAST.ETS(целева_дата; стойности; времева_линия; [сезонност], [допълване_данни]; [агрегиране])

Синтаксисът на функцията FORECAST.ETS има следните аргументи:

  • Целева_дата    Задължително. Точката от данни, стойността за която искате да прогнозирате. Целевата дата може да бъде дата/час или число. Ако целевата дата е хронологично преди края на хронологическата времева линия, FORECAST.ETS връща грешка #NUM!.

  • Стойности    Задължително. Хронологически стойности, за които искате да прогнозирате следващите точки.

  • Времева линия    Задължително. Независим масив или диапазон от числови данни. Датите във времевата линия трябва са през равномерна стъпка и не може да са нули. Времевата линия може и да не е сортирана, тъй като FORECAST.ETS ще я сортира неявно за изчисленията. Ако не може да се установи постоянна стъпка от дадената времевата линия, FORECAST.ETS ще върне грешка #NUM!. Ако времевата линия съдържа дублирани стойности, FORECAST.ETS ще върне грешка #NUM!. Ако диапазоните на времевата линия и стойностите не са с един и същ размер, FORECAST.ETS ще върне грешка #N/A.

  • Сезонност    Незадължително. Числова стойност. Стойността по подразбиране 1 означава, че Excel разпознава сезонността автоматично за прогнозирането и използва положителни цели числа за дължината на сезонния модел. 0 показва липса на сезонност, което означава, че прогнозата ще бъде линейна. Положителните цели числа ще указват на алгоритъма да използва модели с тази дължина като сезонност. За всяка друга стойност FORECAST.ETS ще връща грешка #NUM!.

    Максималната поддържана сезонност е 8760 (брой часове в една година). Всяка сезонност над този брой ще доведе до грешка #NUM!.

  • Допълване на данни    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS поддържа до 30% липсващи на данни и автоматично ще се настрои според тях. 0 указва на алгоритъма да отчита липсващите точки като нули. Стойността по подразбиране 1 ще отчита липсващите точки, като ги допълва до средната стойност на съседните точки.

  • Агрегиране    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS ще агрегира много точки, които имат едно и също клеймо с дата и час. Параметърът "агрегиране" е числена стойност, която показва кой метод ще се използва за агрегиране на много стойности с едно и също клеймо с дата и час. Стойността по подразбиране 0 ще използва AVERAGE, като други опции са SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Вж. също

Функции за прогнозиране (справка)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×