Exchange 2007 края на поддръжката на пътна карта

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

На 11 април 2017Exchange Server 2007 достигат края на поддръжката. Ако вече не са започнали своята миграция от Exchange 2007 към Office 365 или Exchange 2016, сега е време да стартирате вашето планиране.

Какво прави край на поддръжката средно?

Exchange Server, като почти всички продукти на Microsoft, има времетраене на поддръжката, през които предоставяме нови функции, поправки на грешки, корекции на защитата и т.н. Този жизнен цикъл обикновено трае 10 години от датата на първоначалната версия на продукт, и в края на тази жизнен цикъл се нарича на продукта в края на поддръжката. Тъй като Exchange 2007 достигнал крайната си на поддръжка на 11 април 2017, Microsoft вече не предоставя:

 • техническа поддръжка за проблеми, които може да възникнат;

 • корекции на грешки за проблеми, които са открити и които е възможно да се отразят на стабилността и използваемостта на сървъра;

 • корекции на защитата за уязвимости, които са открити и които е възможно да направят сървъра уязвим за пробиви в сигурността;

 • актуализации на часови зони.

Вашата инсталация на Exchange 2007 ще продължи да работи след тази дата. Обаче поради гореупоменатите проблеми настоятелно препоръчваме мигриране от Exchange 2007 възможно най-скоро.

За повече информация относно сървърите на Office 2007, които са близо до края на поддръжката, вижте Планирайте своята надстройка за сървърите на Office 2007.

Какви са възможностите?

Сега, Exchange 2007 е достигнала своя край на поддръжката, настоятелно ви препоръчваме да запознаване с вашите възможности и подготовка на план за миграция. Можеш:

 • мигрирате към Office 365 чрез преходна, поетапна или хибридна миграция;

 • мигрирате вашите сървъри на Exchange 2007 към по-нова версия на Exchange на вашите локални сървъри.

Следващите раздели разглеждат всяка опция по-подробно.

Мигриране към Office 365

Мигрирането на имейла ви към Office 365 е най-добрата и проста опция, която да ви помогне да прекратите използването на вашето разполагане на Exchange 2007. С мигриране към Office 365 можете с един скок да преминете от технология на 10 години към функции, които са последен писък на технологиите, например:

 • възможности за съответствие, като правила за задържане, задържане на място и задържане поради конфликт, търсене на електронни данни на място и други;

 • групи на Office 365;

 • "Фокусирани входящи";

 • Delve Analytics;

 • интерфейси REST API за програмен достъп до имейл, календари, контакти и т.н.

Office 365 също така пръв получава нови функции и среди за работа и вашите потребители обикновено може да започнат да ги използват веднага. В допълнение към новите функции няма да се налага да се грижите за:

 • закупуване и поддържане на хардуер;

 • плащане за загряване и охлаждане на вашите сървъри;

 • поддържане на актуални корекции на защитата, продукта и часовата зона;

 • осигуряване на място за съхранение и софтуер за поддръжка на изискванията за съответствие;

 • Надстройване до нова версия на Exchange – в Office 365 винаги сте с най-новата версия на Exchange.

Как да мигрирам към Office 365?

В зависимост от вашата организация имате няколко опции, които ще ви помогнат да стигнете до Office 365. При избор на опция за мигриране трябва да имате предвид няколко неща, като броя на местата или пощенските кутии, които трябва да преместите, колко дълго искате да продължи мигрирането и дали имате нужда от безпроблемна интеграция между Office 365 и локалната инсталация по време на мигрирането. Тази таблица показва опциите за мигриране и най-важните фактори, които определят кой метод ще използвате.

Опция за мигриране

Размер на организацията

Продължителност

Преходна миграция

По-малко от 150 места

Седмица или по-малко

Поетапна миграция

Повече от 150 места

Няколко седмици

Пълна хибридна миграция

Няколкостотин до няколко хиляди места

Няколко месеца или повече

Следващите раздели включват общ преглед на тези методи. Разгледайте Определяне на пътя за мигриране, за да научите подробности за всеки метод.

Преходна миграция

Преходната миграция е метод, при който в предварително избрани дата и час ще мигрирате всички пощенски кутии, групи за разпространение, контакти и т.н. в Office 365. Когато сте готови, ще изключите локалните сървъри на Exchange и ще започнете да използвате само Office 365.

Методът на преходна миграция е чудесен за малки организации с малък брой пощенски кутии, които искат да стигнат бързо до Office 365 и не искат да се занимават с някои от сложностите на други методи. Но методът е също до известна степен ограничен, защото трябва да бъде завършен за седмица или по-малко и защото изисква потребителите да преконфигурират своите профили в Outlook. Въпреки че преходната миграция може да се справи с до 2000 пощенски кутии, настоятелно препоръчваме да мигрирате максимум 150 пощенски кутии с този метод. Ако се опитате да мигрирате повече от 150 пощенски кутии, може да нямате достатъчно време за прехвърляне на всички пощенски кутии преди крайния срок и ИТ екипът ви по поддръжката може да се претовари при помагане на потребителите да преконфигурират Outlook.

Ако обмисляте преходна миграция, ето няколко неща, за които да помислите:

 • Office 365 ще трябва да се свърже с вашите сървъри на Exchange 2007 с помощта на "Outlook навсякъде" през TCP, порт 443;

 • Всички локални пощенски кутии ще бъдат преместени в Office 365;

 • Ще ви трябва локален акаунт на администратор, който има достъп да чете съдържанието на пощенските кутии на потребителите;

 • Приетите домейни на Exchange 2007, които искате да използвате в Office 365, трябва да бъдат добавени като проверени домейни в услугата;

 • Между момента, в който стартирате мигрирането, и началото на заключителната фаза Office 365 ще синхронизира периодично пощенските кутии на Office 365 и локалните пощенски кутии. Това позволява да се завърши мигрирането, без да се безпокоите за изоставане на имейли в локалните пощенски кутии;

 • Потребителите ще получат новите временни пароли за своя акаунт за Office 365, които ще трябва да се променят, когато потребителите влязат в пощенските си кутии за първи път;

 • Ще ви трябва лиценз за Office 365, който включва Exchange Online, за всяка пощенска кутия на потребител, която мигрирате;

 • Потребителите ще трябва да настроят нов профил в Outlook за всяко от своите устройства и да изтеглят имейла си отново. Количеството имейл, което Outlook ще изтегли, може да е различно. За повече информация прегледайте Промяна на настройките за това колко поща да се държи офлайн.

За да научите повече за преходната миграция, прегледайте:

Поетапна миграция

Поетапната миграция е метод, при който имате няколкостотин или няколко хиляди пощенски кутии, които искате да мигрирате към Office 365. Той отнема повече от седмица и не се нуждае от някоя от разширените функции за хибридна миграция като споделена информация за заетост на календара.

Поетапната миграция е чудесна за организации, на които е нужно повече време, за да мигрират своите пощенски кутии към Office 365, но все пак планират да завършат мигрирането в рамките на няколко седмици. Можете да мигрирате пощенски кутии в "партиди", което ви дава възможност да контролирате колко на брой и кои пощенски кутии се мигрират в даден момент. Можете например да групирате в партида пощенски кутии на потребителите в един и същ отдел, за да се уверите, че всички се преместват едновременно. Или можете да оставите пощенските кутии на ръководните кадри за последната партида. Както при преходната миграция потребителите ще трябва да създадат отново своите профили в Outlook.

Ако обмисляте поетапна миграция, ето няколко неща, за които да помислите:

 • Office 365 ще трябва да се свърже с вашите сървъри на Exchange 2007 с помощта на "Outlook навсякъде" през TCP, порт 443;

 • Ще ви трябва локален акаунт на администратор, който има достъп да чете съдържанието на пощенските кутии на потребителите;

 • Приетите домейни на Exchange 2007, които искате да използвате в Office 365, трябва да бъдат добавени като проверени домейни в услугата;

 • Ще трябва да създадете CSV файл с пълното име и имейл адреса на всяка пощенска кутия, която искате да мигрирате в дадена партида. Също така трябва да включите нова парола за всяка пощенска кутия, които мигрирате, и след това да изпратите паролата на всеки потребител. Потребителят ще бъде подканен да промени паролата си при първото влизане в новата пощенска кутия на Office 365;

 • Между момента, в който стартирате мигрирането на партиди, и началото на заключителната фаза Office 365 ще синхронизира периодично пощенските кутии на Office 365 и локалните пощенски кутии, включени в партидата. Това позволява да се завърши мигрирането, без да се безпокоите за изоставане на имейли в локалните пощенски кутии;

 • Потребителите ще получат новите временни пароли за своя акаунт за Office 365, които ще трябва да се променят, когато потребителите влязат в пощенската си кутия за първи път;

 • Ще ви трябва лиценз за Office 365, който включва Exchange Online, за всяка пощенска кутия на потребител, която мигрирате;

 • Потребителите ще трябва да настроят нов профил в Outlook за всяко от своите устройства и да изтеглят имейла си отново. Количеството имейл, което Outlook ще изтегли, може да е различно. За повече информация прегледайте Промяна на настройките за това колко поща да се държи офлайн.

За да научите повече за поетапната миграция, прегледайте:

Пълна хибридна миграция

Пълната хибридна миграция е метод, при който вашата организация има много стотици до десетки хиляди пощенски кутии и искате да преместите някои или всички тях в Office 365. Тъй като този тип миграции са обикновено дългосрочни, хибридните миграции позволяват:

 • показване на локалните потребители на информацията за заетост от календара за потребители в Office 365, и обратно;

 • показване на единен глобален адресен списък, който съдържа получатели локално и в Office 365.

 • преглед на пълните карти за получатели на Outlook за всички потребители, независимо дали са локално, или в Office 365.

 • сигурна имейл комуникацията между локалните сървъри на Exchange и Office 365 чрез TLS и сертификати;

 • третиране на съобщенията, изпратени между локалните сървъри на Exchange и Office 365, като вътрешни, което позволява:

  • правилното им оценяване и обработка от агентите по транспорт и съответствие, чиято цел са вътрешните съобщения;

  • заобикаляне на филтрите за нежелана поща.

Пълните хибридни миграции са най-подходящи за организации, които очакват да останат в хибридна конфигурация за много месеци или повече. Ще получите функциите, разгледани по-рано в този раздел, както и синхронизиране на справочния указател, по-добре интегрирани функции за съответствие и възможността за преместване на пощенски кутии от и в Office 365 чрез преместване на пощенски кутии онлайн. Office 365 се превръща в продължение на вашата локална организация.

Ако обмисляте пълна хибридна миграция, ето няколко неща, за които да помислите:

 • Пълните хибридни миграции не са подходящи за всички типове организации. Поради сложността на пълните хибридни миграции организациите с по-малко от няколкостотин пощенски кутии обикновено не реализират ползите, които оправдават усилията и разходите, необходими за организиране на такъв тип миграция. Ако това звучи като вашата организация, настоятелно ви препоръчваме вместо това да помислите за преходна или поетапна миграция;

 • Ще трябва да разположите поне един сървър на Exchange 2013 във вашата организация, работеща с Exchange 2007, който да действа като "хибриден сървър". Този сървър ще комуникира с Office 365 от името на вашите сървъри на Exchange 2007;

 • Office 365 ще трябва да се свърже с "хибридния сървър" с помощта на "Outlook навсякъде" през TCP, порт 443;

 • Ще трябва да настроите синхронизиране на справочния указател чрез Azure Active Directory Connect (AADConnect) между вашите локални сървъри на Active Directory и Office 365;

 • Потребителите ще могат да влизат в пощенската си кутия на Office 365 със същото потребителско име и парола, които използват, когато влизат в локалната мрежа (изисква Azure Active Directory Connect със синхронизиране на пароли и/или услуги за федериране на Active Directory);

 • Ще ви трябва лиценз за Office 365, който включва Exchange Online, за всяка пощенска кутия на потребител, която мигрирате;

 • Не се налага потребителите да настройват нов профил на Outlook на повечето устройства (някои по-стари телефони с Android може да се нуждаят от нов профил) и няма нужда да изтеглят повторно имейла си.

Ако пълна хибридна миграция звучи подходяща за вас, прегледайте следните ресурси, които да ви помогнат при мигрирането:

Мигриране към по-нова версия на Exchange Server

Въпреки че твърдо вярваме, че можете да получите най-добрата стойност и потребителска среда за работа чрез мигриране към Office 365, също така разбираме, че някои организации трябва да запазят своя имейл локално. Това може да е поради нормативни изисквания, за да се гарантира, че данните не се съхраняват в център за данни в друга страна, и т.н. Ако решите да запазите имейла си локално, можете да мигрирате вашата среда на Exchange 2007 към Exchange 2010, Exchange 2013 или Exchange 2016.

Препоръчваме ви да мигрирате към Exchange 2016, ако не можете да мигрирате към Office 365. Exchange 2016 включва всички функции и подобрения, които са включени в предишните версии на Exchange, и е най-близък до средата за работа с Office 365 (въпреки че някои функции са налични само в Office 365). Разгледайте някои от нещата, които сте пропускали досега:

Издание на Exchange

Функции

Exchange 2010

 • Управление на достъпа, базирано на роли (разрешения без контрол на достъпа (ACL)

 • Правила за пощенска кутия на Outlook Web Access

 • Възможност за споделяне на заетост и делегиране на календари между организации

Exchange 2013

Функции от Exchange 2010 и...

 • Опростена архитектура, която намалява броя на сървърните роли до три (пощенска кутия, клиентски достъп, граничен транспорт)

 • Правила за защита от загуба на данни (DLP), които ви помагат да предотвратите изтичането на чувствителна информация

 • Значително подобрена среда на работа на Outlook Web App

Exchange 2016

Функции от Exchange 2013 и...

 • Допълнително опростени сървърни роли само до пощенската кутия и граничен транспорт

 • Подобрени DLP заедно с интеграция с SharePoint

 • Подобрена устойчивост на базите данни

 • Онлайн сътрудничество при работа с документи

Към коя версия трябва да мигрирам?

Препоръчваме ви първоначално да приемете, че ще мигрирате към Exchange 2016. След това използвайте следната информация, за да потвърдите предположението си или да изключите като възможност Exchange 2016. Ако не можете да мигрирате към Exchange 2016 по една или друга причина, повторете същия процес за Exchange 2013 и т.н.

Съображение

Още информация

Край на поддръжката на дати

Като Exchange 2007 всяка версия на Exchange има свои собствени края на поддръжката на дата:

 • Exchange 2010    – януари 2020 г.

 • Exchange 2013    – април 2023 г.

 • Exchange 2016    – октомври 2025 г.

По-рано в края на поддръжката на дата, по-рано ще трябва да изпълните друго миграция. Януари 2020 е много по-близо, отколкото мислите!

Път за мигриране към Exchange 2010 и 2013

Ето някои общи фази за мигриране към Exchange 2010 или Exchange 2013:

 1. инсталиране на Exchange 2010 или 2013 във вашата съществуваща организация, работеща с Exchange 2007

 2. преместване на услугите и друга инфраструктура в Exchange 2010 или 2013

 3. преместване на пощенските кутии и публичните папки в Exchange 2010 или 2013

 4. извеждане от експлоатация на останалите сървъри на Exchange 2007

Път за мигриране към Exchange 2016

Ето някои общи фази за мигриране към Exchange 2016:

 1. инсталиране на Exchange 2013 във вашата съществуваща организация, работеща с Exchange 2007

 2. преместване на услугите и друга инфраструктура в Exchange 2013

 3. преместване на пощенските кутии и публичните папки в Exchange 2013

 4. извеждане от експлоатация на останалите сървъри на Exchange 2007

 5. инсталиране на Exchange 2016 във вашата съществуваща организация, работеща с Exchange 2013

 6. преместване на пощенските кутии, публичните папки, услугите и друга инфраструктура в Exchange 2016 (последователността няма значение)

 7. извеждане от експлоатация на останалите сървъри на Exchange 2013

Забележка: Мигрирането от Exchange 2013 към Exchange 2016 е просто. И двете версии имат почти едни и същи хардуерни изисквания. Това, заедно с факта,че тези версии са толкова съвместими, означава, че можете да изградите отново сървъра, който сте закупили за Exchange 2013, и да инсталирате Exchange 2016 върху него. И с преместването на пощенски кутии онлайн повечето потребители няма да забележат, че пощенските им кутии се преместват от сървъра и след това връщат на него, след като сте го изградили отново с Exchange 2016.

Съвместно съществуване на версии

Когато мигрирате към:

 • Exchange 2016    Exchange 2016 не може да се инсталира в организация, която включва сървър на Exchange 2007. Ще трябва първо да мигрирате към Exchange 2010 или 2013 (настоятелно препоръчваме Exchange 2013), премахнете всички сървъри на Exchange 2007 и след това да мигрирате към Exchange 2016.

 • Exchange 2010 или Exchange 2013    Можете да инсталирате Exchange 2010 или Exchange 2013 в съществуваща организация с Exchange 2007. Това ви позволява да инсталирате на един или повече сървъри на Exchange 2010 или 2013 и да извършите мигрирането.

Хардуер на сървъра

Хардуерните изисквания за сървъра са променени от Exchange 2007 насам. Трябва да се уверите, че хардуерът, който възнамерявате да използвате, е съвместим. Можете да намерите повече информация за хардуерните изисквания за всяка версия тук:

Ще установите, че със значителните подобрения в производителността на Exchange и увеличаването на изчислителна мощност и мястото за съхранение в по-новите сървъри, вероятно ще са ви нужни по-малко сървъри, за да поддържате същия брой пощенски кутии.

Версия на операционната система

Минималните поддържани версии на операционната система за всяка версия са:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2010    Windows Server 2008 SP2

Можете да намерите повече информация относно поддържаните операционни системи в Матрица на поддръжката на Exchange.

Функционално ниво на гората на Active Directory

Минималните поддържани функционални нива на гората на Active Directory за всяка версия са:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

 • Exchange 2010    Windows Server 2003

Можете да намерите повече информация относно поддържаните функционални нива на гората в Матрица на поддръжката на Exchange.

Версии на клиента на Office

Минималните поддържани версии на клиента на Office за всяка версия са:

 • Exchange 2016    Office 2010 (с най-новите актуализации)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

 • Exchange 2010    Office 2003

Можете да намерите повече информация относно поддържаните клиенти на Office в Матрица на поддръжката на Exchange.

Как да мигрирам?

Ако сте решили, че искате да запазите имейла си локално, можете да използвате следните ресурси, които да ви помогнат при мигрирането:

Какво да направя, ако имам нужда от помощ?

Ако извършвате мигриране към Office 365, може да отговаряте на условията за използване на услугата ни Microsoft FastTrack. FastTrack предоставя най-добри практики, инструменти и ресурси, за да направите миграцията към Office 365 колкото се може по-безпроблемна. Най-хубавото е, че ще имате истински инженер от поддръжката, който ще ви преведе през мигрирането – от планирането и проектирането чак до мигрирането на последната ви пощенска кутия. Ако искате да знаете повече за FastTrack, хвърлете един поглед на Microsoft FastTrack.

Ако срещнете проблеми при мигрирането към Office 365 и не използвате FastTrack или мигрирате към по-нова версия на Exchange Server, ние сме тук, за да ви помогнем. Ето някои ресурси, които можете да използвате:

Сродни теми

Ресурси, които да ви помогнат да надстроите вашите сървъри и клиенти на Office 2007
Група за оттеглянето на Office (техническа общност на Microsoft)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×