DURATION функция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

DURATION функция, една от финансовите функции, връща времетраене на Macauley за предполагаема номинална стойност от $100. Времетраене се дефинира като претеглена средна стойност на настоящата стойност на паричните потоци и се използва като мярка за облигация цена отговор на промените в дохода.

Синтаксис

DURATION(разчет; погасяване; купон; доходност; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати от други формули или функции. Например използвайте DATE(2018,5,23) за 23 ден от май, 2018. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията DURATION има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Купон    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.

 • Доходност    Задължително. Годишната доходност на ценната книга.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни номера, така че те могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е пореден номер 1 и 1 януари 2018 е пореден номер 43101, защото това е 43,101 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата купувачи закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато изтече купон. Да предположим, че 30-годишна облигация е издадена на 1 януари 2018 г. и е закупен от купувачи шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2018 г., датата на сделката ще бъде 1 юли 2018, и датата на падежа ще бъде 1 януари 2048, което е 30 години след датата на издаване на 1 януари 2018 г.

 • Разчет, погасяване, честота и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет или погасяване не е валидна дата, DURATION връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Ако купон < 0 или доходност < 0, DURATION връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако честота е число различно от 1, 2 или 4, DURATION връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако база < 0 или база > 4, DURATION връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако разчет ≥ погасяване, DURATION връща стойността за грешка #NUM!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

07/01/2018

Дата на разчета

01/01/2048

Дата на погасяване

8.0 %

Процент на купона

9,0%

Процент на доходността

2

Честота е шестмесечна (вж. по-горе)

1

Действителна/действителна база (вж. по-горе)

Формула

Описание

Резултат

=DURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Времетраенето за облигация при горните условия

10.9191453

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×