CUBESET функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CUBESET в Microsoft Excel.

Описание

Определя изчислявано множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Excel.

Синтаксис

CUBESET (връзка; "множество_израз"; [надпис]; [сортиране_ред]; [сортиране_по])

Синтаксисът на функцията CUBESET има следните аргументи:

 • "връзка"    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.

 • "множество_израз"    Задължително. Текстов низ на израз за множество, от който произлиза множество от членове или кортежи. "множество_израз" може да бъде също препратка към клетка, сочеща диапазон на Excel, който съдържа един или повече членове, кортежи или множества, включени в множеството.

 • "надпис"    Незадължително. Текстов низ от куба, който се показва в клетката вместо надпис, ако е дефиниран такъв.

 • "сортиране_ред"    Незадължително. Типът на сортиране, ако има такъв, който да се извърши, и може да бъде едно от следните неща:

Цяло число

Изброима константа

Описание

Аргумент "сортиране_по"

0

SortNone

Оставя множеството със съществуващото подреждане.

Игнориран

1

SortAscending

Сортира множество във възходящ ред по сортиране_по.

Задължителен

2

SortDescending

Сортира множество в низходящ ред по сортиране_по.

Задължителен

3

SortAlphaAscending

Сортира множество във възходящ азбучен ред.

Игнориран

4

Sort_Alpha_Descending

Сортира множество в низходящ азбучен ред.

Игнориран

5

Sort_Natural_Ascending

Сортира множество в естествен възходящ ред.

Игнориран

6

Sort_Natural_Descending

Сортира множество в естествен низходящ ред.

Игнориран

 • Стойността по подразбиране е 0. Сортирането по азбучен ред за множества от кортежи сортира по последния елемент на всеки кортеж. За повече информация относно тези различни редове на сортиране вижте системата за помощ на Microsoft Office SQL Analysis Services.

 • "сортиране_по"    Незадължително. Текстов низ за стойността, по която се сортира. Например за да получите града с най-големи продажби, множество_израз би било множество от градове, а сортиране_по би било количеството на продажбите. Или за да получите града с най-голямо население, "множество_израз" би било множество градове, а "сортиране_по" би било големината на населението. Ако "сортиране_ред" изисква "сортиране_по" и "сортиране_по" е пропуснато, CUBESET връща стойност на грешка #VALUE!.

Забележки

 • Когато функцията CUBESET изчислява, в клетката временно се показва съобщението "#GETTING_DATA…", преди да бъдат извлечени всички данни.

 • Ако името на връзката не е валидна връзка на работна книга, която е съхранена в работната книга, CUBESET връща стойност на грешка #NAME?. Ако сървърът за аналитична обработка онлайн (OLAP сървърът) не се изпълнява или връща съобщение за грешка, CUBESET връща стойност на грешка #NAME?.

 • Ако синтаксисът на "множество_израз" е неправилен или множеството съдържа поне един член, чиято размерност се различава от тази на другите членове, CUBESET връща стойност #N/A.

 • Ако "множество_израз" е по-дълъг от 255 знака, което е лимитът за аргумент на функция, CUBESET връща стойност на грешка #VALUE!. За да използвате текстов низ, който е по-дълъг от 255 знака, въведете текстовия низ в клетка (за която лимитът е 32 767 знака) и след това използвайте препратка към клетка като аргумент.

 • CUBESET може да върне стойност на грешка #N/A, ако указвате обект, съществуващ в рамките на сесия, като например изчислен член или наименувано множество в обобщена таблица, когато се споделя връзка и обобщената таблица е изтрита или сте преобразували обобщената таблица във формули. (В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Инструменти за OLAP, а след това щракнете върху Преобразуване във формули.)

Примери

=CUBESET("Финанси";"Поръчка([Продукт].[Продукт].[Категория продукти];Членове;[Количества].[Единица продажби];ASC)";"Продукти")

=CUBESET("Продажби";"[Продукт].[Всички продукти].Деца";"Продукти";1;"[Количества].[Обща сума на продажбите]")

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×