CELL функция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CELL в Microsoft Excel. Намиране на връзки към още информация за форматирането на данните в клетки и прилагане на стилове на клетки в раздела Вж .

Описание

Функцията CELL връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка. Например, ако искате да проверите дали дадена клетка съдържа числова стойност, а не текст, преди да извършите изчисление с нея, можете да използвате следната формула:

= IF( CELL("тип"; A1) = "v"; A1 * 2; 0)

Тази формула изчислява A1*2 само ако клетката A1 съдържа числова стойност и връща 0, ако A1 съдържа текст или е празна.

Синтаксис

CELL(инфо_тип; [препратка])

Синтаксисът на функцията CELL има следните аргументи:

  • "инфо_тип"    Задължително. Текстова стойност, която задава искания тип на връщаната информация за клетката. Следващият списък показва възможните стойности на "инфо_тип" и съответните резултати.

инфо_тип

Връща

"address"

Препратка към първата клетка в препратка, като текст.

"col"

Номер на колоната на клетката в препратка.

"color"

Стойност 1, ако клетката е форматирана с цвят за отрицателни стойности; в противен случай връща 0 (нула).

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

"contents"

Стойност на най-горната лява клетка в препратката; не е формула.

"filename"

Име (включващо пълния път) на файла, съдържащ препратка, като текст. Връща празен текст (""), ако работният лист, съдържащ препратка, още не е записан.

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

"format"

Текстова стойност, съответстваща на числовия формат на клетката. Текстовите стойности за различните формати са показани в следващата таблица. Връща "-" в края на текстовата стойност, ако клетката е форматирана с цвят за отрицателни стойности. Връща "()" в края на текстовата стойност, ако клетката е форматирана със скоби за положителните или за всички стойности.

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

"parentheses"

Стойност 1, ако клетката е форматирана със скоби за положителните или за всички стойности; в противен случай връща 0.

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

"prefix"

Текстова стойност, съответстваща на "префикс за етикет" на клетката. Връща единична кавичка ('), ако клетката съдържа ляво подравнен текст, двойна кавичка ("), ако клетката съдържа дясно подравнен текст, карета (^), ако клетката съдържа центриран текст, обратно наклонена черта (\), ако клетката съдържа двустранно подравнен текст и празен текст (""), ако клетката съдържа нещо друго.

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

"protect"

Стойност 0, ако клетката не е заключена, в противен случай връща 1, ако клетката е заключена.

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

"row"

Номер на реда на клетката в препратка.

"type"

Текстова стойност, съответстваща на типа на данните в клетката. Връща "b", ако клетката е празна, "l", ако клетката съдържа текстова константа и "v", ако клетката съдържа нещо друго.

"width"

Ширина на колоната на клетката, закръглена до цяло число. Единицата за ширина на колоната е равна на ширината на един знак от шрифта по подразбиране.

Забележка: Тази стойност не се поддържа в Excel Online, Excel Mobile и Excel Starter.

  • "препратка"    Незадължително. Клетката, за която искате информация. Ако липсва, се връща информацията, зададена в аргумента "инфо_тип" за последната променена клетка. Ако аргументът "препратка" е диапазон от клетки, функцията CELL връща информация само за най-горната лява клетка на диапазона.

Кодове за форматиране на CELL

Следващият списък описва текстовите стойности, които функцията CELL връща, когато аргументът "инфо_тип" е "format", а аргументът "препратка" е клетка, форматирана с вграден числов формат.

Ако форматът на Excel е

Функцията CELL връща

Общ

"G"

0

"F0"

# ##0

" 0"

0,00

"F2"

# ##0,00

" 2"

# ##0 лв._);(# ##0 лв.)

"C0"

# ##0 лв._);[Червено](# ##0 лв.)

"C0-"

# ##0,00 лв._);(# ##0,00 лв.)

"C2"

# ##0,00 лв._);[Червено](# ##0,00 лв.)

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? или # ??/??

"G"

m/d/yy или m/d/yy h:mm или mm/dd/yy

"D4"

d-mmm-yy или dd-mmm-yy

"D1"

d-mmm или dd-mmm

"D2"

mmm-yy

"D3"

mm/dd

"D5"

h:mm AM/PM

"D7"

h:mm:ss AM/PM

"D6"

h:mm

"D9"

h:mm:ss

"D8"

Забележка: Ако аргументът "инфо_тип" във функцията CELL е " format" и ако по-късно приложите друго форматиране към адресираната клетка, тогава трябва да преизчислите работния лист, за да актуализирате резултатите от функцията CELL.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

75

Здравейте всички!

Формула

Описание

Резултат

=CELL("row"; A20)

Номерът на реда на клетката A20.

20

=CELL("contents"; A3)

Съдържанието на клетка A3.

Здравейте всички!

=CELL("type"; A2)

Типът на данните в клетка А2. Тип на данните "v" посочва стойност.

v

Сродни теми

Промяна на формата на клетка
Създаване или промяна на клетка препраща
ADDRESS функция
Добавяне, промяна, намиране или изчистване на условно форматиране в клетка

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×