AVERAGEIF функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AVERAGEIF в Microsoft Excel.

Описание

Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии.

Синтаксис

AVERAGEIF(диапазон; критерий; [среден_диапазон])

Синтаксисът на функцията AVERAGEIF има следните аргументи:

 • диапазон    Задължително. Една или повече клетки за усредняване, включително числа или имена, масиви или препратки, които съдържат числа.

 • критерий    Задължително. Критериите са във вид на число, израз, адрес на клетка или текст, които определят кои клетки ще се усредняват. Например критериите могат да бъдат изразени като 32, "32", ">32", "ябълки" или B4.

 • среден_диапазон    Незадължително. Конкретният набор от клетки за усредняване. Ако е пропуснато, използва се диапазон.

Забележки

 • Клетките в диапазона, които съдържат TRUE или FALSE, се игнорират.

 • Ако някоя клетка в среден_диапазон е празна, AVERAGEIF я игнорира.

 • Ако диапазон е празно или е текстова стойност, AVERAGEIF връща стойността на грешка #DIV0!.

 • Ако някоя клетка в критерий е празна, AVERAGEIF я третира като стойност 0.

 • Ако в диапазон няма клетки отговарящи на критерий, AVERAGEIF връща стойността на грешка #DIV/0!.

 • Можете да използвате заместващите знаци въпросителен знак (?) и звездичка (*) в критерий. Въпросителният знак съответства на единичен знак; звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

 • Не е необходимо среден_диапазон да има същия размер и форма като диапазон. Фактическите клетки за усредняване се определят от горната лява клетка в среден_диапазон като начална клетка и след това се включват клетките, които съответстват по размер и форма на среден_диапазон. Например:

Ако диапазон е

И среден_диапазон е

Тогава реално оценяваните клетки са

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Забележка: Функцията AVERAGEIF измерва главната тенденция, която е местоположението на средата на група числа в статистическо разпределение. Трите най-разпространени мерки на главната тенденция са:

 • Средна стойност   , която е средноаритметичното и се изчислява чрез събиране на група числа с последващото им разделяне на броя на тези числа. Например средното на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 30 делено на 6, което е 5.

 • Медиана   , която е средното число на група числа; това означава, че половината от числата са по-големи от медианата, а половината от числата са по-малки от медианата. Например медианата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 4.

 • Мода   , която е най-често срещащото се число в група числа. Например модата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 3.

Тези три мерки на главната тенденция са еднакви за симетрични разпределения на групи числа. За несиметрични групи числа те могат да са различни.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Стойност на имота

Комисионна

100 000

7000

200 000

14 000

300 000

21 000

400 000

28 000

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGEIF(B2:B5;"<23000")

Средната стойност на всички комисиони, по-малки от 23 000. Три от четирите комисионни изпълняват това условие и общата им сума е 42 000.

14 000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<250000")

Средната стойност на всички стойности на имоти под 250 000. Две от стойностите на имоти изпълняват това условие и общата им сума е 300 000.

150 000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<95000")

Средната стойност на всички стойности на имоти под 95 000. Понеже има 0 стойности на имоти, които изпълняват това условие, функцията AVERAGEIF връща грешката #DIV/0!, тъй като тя опитва да дели на 0.

#DIV/0!

=AVERAGEIF(A2:A5;">250000";B2:B5)

Средната стойност на всички комисиони със стойност на имота, по-голяма от 250 000. Две комисионни изпълняват това условие и общата им сума е 49 000.

24 500

Пример 2

Регион

Печалба (хиляди)

Изток

45 678

Запад

23 789

Север

-4789

Юг (нов офис)

0

Среден Запад

9678

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGEIF(A2:A6;"=*Запад";B2:B6)

Средната стойност на всички печалби за регионите Запад и Среден Запад.

16 733,5

=AVERAGEIF(A2:A6;"<>*(нов офис)";B2:B6)

Средната стойност на всички печалби за всички региони, с изключение на новите офиси.

18 589

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×