XML за начинаещите

Може би сте чували за XML и може да сте чували много причини, поради които вашата организация би трябвало да го използва. Но какво точно е XML? Тази статия обяснява основите на XML – какво представлява и как работи.

В тази статия

Кратък преглед на маркиране, коректура и етикети

И така, от какво е съставен XML?

Няколко думи за правилно формирани данни

Бърз поглед към схемите

Бърз поглед към трансформациите

Поглед към XML в системата на Microsoft Office

Кратък преглед на маркиране, коректура и етикети

За разбирането на XML, е полезно да се разбере идеята за маркиране на данни. Хората създават документи от векове и през цялото това време те са маркирали тези документи. Например учителите непрекъснато маркират домашните на учениците. Те им казват да преместят абзаци, да пояснят изречения, да поправят правописа и т. н. Маркирането на документ представлява как дефинираме структурата, значението и визуалното представяне на информацията в документа. Ако някога сте използвали функцията за проследяване на поправки в Microsoft Office Word, то тогава сте използвали компютризирана форма на маркиране.

В изчисляването на елементи, "маркирането" се е развило в "коректура". Коректурата е процес на използване на кодове, наречени етикети (или понякога символи) за дефиниране на структурата, визуалния облик и  – в случая с XML – значението на някакви данни.

HTML кодът за тази статия е добър пример на компютърна коректура в действие. Ако я прегледате (в Microsoft Internet Explorer, щракнете с десния бутон на мишката върху страницата, след което изберете Покажи кода), ще видите смесица от четивен текст и HTML етикети, например <p> и <h2>. Етикетите в HTML и XML документи лесно се разпознават, тъй като те са оградени в триъгълни скоби. В кода източник на тази статия, HTML етикетите изпълняват разнообразни задания, например определят началото и края на всеки абзац (<p> ... </p>) и маркират местоположението на всяко изображение.


И така, от какво е съставен XML?

HTML и XML документите съдържат данни, които са оградени от етикети, но дотук свършват приликите между двата езика. В HTML етикетите дефинират облика и представата за вашите данни – заглавните редове идват тук, абзацът започва там и т. н. В XML етикетите дефинират структурата и смисъла на вашите данни – какви са тези данни.

Когато описвате структурата и смисъла на вашите данни, вие правите възможно тяхното използване отново по всякакви начини. Например, ако имате масив от данни за продажби и всеки елемент в масива е ясно уточнен, можете да заредите само елементите, които са ви необходими в отчета на продажбите, а останалите данни да заредите в счетоводната база данни. Казано другояче, може да използвате една система да генерира вашите данни и да ги маркира с етикети, след което да обработва тези данни в произволен брой други системи, независимо от хардуерната платформа или операционната система. Преносимостта е причината, поради която XML стана една от най-популярните технологии за обмен на данни.

Запомнете тези факти, докато четете по-нататък:

 • Не можете да използвате HTML вместо XML. Можете обаче да прехвърлите вашите XML данни в НTML етикети и да ги покажете в уеб страница.

 • HTML се ограничава от предварително дефиниран набор от етикети, който се споделя от всички потребители.

 • XML ви позволява да създадете всякакъв етикет, който ви е нужен за описание на вашите данни и структурата на тези данни. Например да кажем, че трябва да запазите и споделите информация за домашни любимци. Можете да създадете следния XML код:

  <?xml version="1.0"?>
  <CAT>
  <NAME>Izzy</NAME>
  <BREED>Siamese</BREED>
  <AGE>6</AGE>
  <ALTERED>yes</ALTERED>
  <DECLAWED>no</DECLAWED>
  <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
  <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
  </CAT>

Може да видите, че XML етикетите правят възможно да знаете точно какъв вид данни преглеждате. Например вие знаете, че това са данни за котка и можете лесно да намерите името на котката, възрастта и т. н. Възможността да създадете етикети, които дефинират почти всички структури с данни, е това, което прави XML "разширяем".

Но нека не обърквате етикетите в този кодов пример с етикети в един HTML файл. Например, ако поставите тази XML структура в HTML файл и покажете файла във вашия браузър, като резултат ще видите нещо подобно:

Izzy Siamese 6 yes no Izz138bod Colin Wilcox

Браузърът игнорира вашите XML етикети и показва само данните.


Няколко думи за правилно формирани данни

Може да чуете някой от вашия ИТ отдел да споменава "правилно формиран" XML. Един правилно формиран XML файл отговаря на набор от много строги правила, които важат за XML. Ако файлът не отговаря на тези правила, XML спира да работи. Например в предишния пример на код, всеки отварящ етикет има затварящ етикет, така че той отговаря на едно от правилата за правилно формиране. Ако премахнете етикет и се опитате да отворите този файл в някоя от програмите на Office, ще видите съобщение за грешка и програмата ще прекъсне вашето използване на файла.

Не е необходимо непременно да знаете правилата за създаване на правилно формиран XML (независимо че те са лесни за разбиране), но това, което трябва да запомните е, че може да споделяте XML данни между програми и системи само ако данните са правилно формирани. Ако не можете да отворите XML файл, има голяма вероятност файлът да не е правилно формиран.

XML е и независим от платформи, което ще рече, че всяка програма, разработена да използва XML, може да прочете и обработи вашите XML данни независимо от хардуера или операционната система. Например с правилните ХML етикети можете да използвате програма от настолен компютър за отваряне и работа с данни от голям компютър. И независимо кой създава текста на XML данни, можете да работите с едни и същи данни в няколко програми на Microsoft Office 2003 и Microsoft Office Professional 2007, включително Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 иMicrosoft Office Excel 2007. Поради това, че е толкова преносим, XML се превърна в една от най-известните технологии за обмен на данни между бази данни и потребителски настолни компютри.

xml, използван от други програми

В допълнение към обозначените с етикети, правилно формирани данни, XML системите обикновено използват два допълнителни компонента: схеми и трансформации. Разделите по-долу обясняват как работят тези допълнителни компоненти.


Бърз поглед към схемите

Не позволявайте на термина "схема" да ви стряска. Схемата е просто XML файл, който съдържа правила относно това какво може и какво не може да се съдържа в един XML файл с данни. Файловете на схеми принципно използват файлово разширение .xsd, докато XML файловете с данни използват разширението .xml.

Схемите позволяват на програмите да проверяват данните. Те предоставят рамката за структуриране на данни и гарантират, че тя е смислена за автора и за всички други потребители. Например ако потребител въведе невалидни данни, например текст в поле за дата, програмата може да поиска потребителят да въведе правилните данни. Доколкото данните в един XML файл съответстват на правилата на дадена схема, всяка програма, която поддържа XML, може да използва тази схема за прочитане, тълкуване и обработка на данните. Например, както е показано в илюстрацията по-долу, Excel може да проверява <CAT> данните спрямо схемата за КОТКА.

схемите разрешават на приложенията да споделят xml данни.

Схемите могат да станат сложни и да ви научим как да създадете такава е извън предмета на тази статия. (Освен това най-вероятно имате ИТ отдел, който знае как.) Но е от полза да знаете как изглеждат схемите. Следната схема дефинира правилата за <КОТКА> ... </КОТКА> набор от етикети.

<xsd:element name="CAT"> 
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

Не се напрягайте да разберете всичко в примера. Просто имайте предвид тези факти:

 • Съставящите редове в примерната схема се наричат декларации. Ако ви трябва допълнителна информация за животно, например цвят или белези, вероятно вашият ИТ отдел би добавил декларация в схемата. Можете да променяте вашата XML система с развитието и потребностите на вашата дейност.

 • Декларациите предлагат огромен обем от средства за контрол в структурата на данните. Например декларацията <xsd:sequence> означава, че етикетите, например <NAME> и <BREED>, трябва да се появяват в реда, в който са посочени по-горе. Декларациите могат също и да контролират типовете данни, които се въвеждат от потребителите. Например горната схема изисква въвеждане на положително число за възрастта на котката и булеви стойности (ИСТИНА или НЕИСТИНА) за етикетите ALTERED и DECLAWED.

 • Когато данните в XML файл отговарят на правилата, предоставени от схемата, се приема, че данните са валидни. Процесът на проверка на XML данни спрямо дадена схема се нарича (достатъчно логично) проверка. Голямото предимство при използването на схеми е, че те могат да помогнат да се предотврати повреждането на данни. Също така те правят лесно откриването на повредени данни, тъй като XML спира, когато открие проблем.


Бърз поглед към трансформациите

Както споменахме по-рано, XML предоставя и мощни начини за използване и повторно използване на данни. Механизмът за повторно използване на данни се нарича език на XSL трансформация (XSLT), или просто трансформация.

Вие (добре де, вашият ИТ отдел) може също да използвате трансформации за обмен на данни между сървърни системи, например бази данни. Например да кажем, че база данни A съхранява данни за продажби в таблична структура, която работи добре за целите на отдел продажби. База данни Б съхранява данни за приходи и разходи в таблична структура, която е разработена съобразно потребностите на счетоводството. База данни Б може да използва трансформация, за да приеме данни от А и да запише тези данни в правилните таблици.

Комбинацията от файл с данни, схема и трансформация съставлява основна XML система. Следният пример показва как тази система принципно работи. Файлът с данни се проверява спрямо схемата и след това се рендира по произволен брой използваеми начини чрез трансформация. В този конкретен случай трансформацията разполага данните в таблица в уеб страница.

Основна XML файлова структура със схема и трансформация

Посоченият по-долу пример на програмен текст показва един начин на записване на трансформация. Той зарежда данните на <КОТКА> в таблица в уеб страница. Отново, целта на примера не е да ви покаже как да запишете трансформация, а да ви покаже каква форма може да приеме една трансформация.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0">
<TABLE>
<TR>
<TH>Name</TH>
<TH>Breed</TH>
<TH>Age</TH>
<TH>Altered</TH>
<TH>Declawed</TH>
<TH>License</TH>
<TH>Owner</TH>
</TR>
<xsl:for-each select="CAT">
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
<TD>
<xsl:value-of select="NAME"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="BREED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="AGE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="ALTERED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="DECLAWED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="LICENSE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="OWNER"/>
</TD>
</TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

Този пример ви показва как може да изглежда един тип трансформация, когато се напише, но запомнете, че можете просто да обясните какво ви трябва от данните на обикновен английски. Например може да отидете във вашия ИТ отдел и да кажете, че имате нужда да отпечатате данни за продажбите за конкретен регион през последните две години "и ми трябва да изглеждат така". Тогава вашият ИТ отдел може да напише (или промени) трансформацията, за да се изпълни заданието.

Това, което прави нещата още по-удобни е, че Microsoft и нарастващ брой други фирми създават трансформации за всякакви видове задания. В бъдеще има много голяма вероятност да сте в състояние да изтеглите трансформация, която отговаря на вашите нужди или която вие може да нагодите за ваши цели. Това означава, че XML ще ни струва далеч по-малко след време.


Поглед към XML в системата на Microsoft Office

Професионалното издание на Microsoft Office 2003 и Издание на Office 2007 предлагат разширена XML поддръжка.

 • Office Excel 2007, Office Word 2007 и Office PowerPoint 2007 използват XML като свои файлови формати по подразбиране – една промяна, която има няколко предимства:

  • По-малък файлов размер. Новият формат използва ZIP и други технологии на компресиране за редуциране размера на файла с до 75 процента, съпоставено с бинарните формати, използвани от по-стари версии на Office.

  • По-лесно възстановяване на информация и по-голяма защита. XML е нормално четлив, така че ако даден файл се повреди, можете да отворите файла в Microsoft Notepad или друг четец на текст и да възстановите поне част от информацията си. Също така новите файлове са по-защитени, тъй като не могат да съдържат код на Visual Basic for Applications (VBA). Ако използвате новия формат за създаване на шаблони, всички активни ActiveX контроли и VBA макроси се намират в отделен, по-защитен раздел на файла. В допълнение, може да използвате инструменти, например инспектора на документи, за премахване на лични данни. За още информация относно използването на инспектора на документи вижте статията Премахване на скрити данни и лична информация от документи в Office.

  • По голяма преносимост и гъвкавост. Тъй като XML съхранява данни в текстов формат, а не в специализиран двоичен формат, вашите потребители могат да дефинират свои собствени схеми и да използват вашите данни по повече начини, без да трябва да заплащат допълнителни такси. За повече информация относно новите формати вижте Въведение в отварянето на ХML файлови формати.

 • Някои от програмите от Office използват XML във фонов режим, а други, например Microsoft Office OneNote™, не го поддържат въобще. Най добрият начин да разберете как една програма от Office поддържа XML е да стартирате онлайн помощта за тази програма и търсене на XML.

Дотук добре, но какво става, ако имате XML данни без схема? Програмите от Office, които поддържат XML, имат свои собствени начини да ви помогнат да работите с данните. Например Excel приема схема, ако отворите XML файл, който още няма такава. След това Excel ви дава възможност за зареждане на тези данни във файл само за четене или за нанасяне на данни в XML списък (в Microsoft Office Excel 2003) или XML таблица (в Office Excel 2007). Можете да използвате XML списъци и таблици, за да сортирате, филтрирате или добавяте изчисления към данните.

Office Professional 2007 и Microsoft Office 2003 предлагат едни и същи набори с XML инструменти. В Office Professional 2007 първо трябва да разрешите XML поддръжка, след което да стартирате инструментите от различни местоположения. Но след като стартирате инструментите, те работят по един и същ начин в Microsoft Office 2003 и Office Professional 2007.

Забележка : Microsoft Office Access 2007 разрешава XML инструментите си по подразбиране, така че може да пропуснете първата стъпка, ако използвате Access.

Разрешаване на XML инструментите в Office Excel 2007

 1. В Excel щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. В Главни опции за работа с Excel изберете Показвай раздела "Разработчик" в лентата, след което щракнете върху бутона OK.

  Забележка : Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent

Стартиране на XML инструментите в Office Excel 2007

 • В раздела Разработчик щракнете върху налична команда в групата XML.

Стартиране на XML инструментите в Office Access 2007

 1. Щракнете върху раздела Външни данни.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В групата Импортиране щракнете върху XML файл.

  • В групата Експортиране щракнете върху Още, а после върху XML файл.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×