VLOOKUP функция

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте VLOOKUP, една от функциите за търсене и препратки, когато е необходимо да намерите неща в таблица или диапазон по ред. Например търсите цената на дадена автомобилна част по номера на част.

Съвет: Вижте тези видеоклипове от YouTube от експерти на Общността на Excel за още помощ за VLOOKUP!

В най-простия си вид функцията VLOOKUP казва:

=VLOOKUP(стойност, по която искате да търсите; диапазон, в който искате да търсите стойността; номерът на колона в диапазона, съдържащ върнатата стойност; точно или приблизително съвпадение – указани като 0/FALSE или 1/TRUE).

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Съвет: Тайната за VLOOKUP е да организирате данните си, така че стойността, която търсите (плод), да е отляво на върнатата стойност (сума), която искате да намерите.

Използване на функцията VLOOKUP за търсене на стойност в таблица.

Синтаксис

VLOOKUP(справка_стойност; таблица_масив; кол_индекс_ном; [диапазон_справка])

Например:

  • =VLOOKUP(105;A2:C7;2;TRUE)

  • =VLOOKUP("Тодоров";B2:E7;2;FALSE)

Име на аргумент

Описание

справка_стойност    (задължителен)

Стойността, по която търсите. Стойността, по която искате да търсите, трябва да бъде в първата колона на диапазона от клетки, които задавате в таблица_масив.

Например ако таблица_масив обхваща клетки B2:D7, справка_стойност трябва да е в колона B. Вижте графиката по-долу. Справка_стойност може да бъде стойност или препратка към клетка.

таблица_масив    (задължителен)

Диапазонът от клетки, в който VLOOKUP ще извърши търсене за справка_стойност и върнатата стойност.

Първата колона в диапазона от клетки трябва да съдържа lookup_value (например фамилното име на снимката по-долу.) Диапазонът от клетки също така трябва да включва върнатата стойност (например собствено име в графиката по-долу), която искате да намерите.

Научете как се избират диапазони в работен лист.

кол_индекс_ном    (задължителен)

Номерът на колоната (започвайки от 1 за най лявата колона от таблица_масив), която съдържа върнатата стойност.

диапазон_справка    (незадължителен)

Логическа стойност, указваща дали VLOOKUP да търси приблизително, или точно съвпадение:

  • TRUE приема, че първата колона в таблицата е сортирана по числов или азбучен ред, и затова ще извърши търсене за най-близката стойност. Това е методът по подразбиране, ако не зададете друг.

  • FALSE търси точната стойност в първата колона.

Как да започнете

Има четири сегмента от информация, които ще ви трябват, за да съставите синтаксиса на VLOOKUP:

  1. Стойността, която искате да търсите, наричана също стойност на справка.

  2. Диапазонът, където се намира стойността на справка. Не забравяйте, че стойността на справка винаги трябва да бъде в първата колона в диапазона, за да може VLOOKUP да работи правилно. Например ако стойността на справка е в клетка C2, тогава диапазонът ви трябва да започва с C.

  3. Номерът на колона в диапазона, който съдържа върнатата стойност. Например ако укажете B2: D11 като диапазон, трябва да броите B за първа колона, C за втора и т.н.

  4. По желание можете да зададете TRUE, ако искате приблизително съвпадение, или FALSE, ако искате точно съвпадение на върнатата стойност. Ако не зададете нищо, стойността по подразбиране винаги ще бъде TRUE, или приблизително съвпадение.

Сега съберете заедно всичко по-горе, както следва:

= VLOOKUP(стойност за справка; диапазон, съдържащ стойността за справка; номер на колона в диапазона, съдържащ стойността за справка; по желание указвате TRUE приблизително съвпадение или FALSE за точно съвпадение).

Примери

Ето няколко примера за VLOOKUP:

Пример 1

VLOOKUP – пример 1

Пример 2

VLOOKUP – пример 2

Пример 3

VLOOKUP – пример 3

Пример 4

VLOOKUP – пример 4

Пример 5

VLOOKUP – пример 5

Проблем

Защо е възникнала грешка

Върната е грешна стойност

Ако аргументът диапазон_справка е TRUE или е пропуснат, първата колона трябва да се сортира по азбучен или числов ред. Ако първата колона не е сортирана, върнатата стойност може да е нещо, което не очаквате. Или сортирайте първата колона, или използвайте "FALSE" за точно съвпадение.

#N/A в клетка

  • Ако диапазон_справка е TRUE и ако стойността в справка_стойност е по-малка от най-малката стойност в първата колона на таблица_масив, ще получите стойността за грешка #N/A.

  • Ако диапазон_справка е FALSE, стойността за грешка #N/A означава, че не е намерено точното число.

За повече информация за отстраняване на грешки тип #N/A във VLOOKUP вижте Как да коригирате грешка #N/A във функцията VLOOKUP.

#REF! в клетка

Ако col_index_num е по-голямо от броя на колоните в таблица масив, ще получите #REF! стойността на грешка.

За повече информация относно разрешаването на #REF! грешки в VLOOKUP вижте как да коригирате грешка на #REF!.

#VALUE! в клетка

Ако table_array е по-малко от 1, ще получите #VALUE! стойността на грешка.

За повече информация за отстраняване на грешки тип #VALUE! във VLOOKUP вижте Как да коригирате грешка #VALUE! във функцията VLOOKUP.

#NAME? в клетка

Стойността за грешка #NAME? обикновено означава, че липсват кавички във формулата. За да търсите името на човек, трябва да използвате кавички около името във формулата. Например въведете името като "Тодоров" в =VLOOKUP("Тодоров";B2:E7;2;FALSE).

За повече информация вижте коригиране на грешка #NAME!.

Направете следното

Защо

Използвайте абсолютни препратки за диапазон_справка

Използването на абсолютни препратки ви позволява да попълвате надолу формула, така че винаги да търси в един и същ диапазон за справка.

Научете как да използвате абсолютни препратки към клетките.

Не съхранявайте стойности, които са число или дата, като текст.

При търсене на стойности, които са число или дата, се уверете, че данните в първата колона на таблица_масив не се съхраняват като текстови стойности. В противен случай VLOOKUP може да върне неправилна или неочаквана стойност.

Сортиране на първата колона

Сортирайте първата колона на таблица_масив, преди да използвате VLOOKUP, когато диапазон_справка е TRUE.

Използване на заместващи символи

Ако диапазон_справка е FALSE и справка_стойност е текст, можете да използвате заместващи символи – въпросителен знак (?) и звездичка (*) – в справка_стойност. Въпросителният знак съответства на единичен знак. Звездичката съответства на произволна поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

Например =VLOOKUP("Тодоро?";B2:E7;2;FALSE) ще търси всички екземпляри на Тодоров, като последната буква може да е различна.

Уверете се, че вашите данни не съдържат грешни знаци.

При търсене на текстови стойности в първата колона проверете дали данните в нея нямат начални интервали, крайни интервали, несъгласувана употреба на прави (' или ") или типографски (‘ или “) кавички или знаци, които не могат да се отпечатат. В тези случаи VLOOKUP може да върне неочаквана стойност.

За да получите точни резултати, опитайте да използвате функцията CLEAN или функцията TRIM, за да премахнете крайните интервали след стойностите на таблицата в клетка.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Карта за бързи справки: VLOOKUP опреснителна
карта за бързи справки: VLOOKUP съвети
за отстраняване на неизправности вYouTube: VLOOKUP видеоклипове от експерти
на Общността на Excel всичко, което трябва да знаете за VLOOKUP
Как да коригирате грешка на #VALUE! във функцията VLOOKUP
Как да коригирате #N на грешка във функцията
VLOOKUPна формули в Excel
как да избегнете повредени формули
откриване на грешки във формули
функции на Excel (по азбучен ред)
Функции на Excel (по категории)
VLOOKUP (безплатен предварителен преглед)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×