VAC полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

VAC (дисперсия в попълване) поле показва разликата между архивиране (в бюджета в попълване) или базова стойност и EAC (ориентировъчно при попълване) за задача, ресурс или възлагане на задача.

Има няколко категории на VAC полета.

Тип данни    Валута

VAC (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Когато базовата стойност е зададено, VAC поле за задачата съдържа 0 $. Планирани разходи за задачата и бюджетни разходи за задачата в този момент са еднакви, така че дисперсията е $0. Когато са направени промени в плана, или като ход се съобщава в задачата, Microsoft Office Project изчислява VAC за задачата. Това включва цената на действителната работа плюс всякакви други използване разходи за тази задача към днешна дата. Project изчислява VAC по следния начин:

VAC = бюджета в завършване (базова стойност) - приблизителен при завършване

Най-добра употреба    Добавете VAC поле в изглед на лист на задача, когато искате да видите дали вероятно ще бъде под, над или точно в рамките на бюджета си, когато задачата е завършена.

Пример    Бюджетни разходи за задача е $500, тъй като първоначално са се оценява, че това ще отнеме възложените $50 на час ресурс 10 часа да завърши. Ако ресурса отнема само пет часа за изпълнение на задачата, бюджетни разходи е $500 и разходите се актуализира до $250. Следователно VAC показва $250, което показва, че вие сте очаква да бъде под бюджет по задачата от $250 при завършване на задачата.

Забележки    Ако VAC е отрицателно, проектираните разходите за задачата в момента е над бюджета или базови, сума. В този случай може да помислите за промяна на размера на оставаща работа или присвояване на друг ресурс с по-ниска цена ставка за останалите работата по задачата. Ако VAC е положително, очаква разходите за задачата в момента е под бюджет.

VAC (поле на ресурс)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Когато базовата стойност е зададено, VAC поле за ресурси съдържа 0 $. Планирани разходи за ресурса и бюджетни разходи за ресурси в този момент са еднакви, така че дисперсията е $0. Тъй като са правени промени в плана, или като ресурс отчети за хода на изпълнение на възложените задачи, Microsoft Office Project изчислява VAC за ресурс задачи. Това включва цената на действителната работа плюс всякакви други използване разходи за ресурс към днешна дата. Project изчислява VAC по следния начин:

VAC = бюджета в завършване (базова стойност) - приблизителен при завършване

Най-добра употреба    Добавете VAC поле в изглед на лист на ресурс, когато искате да видите дали вероятно ще бъде под, над или точно в рамките на бюджета си за ресурс, когато са изпълнени всички възложените задачи.

Пример    Ако вашата бюджетни разходи за ресурс е $5000 и оценката на разходите е $4000, ви VAC е 1000 лв., смисъл разходите за този ресурс задачи се очаква да бъде $1000 под бюджет при завършване на всички на ресурса задачи.

Забележки    Ако VAC е отрицателно, очаква разходите за ресурса в момента е над бюджета или базови, сума. В този случай може да помислите за промяна на размера на оставаща работа за определени задачи или даване на друг ресурс с по-ниска цена ставка за оставаща работа по задачи. Ако VAC е положително, очаква разходите за ресурса в момента се бюджет.

VAC (поле на задача)

Тип на запис     Изчислява

Начин на изчисление     Когато Задаване на базова линия и задачи, първо се прави, VAC поле за присвояване съдържа 0 $. Планирани разходи за присвояване и бюджетни разходи за присвояване в този момент са едни и същи, така че дисперсията е $0. Тъй като са направени промени в плана, или като целеви ресурс отчети за напредъка, Microsoft Office Project изчислява VAC за присвояване. Тази стойност включва цената на действителната работа плюс всякакви други използване разходи за присвояване на дата. Project изчислява VAC по следния начин:

VAC = бюджетните при завършване (базова стойност) - оценен на завършване

Най-добра употреба     Добавете VAC поле на листа част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси, когато искате да видите дали вероятно ще бъде под, над или точно в рамките на бюджета си за назначение кога ще бъде напълно завършен.

Пример     Ако вашата бюджетни разходи за разпределение е $500 и оценката на разходите е $400, ви VAC е $100, което означава, който се очаква да бъде $100 под бюджет при завършване на задачата.

Забележки     Ако VAC е отрицателно, очаква разходите за присвояване в момента е над бюджета или базови, сума. В този случай може да помислите за промяна на размера на оставаща работа за присвояване или възлагане ресурс с по-ниска цена ставка за останалата част от задачата. Ако VAC е положително, очаква разходите за присвояване в момента е под бюджет.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×