The Audio and video minutes report

В центъра за администриране на Office 365 можете да намерите различни видове отчети, включително тези за Skype за бизнеса онлайн. Вие можете да използвате отчета за аудио и видео минути за показване на общия брой минути, използвани от потребителите в аудио сесии с равноправен достъп, видео сесии с равноправен достъп и аудио/видео конференции и конференции с външно набиране/набиране от Microsoft и доставчици на аудио конференции на трети страни по време на избрания от вас времеви период.

За да прегледате този отчет
  1. Отидете в Център за администриране на Office 365 > Отчети.

  2. В прозореца на таблото на Office 365 в Skype за бизнеса щракнете върху Аудио минути и видео минути.

Този отчет изглежда по следния начин:

The Audio and video minutes report

Този отчет използва следните метрики:

Показател

Описание

Аудио минути

Показва общото време в минути на аудио сесиите с равноправен достъп, които са използвани от потребителите.

Видео минути

Показва общото време в минути на видео сесиите с равноправен достъп, които са използвани от потребителите.

Минути за аудио-/видеоконференции

Показва общото време в минути на сесиите на аудио и видео конференции с равноправен достъп, които са използвани от потребителите.

Минути за конференции с външно избиране

Показва общия брой минути, използвани от потребителите в конференции с външно набиране от Microsoft.

Минути на конференции с набиране

Показва общия брой минути, използвани от потребителите в конференции с набиране от Microsoft.

Искате ли да научите повече за отчитането в Skype за бизнеса онлайн?

Отчетите за аудио минути и видео минути показват времето (в минути) на аудио сесиите с равноправен достъп, видео сесиите с равноправен достъп, аудио/видео конференциите и конференции с външно набиране/набиране от Microsoft и доставчици на аудио конференции на трети страни. В Skype за бизнеса онлайн "равноправен достъп" се отнася до всяка сесия, която включва само двама потребители, докато конференцията се отнася до всяка сесия, която включва трима или повече потребители. Показаните стойности в отчета се създават чрез добавяне на времетраенето на всяка сесия, независимо от броя на потребителите, които може да са участвали в тези сесии. Например да предположим, че тези трима потребители имат аудио/видео конференция, която продължава десет минути. Двама от тези потребители участват в цялата конференция; третият потребител излиза след пет минути. Общото време на потребителя за тази конференция ще бъде 25 минути: 10 + 10 +5. Въпреки това на отчета за аудио и видео минути времетраенето на тази конференция ще бъде 10 минути, защото това е била продължителността на самата конференция.

Забележка : Този отчет показва само общия брой минути, използвани от потребителя в комуникационни аудио/видео сесии. За да разберете общия брой сесии, използвайте отчета за сесии с равноправен достъп и отчета за конференция.

Можете да импортирате данните от отчета в Excel с предоставената функция RESTful WebService API, вижте Използване на Excel за извличане на данни от отчети на Office 365.

Въпреки че е по-лесно да използвате центъра за администриране на Office 365, можете също да използвате следните кратки команди за създаване на този отчет на Skype за бизнеса онлайн:

За преглед на други отчети на Skype за бизнеса онлайн вижте Бързи справки: Отчитане на Skype за бизнеса онлайн.

Когато става въпрос за Windows PowerShell, най-важната част от Skype за бизнеса онлайн е управлението на потребители и че потребителите имат право или нямат право да го правят. С помощта на Windows PowerShell вие можете да управлявате Office 365, като използвате единична точка на администриране чрез автоматизирани и скриптирани действия и улеснявате ежедневната си работа. За да се запознаете с Windows PowerShell, вижте следните теми:

Windows PowerShell има много предимства по отношение на скоростта, улеснена работа и продуктивност, вместо само да използвате потребителския интерфейс на центъра за администриране на Office 365. Научете повече за тези предимства в следните теми:

Вж. също

Отчитане на Skype за бизнеса онлайн

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×