TREND функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията TREND в Microsoft Excel.

Описание

Връща стойности от линейна тенденция. Апроксимира с права линия (като използва метода на най-малките квадрати) масивите известни_y и известни_x. Връща стойностите на y от тази линия за зададен от вас масив нови_x.

Синтаксис

TREND(известни_y; [известни_x]; [нови_x]; [конст])

Синтаксисът на функцията TREND има следните аргументи:

 • Известни_y    Задължително. Наборът от стойности на y в отношението y = mx + b, които вече знаете.

  • Ако масивът известни_y е в една колона, тогава всяка колона от известни_x се разглежда като отделна променлива.

  • Ако масивът известни_y е в един ред, тогава всеки ред на известни_x се разглежда като отделна променлива.

 • Известни_x    Задължително. Незадължителен набор от стойности на x в отношението y = mx + b, които вече знаете.

  • Масивът известни_x може да включва един или повече набори от променливи. Ако се използва само една променлива, известни_y и известни_x могат да бъдат диапазони с произволна форма, стига да имат еднакви размерности. Ако се използва повече от една променлива, известни_y трябва да бъде вектор (т. е. диапазон с височина от един ред или ширина от един колона).

  • Ако известни_x е пропуснато, вместо него се използва масивът {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • Нови_x    Задължително. Нови стойности на x, за които искате TREND да върне съответните стойности на y.

  • Нови_x трябва да включва колона (или ред) за всяка независима променлива, точно като известни_x. Ако например известни_y е в една колона, известни_x и нови_x трябва да имат същия брой колони. Ако известни_y е в един ред, известни_x и нови_x трябва да имат същия брой редове.

  • Ако вие изпуснете нови_x, приема се, че са същите като известни_x.

  • Ако пропуснете и известни_x, и нови_x, приема се, че са зададени с масива {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • Конст    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали константата b да се изравни на 0.

  • Ако конст е TRUE или е пропуснато, b се изчислява нормално.

  • Ако конст е FALSE, b се задава равно на 0 (нула) и m-стойностите се нагласяват така, че y = mx.

Забележки

 • За информация за начина, по който Microsoft Excel съгласува линията с данните, вж. LINEST.

 • Можете да използвате TREND за регресия с полиномиална крива на същата променлива, повдигната на различни степени. Нека например колоната A да съдържа стойности на y, а колоната B – на x. Можете да въведете x^2 в колоната C, x^3 в колоната D, и т. н. и след това да извършите регресия на колоните B до D спрямо колоната A.

 • Формулите, които връщат масиви, трябва да бъдат въведени като формули за масиви.

  Забележка:  В Excel Online не можете да създавате формули за масиви.

 • Когато въвеждате масив от константи за аргумент като известни_x, използвайте запетая за отделяне на стойностите в един ред и точка и запетая за отделяне на редовете.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Месец

Стойност

Формула (съответната цена)

Резултат на живо

1

133 890 лв.

=TREND(A2:A13;B2:B13)

133 953 лв.

2

135 000 лв.

134 972 лв.

3

135 790 лв.

135 990 лв.

4

137 300 лв.

137 008 лв.

5

138 130 лв.

138 026 лв.

6

139 100 лв.

139 044 лв.

7

139 900 лв.

140 062 лв.

8

141 120 лв.

141 081 лв.

9

141 890 лв.

142 099 лв.

10

143 230 лв.

143 117 лв.

11

144 000 лв.

144 135 лв.

12

145 290 лв.

145 153 лв.

Месец

Формула (прогнозирана цена)

 

Резултат на живо

13

=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

146 172 лв.

14

147 190 лв.

15

148 208 лв.

16

149 226 лв.

17

150 244 лв.

В колоната "Резултат на живо" всеки от диапазоните D2:D13 и D15:D19 съдържа една формула, която се използва за всички клетки в диапазона. Въведете формулата =TREND(A2:A13,B2:B13) в D2:D13, като всичките й клетки са избрани, и след това натиснете CTRL+SHIFT+Enter, за да я въведете като формула за масив.

Направете същото с диапазона D15:D19, като използвате формулата =TREND(B2:B13,A2:A13,A15:A19). Можете да копирате тези формули от клетките C2 и A15.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×