Start1-10 полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Start1 чрез Start10 полета са потребителски полета, които се показват всички конкретна задача, ресурс или възлагане началната дата информацията, която искате да въведете и да съхранява отделно във вашия проект.

Има няколко категории на Start1-10 полета.

Тип данни    Дата

Start1-10 (полета на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Най-добра употреба    Използвайте едно или повече полета по избор Старт, за да въведете и съхраняване на допълнителни началната дата информация за задачи (например от допълнителни базови или междинен планове или за събитие или фаза планирана начална дата). Може да искате да използвате поле за избор Старт във връзка с потребителски Готово поле. Това поле е полезно за се отбележи, важни дати в диаграмата на Гант.

Пример    Вие сте задаване на базова линия за вашия проект и показвате базови започнете поле в таблица със задача. Три месеца в проект, можете да настроите на падащите отчитане на значителни промени. Запишете линия и включва междинен план началната дата в полето Start1, именуване на "Временното Старт." Можете да добавите това поле към таблицата задача също.

Забележки    Дати в полетата по избор Старт не засягат проект изчисления. Ако не е въведена дата, полето съдържа "NA."

Можете да използвате потребителски готово и започнете полета, за да съхранявате допълнителни базови готово и начални дати. Можете да запишете двойки от началната и крайната дата като междинен планове в диалоговия прозорец Задаване на базова линия .

Можете да създадете списъците със стойности, формули и графични индикатори за потребителски полета на Старт. Можете да добавите един от тези атрибути по избор или да преименувате полетата "Начало" в диалоговия прозорец Потребителски полета . Задаване на формула кара полето да става само за четене.

Можете да копирате потребителски полета, които създавате в други файлове на проекти в диалоговия прозорец организатор .

Start1-10 (ресурсни полета)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Най-добра употреба    Използвайте едно или повече полета по избор Старт, за да въведете и съхраняване на допълнителни началната дата информация за ресурси (например от допълнителни базови или междинен планове). Може да искате да използвате поле за избор Старт във връзка с потребителски Готово поле.

Пример    Вие сте задаване на базова линия за вашия проект и показвате базови започнете поле в изглед на ресурс за указване на цялостния датите, когато ресурси започнете работа по задачи. Три месеца в проект, можете да правите промени отчитане на значителни промени. Запишете линия и включва междинен план началната дата в полето Start1 и след това да добавите това поле към изгледа на ресурси, както и.

Забележки    Дати в полетата по избор Старт не засягат проект изчисления. Ако не е въведена дата, полето съдържа "NA."

Можете да използвате потребителски готово и започнете полета, за да съхранявате допълнителни базови готово и начални дати. Можете да запишете двойки от началната и крайната дата като междинен планове в диалоговия прозорец Задаване на базова линия .

Можете да създадете списъците със стойности, формули и графични индикатори за потребителски полета на Старт. Можете да добавите един от тези атрибути по избор или да преименувате полетата "Начало" в диалоговия прозорец Потребителски полета . Задаване на формула кара полето да става само за четене.

Можете да копирате потребителски полета, които създавате в други файлове на проекти в диалоговия прозорец организатор .

Start1-10 (полета на задача)

Тип на запис    Въведена

Най-добра употреба    Използвайте едно или повече полета по избор Старт, за да въведете и съхраняване на допълнителни началната дата информация за задачи (например от допълнителни базови или междинен планове). Може да искате да използвате поле за избор Старт във връзка с потребителски Готово поле.

Пример    Сте задали на базова линия за проекта и вие показвате базови започнете поле в изгледа на използване на задача, за да видите изходните начални дати за задачи. Три месеца в проект, можете да правите промени отчитане на значителни промени. Запишете линия и включва междинен план началната дата в полето Start1 и след това да добавите, към използване на задача както виждате.

Забележки    Дати в полетата по избор Старт не засягат проект изчисления. Ако не е въведена дата, полето съдържа "NA."

Можете да използвате потребителски готово и започнете полета, за да съхранявате допълнителни базови готово и начални дати. Можете да запишете двойки от началната и крайната дата като междинен планове в диалоговия прозорец Задаване на базова линия .

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×