SV полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

SV (спечелени стойност график дисперсия) това поле показва разликата по отношение на разходите между текущото и базов план на задачи, всички задачи, възложени на ресурс, или за възлагане на задача до състоянието или днешната дата. Можете да използвате SV, за да проверите разходите, за да определи дали задачи или задачи са по график. Разделен на периоди версии на тези полета показват стойности, разпределени във времето.

Има няколко категории на SV полета.

Тип данни    Валута

SV (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    SV е разликата между бюджетни разходи на работа извършва (BCWP) и разходите за работа планирал (BCWS) в бюджета. Microsoft Office Project изчислява SV по следния начин:

SV = BCWP - BCWS

Най-добра употреба    Добавете полето SV към задача лист , за да определите дали задачата е зад или преди му базови график по отношение на разходите.

Пример    Базов план за "Писане предложение" задача е задача, планирано да завърши 50 часа работа (при цена от $500) до 1 юни. Въпреки това на 1 юни, процента пълни на задачата е само 80 %. BCWP за тази задача е $400 (80 % от $500). BCWS е $500. Следователно SV е-$100, показваща, че по отношение на разходите колко задачата е зад базов план.

Забележки    Ако SV е положително, задачата в момента е преди график по отношение на разходите. Ако SV е отрицателно, задачата в момента е зад график по отношение на разходите. SV се изрази в парични единици, същите единици, използвани в областта на автобиография (спечелени стойност цена дисперсия). Това улеснява изчертае SV и автобиография на една и съща графика.

SV (поле на ресурс)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    SV е разликата между BCWP и BCWS. Microsoft Office Project изчислява SV по следния начин:

SV = BCWP - BCWS

Най-добра употреба    Добавете полето SV към лист на ресурс за определяне дали ресурсът е зад или преди му базови график по отношение на разходите.

Пример    Вашата базов план е планирано да завърши 50 часа на работа (в $10 за час) до 1 юни Мартин и Мартин са само 80 % от извършената от 1 юни. BCWP за Мартин на задачи е $400 (80 % от 500). BCWS е $500. Следователно SV е-$100, показващо по отношение на разходите, колко ресурс е зад базови график.

Забележки    Ако SV е положително, на ресурса задачи са преди график по отношение на разходите. Ако SV е отрицателно, на ресурса задачи са зад график по отношение на разходите. SV се изрази в парични единици, същите единици, използвани в областта на автобиография (спечелени стойност цена дисперсия). Това улеснява изчертае SV и автобиография на една и съща графика.

SV (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Дисперсия на графика (SV) е разликата между BCWP и BCWS. Microsoft Office Project изчислява SV по следния начин:

SV = BCWP - BCWS

Най-добра употреба    Добавете полето SV към листа частта от използване на задача или използването на ресурси изглед да определите дали задачата е зад или преди базови график по отношение на разходите. Сравнение на две може да укажете дали вашите задачи са зад или пред базов план.

Пример    Вашият план на базова линия е Мартин, $10 за час, работа за осем часа задача на 1 юни. Поради промените в графика тази задача вече е планиран за 2 юни. Когато дата на състоянието е 1 юни, BCWS за присвояване на Мартин е $80 и BCWP е $0, тъй като няма действителна работа е свършена. Следователно SV е-$80, показващо по отношение на разходите, че разпределението е зад график.

Забележки    Ако стойността на SV е положително, задача в момента се преди базови график по отношение на разходите. Ако SV е отрицателно, задача в момента се зад базови график по отношение на разходите. SV се изрази в парични единици, същите единици, използвани в областта на автобиография (спечелени стойност цена дисперсия). Това улеснява изчертае SV и автобиография на една и съща графика.

SV (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    SV е разликата между BCWP и BCWS. Microsoft Office Project изчислява SV по следния начин:

SV = BCWP - BCWS

Най-добра употреба    Добавете SV поле към разделен на периоди частта от използване на задача изгледа, за да определи дали задачата е зад или пред базов план по отношение на разходите. Тъй като проекта поддържа времеви стойности за BCWP и BCWS, разделен на периоди стойности за SV също са налични.

Пример     Базов план за "Писане предложение" задача е задача, планирано да завърши 50 часа на работата (на цена от $500) до 1 юни. Въпреки това на 1 юни, процент завършен обем по задачата е само 80 %. BCWP за тази задача е $400 (80 % от $500). BCWS е $500. Следователно SV е-$100, показваща, че по отношение на разходите колко задачата е зад базов план.

Забележки    Ако SV е положителна стойност, задачата в момента е преди график по отношение на разходите. Ако SV е отрицателна стойност, задачата в момента е зад график по отношение на разходите. SV се изрази в парични единици, същите единици, използвани в областта на автобиография (спечелени стойност цена дисперсия). Това улеснява да изчертаете SV и струват дисперсия (автобиография) в една и съща граф.

SV (поле на ресурс разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    SV е разликата между BCWP и BCWS. Microsoft Office Project изчислява SV по следния начин:

SV = BCWP - BCWS

Най-добра употреба    Добавете SV поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на ресурси за определяне дали ресурсът е зад или преди му базови график по отношение на разходите. Тъй като проекта поддържа времеви стойности за BCWP и BCWS, разделен на периоди стойности за SV също са налични.

Пример    Вашия базов план е планирано да завърши 50 часа на работа (в $10 за час) до 1 юни Мартин и Мартин са само 80 % от извършената от 1 юни. BCWP за Мартин на задачи е $400 (80 % от 500). BCWS е $500. Следователно SV е-$100, показващо по отношение на разходите, колко ресурс е зад базови график.

Забележки    Ако SV е положителна стойност, на ресурса задачи са преди график по отношение на разходите. Ако SV е отрицателна стойност, на ресурса задачи са зад график по отношение на разходите. SV се изрази в парични единици, същите единици, използвани в областта на автобиография (спечелени стойност цена дисперсия). Това улеснява да изчертаете SV и струват дисперсия (автобиография) в една и съща граф.

SV (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    SV е разликата между BCWP и BCWS. Microsoft Office Project изчислява SV по следния начин:

SV = BCWP - BCWS

Най-добра употреба    Добавете SV поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси за определяне дали задачата е зад или преди базови график по отношение на разходите. Сравнение може да укажете дали вашите задачи са зад или пред базов план. Тъй като проекта поддържа времеви стойности за BCWP и BCWS, разделен на периоди стойности за SV също са налични.

Пример    Вашият план на базова линия е Мартин, $10 за час, работа за осем часа задача на 1 юни. Поради промените в графика тази задача вече е планиран за 2 юни. Когато дата на състоянието е 1 юни, BCWS за присвояване на Мартин е $80 и BCWP е $0, тъй като няма действителна работа е свършена. Следователно SV е-$80, показващо по отношение на разходите, че разпределението е зад график.

Забележки    Ако SV е положителна стойност, задача в момента се преди базови график по отношение на разходите. Ако SV е отрицателна стойност, задача в момента се зад базови график по отношение на разходите. SV се изрази в парични единици, същите единици, използвани в областта на автобиография (спечелени стойност цена дисперсия). Това улеснява да изчертаете SV и струват дисперсия (автобиография) в една и съща графика.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×