SINH функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията SINH в Microsoft Excel.

Описание

Връща хиперболичния синус от число.

Синтаксис

SINH(число)

Синтаксисът на функцията SINH има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Произволно реално число.

Забележка

Формулата за хиперболичния синус е:

Формула

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Вероятност полученият резултат да е по-малък от 1,03 секунди.

0,1010491

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×