ROUNDUP функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ROUNDUP в Microsoft Excel.

Описание

Закръглява число нагоре, в посока, обратна на нулата.

Синтаксис

ROUNDUP(число; брой_цифри)

Синтаксисът на функцията ROUNDUP има следните аргументи:

  • Число    Задължително. Произволно реално число, което искате да закръглите нагоре.

  • Брой_цифри    Задължително. Броят на цифрите, до който искате да закръглите число.

Забележки

  • ROUNDUP действа подобно на ROUND, но винаги закръглява числата нагоре.

  • Ако брой_цифри е по-голямо от 0 (нула), число се закръглява нагоре до зададения брой цифри след десетичния знак.

  • Ако брой_цифри е 0, число се закръглява нагоре до най-близкото цяло число.

  • Ако брой_цифри е по-малко от 0, число се закръглява нагоре отляво на десетичния знак.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=ROUNDUP(3,2;0)

Закръглява 3,2 нагоре до нула цифри след десетичния знак.

4

=ROUNDUP(76,9;0)

Закръглява 76,9 нагоре до нула цифри след десетичния знак.

77

=ROUNDUP(3,14159; 3)

Закръглява 3,14159 нагоре до три цифри след десетичния знак.

3,142

=ROUNDUP(-3,14159; 1)

Закръглява -3,14159 нагоре до една цифра след десетичния знак.

-3.2

=ROUNDUP(31415,92654; -2)

Закръглява 31 415,92654 нагоре до 2 цифри отляво на десетичния знак.

31 500

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×