RBS полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Полетата на RBS съдържат разбивка структурата на ресурс, известен също като потребител разбивка структура. Това поле съдържа буквено-цифров код, дефинирани за представяне на йерархична или организационна структура на ресурси в project. Това поле е корпоративни ресурси структура код използван специално за RBS.

Има две категории на RBS полета.

Тип данни    Код на структура

RBS (поле на ресурс)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Кодове на RBS са дефинирани от вашия администратор за управление на проекти или друг потребител с разрешения на администратор. След това RBS стойности са дадени корпоративни ресурси. RBS поле със свързаните стойностите си, след което е на разположение за всички потребители в цялата организация.

Най-добра употреба    Като администратор за управление на проект можете да използвате полето RBS да предоставите проект ръководители разрешения по проекти, на които работят служителите си и на информация за самите ресурси.

Като ръководител на проекти или ресурси можете да използвате полето RBS със съветника за замяна на ресурси и моделирането, в който можете да поискате ресурси или под определено ниво RBS. Дефинира набор ресурси за задачи във вашия проект. Можете да добавите RBS поле в изглед на ресурс. Можете също да група ресурси от техните RBS да видите техните организационната йерархия.

Пример    Администратор за управление на проекти, както и вашата фирма е решил да използва RBS кодове да отрази организационна структура за всички ресурси. След проверка на корпоративен шаблон, можете да дефинирате справочна таблица на всички стойности за кода на RBS структура. Администратор в човешки ресурси след това дава RBS стойности на всички ресурси. Когато това приключи, отново да вкарате корпоративен шаблон да направите RBS поле и стойностите, които са достъпни за всички потребители.

Вие сте ръководител на проекта, и видите, че има ново RBS поле. Добавите това поле към листа на ресурси и да го използвате за да видите групирани според структурата на организационна разбивка ресурси и да се получи обобщена информация въз основа на тази структура. Можете също да използвате RBS, когато заместване общи ресурси във вашия проект с действителния ресурси или когато работите с моделирането.

Забележки    Само някой с разрешение да запишете корпоративен шаблон (например проект администратор за управление) може да извличане и редактиране на елементи в корпоративен шаблон, включително RBS поле. След като дефинирани и вкарани, всички потребители в цялата организация може да видите полето RBS.

RBS (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Кодове на RBS се определят от администратор за управление на проекти или друг потребител с разрешения на администратор. След това RBS стойности са дадени корпоративни ресурси. RBS поле със свързаните стойностите си, след което е на разположение за всички потребители в организацията.

Най-добра употреба    Като администратор за управление на проект можете да използвате полето RBS да предоставите проект ръководители разрешения по проекти, които работят служителите си на информация за самите ресурси и.

Като ръководител на проекти или ресурси можете да използвате полето RBS със съветника за замяна на ресурси и моделирането, където можете да поискате ресурс задачи или под определено ниво RBS. Дефинира групата на ресурси за задачи във вашия проект. Можете да добавите RBS поле към изгледа на използване на задача или използването на ресурси. Можете също да групови задачи от техните RBS кодове, за да видите йерархията на ресурс на задачи.

Пример    Администратор за управление на проекти, както и вашата фирма е решил да използва RBS кодове да отрази организационна структура за всички ресурси. След проверка на корпоративен шаблон, можете да дефинирате справочна таблица на всички стойности за кода на RBS структура. Администратор във вашия отдел човешки ресурси след това дава RBS стойности на всички ресурси. Когато това приключи, можете да проверите в корпоративен шаблон отново, за да направите RBS поле и стойностите, които са достъпни за всички потребители.

Вие сте ръководител на проекти и видите, че има ново RBS поле. Добавите това поле към изгледа на използване на задача и да го използвате за да видите групирани според структурата на организационна разбивка ресурси и да се получи обобщена информация въз основа на тази структура. Можете също да използвате RBS, когато заместване общи ресурси във вашия проект с действителния ресурси или когато работите с моделирането.

Забележки    Само някой с разрешение да запишете корпоративен шаблон (например проект администратор за управление) може да извличане и редактиране на елементи в корпоративен шаблон, включително RBS поле. След като дефинирани и вкарани, всички потребители във вашата организация може да видите полето RBS.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×