Power Query 101

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Power Query е известен като Получаване и трансформиране в Excel 2016. Информацията, предоставена тук, се отнася и за двата варианта. За да научите повече, вижте Получаване и трансформиране в Excel 2016.

Импортиране на данни от уеб страница

В този урок можете да създадете заявка, която импортира данни от дадена уеб страница. Като част от този процес вие навигирате в таблиците, налични в дадена уеб страница, и прилагате стъпки за трансформиране на данни, за да приведете таблицата в нова форма.

В тази статия

Задача 1: Свързване към уеб източник на данни

Добавяне на източник на данни от страница на Уикипедия

Задача 2: Оформяне на данни в съответната таблица

Стъпка 1: Премахване на другите колони, за да се показват само важните колони

Стъпка 2: Заместване на стойности, за да се изчистят стойностите в избрана колона

Стъпка 3: Филтриране на стойности в колона

Стъпка 4: Даване на име на заявка

Стъпка 5: Зареждане на заявката към работен лист

Създадени стъпки на Power Query

Задача 1: Свързване към уеб източник на данни

В задача 1 импортирате таблица Резюме на турнира от UEFA Уикипедия за Европейското първенство по страница в http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

Уикипедия

Добавяне на източник на данни от страница на Уикипедия

 1. В раздела на лентата POWER QUERY щракнете върху От уеб пространството.

 2. В диалоговия прозорец Уеб съдържание , в текстовото поле URL адрес поставете URL адреса на Уикипедия (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship).

 3. Щракнете върху OK.

След установяване на връзка към дадена уеб страница ще видите списък с таблици, налични в тази страница на Уикипедия, в прозореца Навигатор. Можете да придвижите курсора над всяка от тези таблици, за да визуализирате данните. За всяка таблица можете постъпково да приложите дейности на заявката, като например сортиране и филтриране, за да оформите данните. За повече информация относно оформянето на данните вижте Оформяне на данни.

В прозореца Навигатор щракнете двукратно върху Results[edit] за резултатите за резюмето на турнира или изберете таблицата Results[edit] и щракнете върху Редактиране на заявка.

Екран "Навигатор"

След като отворите Редактор на заявки, можете да започнете да оформяте вашата заявка.

Забележка : За много кратко видео за начина на показване на Редактор на заявки вижте края на тази статия.

Резюме на турнира

Най-горе на страницата

Задача 2: Оформяне на данни в съответната таблица

Сега, когато работната таблица е избрана за вашата заявка за данни, ще научите как да изпълнявате различни стъпки за почистване и оформяне на данните.

Стъпка 1: Премахване на другите колони, за да се показват само важните колони

В тази стъпка ще премахнете всички колони без Year и Final Winners.

 1. В мрежата Преглед на заявка изберете колоните Year и Final Winners (използвайте CTRL + щракване).

 2. С десния бутон върху Заглавка на колона в мрежата Преглед на заявка и щракнете върху Премахване на Другите колони, за да премахнете неизбраните колони.

Скриване на други колони

Стъпка 2: Заместване на стойности, за да се изчистят стойностите в избрана колона

В тази стъпка можете да заместите суфикса Details в колоната Year.

 1. Изберете колоната Year.

 2. В лентата на Редактор на заявки щракнете върху Заместване на стойности или щракнете с десния бутон върху колоната Year и щракнете върху Заместване на стойности, за да заместите Details с празен текст.

 3. В диалоговия прозорец Заместване на стойности въведете Details в текстовото поле Стойност за търсене и оставете текстовото поле Заместване с празно.

 4. Щракнете върху OK.

  Заместване на стойности

Стъпка 3: Филтриране на стойности в колона

В тази стъпка ще филтрирате колоната Year да показва редове, които не съдържат Year.

 1. Щракнете върху стрелката за падащо меню за филтриране в колоната Year.

 2. В падащото меню Филтър изчистете опцията Year.

 3. Щракнете върху OK.

Филтриране на стойности

Стъпка 4: Даване на име на заявка

В тази стъпка ще дадете име на финалната заявка Европейски шампиони.

 1. В екрана Настройки за заявка, в текстовото поле Име въведете Европейски шампиони. Също така можете да дефинирате описание на заявката в текстовото поле Описание.

Пример за настройки на заявка

Стъпка 5: Зареждане на заявката към работен лист

В тази стъпка ще заредите заявката Европейски шампиони към работен лист.

 1. В лентата Редактор на заявки, в групата Заявка щракнете върху Приложи и затвори.

Създадени стъпки на Power Query

Докато изпълнявате дейности по заявката в Power Query, стъпки на заявката се създават и изреждат в екрана Настройки за заявка, в списъка ПРИЛОЖЕНИ СТЪПКИ. Всяка стъпка на заявката има съответстваща формула на Power Query, известна още като език "M". За повече информация за езика за формули на Power Query вижте Научете повече за формулите на Power Query.

Задача

Стъпка на заявка

Формула

Свързване към уеб източник на данни

Source

Source{1}[Data]

Премахване на другите колони, за да се показват само важните колони

RemovedOtherColumns

Table.SelectColumns

(Data1,{"Year", "Final Winner"})

Заместване на стойности, за да се почистят стойностите в избрана колона

ReplacedValue

Table.ReplaceValue

(RemovedOtherColumns,"Details",""

,Replacer.ReplaceText,{"Year"})

Филтриране на стойности в колона

FilteredRows

Table.SelectRows

(ReplacedValue, each ([Year] <> "Year"))

Най-горе на страницата

Забележка : Редактор на заявки се показва само когато зареждате, редактирате или създавате нова заявка чрез Power Query. Следващото видео показва прозореца Редактор на заявки, който се показва след редактиране на заявка от работна книга на Excel. За да видите Редактор на заявки без зареждане или редактиране на съществуваща заявка в работна книга, от секциятаПолучаване на външни данни в раздела Power Query на лентата изберете От други източници > Празна заявка. Следващото видео показва един начин да покажете Редактор на заявки.

Как да видите редактора на заявки в Excel

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×