Power Pivot: Мощен анализ и моделиране на данни в Excel

Power Pivot е добавка за Excel, която можете да използвате за извършване на мощни анализи на данни и за създаване на сложни модели на данни. С помощта на Power Pivot можете да смесвате голям обем от данни от различни източници, да анализирате бързо информацията и да споделяте лесно идеите си.

Както в Excel, така и в Power Pivot създавате Модел на данни – колекция от таблици с релации. Моделът на данните, който виждате в работната книга на Excel, е същият модел, който виждате в прозореца на Power Pivot. Данните, които импортирате в Excel, са достъпни в Power Pivot, и обратно.

Какво да правим в Power Pivot или в Excel

Основната разлика между Power Pivot и Excel е тази, че можете да създадете по-сложен модел на данни, ако работите по него в прозореца на Power Pivot. Да сравним някои задачи.

Задача

В Excel

В Power Pivot

Импортиране на данни от различни източници, например големи корпоративни бази данни, публични канали за данни, електронни таблици и текстови файлове на компютъра.

Импортиране на всички данни от източник на данни.

Филтриране на данните и преименуване на колоните и таблиците при импортиране.

Прочетете за Получаване на данни чрез добавката Power Pivot

Създаване на таблици

Таблиците могат да се създават на който и да е работен лист в работната книга. Работните листове може да имат повече от една таблица.

Таблиците се организират в отделни страници с раздели в прозореца на Power Pivot.

Редактиране на данни в таблицата

Може да се редактират стойностите в отделни клетки на дадена таблица.

Не може да се редактират отделни клетки.

Създаване на зависимости между таблиците

В диалоговия прозорец "Релации".

В изглед на диаграма или в диалоговия прозорец "Създаване на зависимости".

Прочетете за Създаване на релация между две таблици.

Създаване на изчисления

Използване на формули Excel.

Създайте разширени формули посредством езика на изразите за анализ на данни (DAX).

Създаване на йерархии

Дефиниране на Йерархии за използване във всяка работна книга, включително и Power View.

Създаване на водещи показатели на представянето (KPI)

Създаване на KPI за използване в обобщени таблици и отчети на Power View.

Създаване на перспектива

Създаване на Перспективи за ограничаване на броя колони и таблици, които виждат потребителите на работните книги.

Създаване на обобщени таблици и обобщени диаграми

Създаване на Отчети на обобщена таблица в Excel.

Създаване на обобщена диаграма

Щракнете върху бутона Обобщена таблица в прозореца на Power Pivot.

Подобряване на модел за Power View

Създаване на основен модел на данни.

Извършване на подобрения, като идентифициране на полетата по подразбиране, изображенията и уникалните стойности.

Прочетете относно подобряването на модел за Power View.

Използване на Visual Basic for Applications (VBA)

Използване на VBA в Excel.

Не използвайте VBA в прозореца на Power Pivot.

Групиране на данни

Група в обобщена таблица в Excel

Използване на DAX в изчисляеми колони и изчисляеми полета.

Начин на съхранение на данните

Данните, върху които работите в Excel и в прозореца на Power Pivot, се съхраняват в аналитична база данни в работната книга на Excel, а мощна локална система зарежда, заявява и актуализира данните в базата данни. Тъй като данните се намират в Excel, те стават незабавно достъпни за обобщените таблици, обобщените диаграми, Power View и другите функционалности в Excel, които използвате, за да агрегирате и взаимодействате с данните. Представянето и интерактивността на данните се осигуряват от Excel, а данните и обектите на представянето в Excel се съдържат в същия файл на работната книга. Power Pivot поддържа файлове с размер до 2 ГБ и разрешава работа с данни в паметта до 4 ГБ.

Най-горе на страницата

Записване в SharePoint

Работните книги, които модифицирате с Power Pivot, могат да се споделят с други хора така, както споделяте други файлове. Но публикуването на работната книга в среда на SharePoint, в която са разрешени Excel Services, ви дава повече предимства. На сървъра на SharePoint, Excel Services обработва и рендира данните в прозорец на браузъра, където други могат да анализират данните.

В SharePoint можете да добавите Power Pivot за SharePoint, за да получите допълнителна поддръжка на съвместна работа и управление на документи, включително галерия на Power Pivot, табло за управление на Power Pivot в централното администриране, планирано обновяване на данни, както и възможността да използвате публикувана работна книга като външен източник на данни от местоположението й в SharePoint.

Повече информация за MSDN: Power Pivot за SharePoint.

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Можете да научите всичко за Power Pivot в Помощ за Power Pivot.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×