PV функция

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Връща настоящата стойност на инвестиция. Настоящата стойност е общата сума, на която се оценява сега последователност от бъдещи плащания. Например когато вземете пари назаем, за заемодателя настоящата стойност е сумата на заема.

Синтаксис

PV(rate,nper,pmt,fv,type)

Rate     е лихвеният процент за един период. Например ако получите заем за автомобил при 10 процента годишна лихва и правите месечни вноски, вашият месечен лихвен процент е 10%/12, или 0,83%. Във формулата трябва да въведете за rate 10%/12, или 0.83%, или 0.0083.

Nper     е общият брой периоди на плащане в един анюитет. Например ако сте получили четиригодишен заем за кола и правите месечни вноски, вашият заем има 4*12 (или 48) периода. Във формулата трябва да въведете за nper стойността 48.

Pmt     е вноската, изплащана за всеки период; тя не може да се променя през времетраенето на анюитета. Като правило pmt съдържа главница и лихва, но без други данъци или такси. Например месечните вноски за четиригодишен заем за кола от $10 000 при12 процента са $263,33. Във формулата трябва да въведете за pmt стойността -263,33. Ако pmt е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

Fv     е бъдещата стойност или касова наличност, която искате да достигнете след последната вноска. Ако fv е пропуснато, приема се за 0 (например бъдещата стойност на заем е 0). Ако например искате да спестите $50 000, като плащате по специална схема 18 години, тогава $50 000 е бъдещата стойност. Тогава бихте могли да направите предположение за лихвата и да определите колко трябва да спестявате всеки месец. Ако pmt е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

Type     е числото 0 или 1 и показва кога се плащат вноските.

Задайте type да бъде

Ако плащанията се дължат

0 или пропуснато

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

 • Уверете се, че използвате едни и същи единици за ставка и периоди. Ако правите месечни плащания по четиригодишен заем при годишна лихва от 12 процента, използвайте 12%/12 за ставка и 4*12 за периоди. Ако правите годишни плащания по същия заем, използвайте 12% за ставка и 4 за периоди.

 • Към анюитетните плащания спадат следните функции: FV, IPMT, PMT, PPMT, PV и RATE. Анюитетът представлява поредица от постоянни плащания в наличност, направени през непрекъснат период от време. Анюитет, например, е заемът за кола или ипотечният заем. За повече информация вижте описанието на всяка анюитетна функция.

 • При анюитетните функции сумите, които плащате, например депозитите във влогове, се представят с отрицателни числа; сумите, които получавате, например дивидентите, се представят с положителни числа. Например депозит от $1000 в банка трябва да се представи с аргумента -1000, ако внасяте депозита, и с аргумента 1000, ако сте банката.

 • Даден финансов аргумент се решава във връзка с другите. Ако лихвата не е 0, тогава:

  Equation

  Ако лихвата е 0, тогава:

  ("плащане" * "периоди") + "настояща_стойност" + "бъдеща_стойност" = 0

Пример

В този пример:

 • Pmt са парите, плащани по застрахователен анюитет в края на всеки месец.

 • Rate е спечеленият лихвен процент върху платената сума.

 • Nper са годините, след които парите ще ви бъдат изплатени.

Лихвеният процент се дели на 12, за да се получи месечният лихвен процент. Броят на годините, през които трябва да се правят погасявания, се умножава по 12, за да се получи броят на плащанията.

Pmt

Rate

Nper

Формула

Описание (Резултат)

500

8%

20

=PV([Rate]/12, 12*[Nper], [Pmt], , 0)

Настояща стойност на анюитет при посочените аргументи (-59 777,15).

Резултатът е отрицателен, защото представлява сума, която вие ще платите, т. е. изходящ паричен поток. Ако от вас се иска да платите (60 000) за анюитета, може да прецените, че това не е добра инвестиция, тъй като настоящата стойност на анюитета (59 777,15) е по-малка от това, което се изисква да платите.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×