Outlook разширени опции за редактиране

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Outlook съдържа множество опции, които можете да управлявате да оказват влияние върху съдържанието на имейл съобщенията, които изпращате и получавате. Например можете да контролирате как можете да копирате и поставите съдържанието в имейл съобщение, дали Outlook използва Автодовършване, докато въвеждате, форматирането на таблицата и оцветяване на поле. Можете да намерите много от тези опции, като изберете файл > Опции.

Да видите тези опции в Microsoft Outlook, в имейл съобщение, щракнете върху файл > Опции > поща > Опции за редактора > Разширени.

Писане замества избрания текст     Изберете тази опция за изтриване на избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите отметката от това квадратче, Microsoft Office Outlook вмъква нов текст преди избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете цялата думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция на също води до Outlook, за да изберете дума и пространството, което го следва, когато щракнете двукратно върху дума.

Позволи на текста да бъдат плъзгани и пропускат     Изберете тази опция, за да можете да преместите или копирате избрания текст, като я плъзнете. За да преместите текста, изберете текста и след това го плъзнете до новото място. За да копирате текста, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото му местоположение.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да го направите по-лесен за редактиране на текст на хипервръзки. Когато тази опция е включена, трябва да натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху връзката, за да следва връзка. Когато тази опция е изключена, щракнете върху връзката кара Outlook, за да отидете до местоназначението на връзката, което го прави по-трудно да редактирате текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и писане, когато ги вмъквате във вашия имейл. Платно за рисуване ви помага да подредите графичните обекти и картини и да ги премествате като една единица.

Използвай автоматичен избор на абзац     Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато изберете цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично остава с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, когато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша стрелка наляво, стрелка надясно, стрелка нагоре или стрелка надолу ключ, след като превъртате, курсора отговаря на страницата в момента в изгледа, не в предишната си позиция.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да заместите съществуващия текст, докато въвеждате, един знак в даден момент. Ако е избрана Използвай клавиша Insert за управление на режима на въвеждане с припокриване , можете да включите тази опция, или изключите с натискане на INSERT.

Добави двойни кавички за номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички ("") при номериране.

Забележка: Тази опция е налична само ако иврит е разрешен за редактиране на текста.

Подкана за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да се налага, когато можете директно да променяте текста, към който е приложен стил и след това приложете повторно стил към променения текст. Когато бъдете подканени, можете да актуализирате стила, базиран на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списък с водещи символи или номерирани списъци     Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормален стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

Проследяване на форматирането     Изберете тази опция за проследяване на вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага да лесно да приложите същото форматиране другаде. Тази опция, трябва да бъдат включени, преди да можете да използвате командата Изберете текст със сходно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако с десния бутон върху избрания текст. За да покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху командата " Опции " в екран за стил и след това изберете Форматиране на абзац нивоформатирането на шрифти водещи символи и номериране форматиране квадратчета за отметка.

 • Маркирай форматиране несъответствия     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато тя е подобна на, но не точно същото като друго форматиране във вашите имейли. За да използвате тази опция, трябва да изберете квадратчето проследяване на форматирането .

Актуализиране на стил на селекцията     Ако направите промени в стил, изберете тази опция, за да актуализирате стила да отговарят на вашите промени.

Разрешаване на Щракни и въведи     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празна област на имейл, като щракнете двукратно върху в празната област. Функцията "Щракни и въведи" автоматично вмъква абзаци и се прилага подравняване, необходими за позициониране на елемента там, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед "Оформление за печат" и изглед "Оформление за уеб".

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате Щракни и въведи.

Предложения за показване на "Автодовършване"     Изберете тази опция, за да накарате Outlook да показват най-често използваните word, докато въвеждате. Можете да натиснете клавиша Enter и Outlook автоматично ще приключите с въвеждането на думата.

Направете автоматично хипервръзка екранна снимка     Тази опция не позволява на Outlook да Вмъкване на хипервръзка, когато поставяте снимка във вашия имейл съобщението на екрана.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що Въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като Тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната го, с която върви.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен сложен скриптов език за редактиране на текста. Изберете тази опция, за да заместите преди това Въведеният знак от току-що Въведеният знак, ако два знака не могат да съществуват едновременно в един и същ текст клъстер.

Азиатски шрифтове се отнасят за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените латиница в избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избрания текст. Изчистете това квадратче, ако искате латиница да остане в латински шрифт, докато прилагате азиатски шрифт на останалата част от имейла.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Автоматично превключване на клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция за промяна на езика на клавиатурата и шрифт въз основа на езика на текста, където се намира курсорът. Ако изчистите тази опция, само шрифтът е променен.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Използвай наследени режим на IME за разрешаване на режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да позволите на знаците, които въвеждате да заместите съществуващите знаци (припокриване), докато използвате редактор на методи за въвеждане (IME) на компютър, който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Outlook е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режима на припокриване се поддържа автоматично.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

IME управлявате активен     Изберете тази опция, за да стартирате редактора на методи за въвеждане (IME). Изчистете това квадратче, за да спрете IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Trueinline на IME IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите свойствата за IME име на диалоговия прозорец. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаците и други опции за активния IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

В рамките на един и същ имейл     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание в същото имейли, от която сте копирали съдържанието. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника      Тази опция запазва стилове на знаци и пряко форматиране, които са били приложени към копирания текст. Пряко форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив или други форматиране, което не е включен в стила на абзаца.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция изтрива-голямата част от форматирането, което е приложено директно към копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще стил характеристики на абзаца там, където се поставя. Текстът също ще пряко форматиране или стил на знак свойства на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Поставяне между имейли     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането, което е приложено към копирания текст. Дефиниция на стил, който е свързан с копирания текст се копира местоназначение имейл.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция изтрива повечето форматирането, което е приложено директно към копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще стил характеристики на абзаца там, където се поставя. Текстът също ще пряко форматиране или стил на знак свойства на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Поставяне между имейли, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook и стила, който е присвоен на копирания текст се дефинира по различен начин в имейл, където се поставя текста. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва облика на копирания текст като присвояване на нормален стил на поставения текст и прилагане на пряко форматиране. Пряко форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив, както и друго форматиране за имитиране на дефиниция на стил на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя ще използва дефиниция на стил на имейл, където текстът се поставя. Например копирате текст от позиция 1 от един имейл в друг. В един имейл "Заглавие 1" се дефинира като Arial получер, 14 пункта и в имейл, който поставяте текст, "Заглавие 1" се дефинира като Cambria получер, 16 пункта. Когато използвате опцията за Използване на стиловете на местоназначението , поставения текст използва стил "Заглавие 1", Cambria получер, 16 пункта.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция изтрива дефиниция на стил и най-форматиране, който е свързан директно копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще дефиниция на стил в имейла там, където се поставя текста.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друга програма. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция изтрива повечето форматирането, което е приложено директно към копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще стил характеристики на абзаца там, където се поставя. Текстът също ще всяко преки характеристики за форматиране на текст, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Outlook вмъква картини спрямо текста във вашия имейл. Можете да вмъкнете изображения в текста, да позволявате изображенията да се преместите с текст или да обтичане на текст около, пред или зад изображение. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац, както ако бяха текст. Тази опция се използва по подразбиране. Графиката премества както добавяте или изтривате текст. Можете да плъзнете графика, за да промените позицията му по същия начин, че да плъзгате текст.

 • Квадрат     Тази опция позволява разполагането на текста около всички страни на квадрат около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Плътно     Тази опция тайна на текст около графиката в неправилна форма около действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че графиката се покаже на отделен слой зад текста. Има без граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че графиката се покаже на отделен слой пред текста. Има без граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Чрез     Тази опция позволява разполагането на текста около графика, включително попълване пространство, създадено от вдлъбнати фигура, например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция не позволява текст да обтичането на отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в имейл съобщение.

Бутон за показване на опции за поставяне, когато се поставя съдържание     Изберете тази опция, за да се покаже бутонът Опции за поставяне , когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне , за да игнорирате или промяна на настройките, които правите в този раздел в диалоговия прозорец Опции на редактора .

Използвайте умно изрязване и поставяне     Изберете тази опция за автоматично регулиране на форматирането, когато поставяте текст. След като отметнете това квадратче, можете да щракнете върху Настройки , за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Настройки . Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да игнорирате поведението по подразбиране с помощта на бутона Опции за поставяне , който се появява, когато поставяте съдържанието от клипборда на вашия имейл. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай Интелигентно изрязване и поставяне .

  • Регулиране изречения и думи Нагласяй автоматично интервалите между     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Регулиране абзац, разредка в поставяне     Изберете тази опция, за да се предотврати създаването на празни абзаци и да се предотврати непоследователно абзаците.

  • Регулиране форматирането и подравняването на поставяне     Изберете тази опция, за да управлявате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единични клетки се поставят като текст, таблица части се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), и когато добавите таблица към съществуваща таблица, поставените таблицата се настройва да съответства на съществуваща таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стилове, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за поставяне в раздела за изрязване, копиране и поставяне на Разширени опции.

  • Обединяване на форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставения текст, последно използвания водещ символ, число или стил на списък се прилага към поставените списък и външния вид на елементи като таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти , и фигури се запазва от източника в PowerPoint.

  • Регулиране форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите при поставяне на данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставените данни се поставя в таблица и диаграми се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция за форматиране на елементи от списък, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Показване на текст, опакована в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца, съдържащ имейла, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Показване на контейнери за картини     Изберете тази опция за показване на празно поле на мястото на всяка картина в имейлите си. Тази опция ускорява процеса на превъртане имейл, който съдържа голям брой картини.

Покажи чертежи и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обекти, които са създадени с инструменти за рисуване на Outlook в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб". Изчистете това квадратче, за да скриете чертежи и вероятно да ускорите показването на имейли, които съдържат много рисунки. Рисунки ще бъдат отпечатани, дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да се покаже отдясно наляво управляващи знаци.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език отдясно наляво за редактиране на текста.

Показване на показалци     Изберете тази опция, за да се покаже маркери на екрана. Ако присвоите показалец елемент, отбелязано елемент се показва в скоби ([…]). Ако присвоите показалец местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Скоби и черта не се показват в печатни имейли.

Покажи кодовете на полетата вместо техните стойности     Изберете тази опция, за да покажете кодове на полета вместо резултатите от полетата във вашите имейли. Например можете да видите {час @\"MMMM, д, гггг"} вместо 4 февруари 2008. Изчистете това квадратче, за да видите резултатите в полето.

Независимо от настройката, можете винаги да превключите между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

Оцветяване на поле     Тази опция показва дали и кога полета са оцветени. В списъка изберете Винаги когато избрано или да сянка вашите полета. Изберете никога не се изключва оцветяване на полетата. Оцветяването на полетата ги да идентифицирате лесно. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатаните имейл.

Цифра     Тази опция определя как ще се показват цифрите в имейли. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеците     Тази опция определя как Западните (григориански) имена на месеците се появяват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате арабски естествените имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват Западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват Западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритични знаци в имейл.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език, използващ диакритични знаци за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритични знаци в първоначалното имейл. В списъка изберете цвят.

Изглед на документа     Тази опция задава посоката на текста за нови имейли.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език отдясно наляво за редактиране на текста.

 • Отдясно наляво Изберете тази опция, за да оформите имейли отдясно наляво. Например абзаците започват от дясната страна на имейл текстът тече наляво.

 • Отляво надясно Изберете тази опция, за да оформите имейли отляво надясно. Например абзаците започват от лявата страна на имейл с посока отляво надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт . Използвайте тази опция, за да определите дали активен имейл да използва всички шрифтове, които не са налични на вашия компютър. Ако имейл съобщенията използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместване на шрифт.

Разгънете всички заглавия при отваряне на документ     Изберете тази опция, за да разгъвате автоматично никакви заглавия, свити, когато отворите документ.

Показване на мерните единици в     Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Показване на мерните единици в ширината на знака     Изберете тази опция, за да използвате знак ширина като основа за подравняване на текст, като например в на вертикалните и хоризонталните линийките.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Показвай пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции по подразбиране.

Показвай клавишни комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

Показване на вертикалната линийка в изглед на оформление за печат     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от страна на прозореца на имейл. Уверете се, че можете също да изберете квадратчето линийка в групата Покажи/Скрий в раздела изглед на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 • Покажи дясна линийка в изглед на оформление за печат Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка в дясната страна на прозореца на имейл.

  Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език отдясно наляво за редактиране на текста.

Оптимизиране знак позициониране за оформление, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете позиционирането точно, както то ще се вижда в отпечатаните имейл вземат предвид текстовите блокове. Разредката между знаците може да бъде изкривено при тази опция е включена. За най-добри четливостта на екрана изключете тази опция.

Забрани хардуерното графично ускорение      Изберете тази опция, за да позволите на вашата система да използват хардуерно графично ускоряване.

Актуализиране на съдържанието на документа, докато плъзгате      Изберете тази опция, за да забраните вашата система да променят съдържанието на вашия документ, когато плъзнете обект, който има обтичане с текст.

Забележка: Тази опция не е налична в Outlook 2010.

Използвай подпиксел позициониране на гладки шрифтове на екрана      Подпиксел позициониране може да подобри на видно разделителната способност на шрифтове, показвани в Outlook. Изберете тази опция, за да разрешите подпиксел позициониране.

Забележка: Тази опция не е налична в Outlook 2010.

Показване на изскачащите бутони за добавяне на редове и колони в таблици      Изберете тази опция, за да разрешите изскачащите бутон функция, която ви позволява да бързо да изберете броя на редовете и колоните в таблиците.

Забележка: Тази опция не е налична в Outlook 2010 и Outlook 2013.

За да видите тези опции в Outlook, в имейл съобщение, щракнете върху бутона Office и след това щракнете върху Опции на редактора > Разширени.

Писане замества избрания текст     Изберете тази опция за изтриване на избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите отметката от това квадратче, Microsoft Office Outlook вмъква нов текст преди избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете цялата думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция на също води до Outlook, за да изберете дума и пространството, което го следва, когато щракнете двукратно върху дума.

Позволи на текста да бъдат плъзгани и пропускат     Изберете тази опция, за да можете да преместите или копирате избрания текст, като я плъзнете. За да преместите текста, изберете текста и след това го плъзнете до новото място. За да копирате текста, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото му местоположение.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да го направите по-лесен за редактиране на текст на хипервръзки. Когато тази опция е включена, трябва да натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху връзката, за да следва връзка. Когато тази опция е изключена, щракнете върху връзката кара Outlook, за да отидете до местоназначението на връзката, което го прави по-трудно да редактирате текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и писане, когато ги вмъквате във вашия имейл. Платно за рисуване ви помага да подредите графичните обекти и картини и да ги премествате като една единица.

Използвай автоматичен избор на абзац     Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато изберете цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично остава с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, когато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша стрелка наляво, стрелка надясно, стрелка нагоре или стрелка надолу ключ, след като превъртате, курсора отговаря на страницата в момента в изгледа, не в предишната си позиция.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да заместите съществуващия текст, докато въвеждате, един знак в даден момент. Ако е избрана Използвай клавиша Insert за управление на режима на въвеждане с припокриване , можете да включите тази опция, или изключите с натискане на INSERT.

Добави двойни кавички за номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички ("") при номериране.

Забележка: Тази опция е налична само ако иврит е разрешен за редактиране на текста.

Подкана за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да се налага, когато можете директно да променяте текста, към който е приложен стил и след това приложете повторно стил към променения текст. Когато бъдете подканени, можете да актуализирате стила, базиран на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списък с водещи символи или номерирани списъци     Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормален стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

Проследяване на форматирането     Изберете тази опция за проследяване на вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага да лесно да приложите същото форматиране другаде. Тази опция, трябва да бъдат включени, преди да можете да използвате командата Изберете текст със сходно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако с десния бутон върху избрания текст. За да покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху командата " Опции " в екран за стил и след това изберете Форматиране на абзац нивоформатирането на шрифти водещи символи и номериране форматиране квадратчета за отметка.

 • Маркирай форматиране несъответствия     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато тя е подобна на, но не точно същото като друго форматиране във вашите имейли. За да използвате тази опция, трябва да изберете квадратчето проследяване на форматирането .

Разрешаване на Щракни и въведи     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празна област на имейл, като щракнете двукратно върху в празната област. Функцията "Щракни и въведи" автоматично вмъква абзаци и се прилага подравняване, необходими за позициониране на елемента там, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед "Оформление за печат" и изглед "Оформление за уеб".

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате Щракни и въведи.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що Въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като Тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната го, с която върви.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен сложен скриптов език за редактиране на текста. Въвеждане и заместване изберете тази опция, за да заместите преди това Въведеният знак от току-що Въведеният знак, ако два знака не могат да съществуват едновременно в един и същ текст клъстер.

Азиатски шрифтове се отнасят за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените латиница в избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избрания текст. Изчистете това квадратче, ако искате латиница да остане в латински шрифт, докато прилагате азиатски шрифт на останалата част от имейла.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Автоматично превключване на клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция за промяна на езика на клавиатурата и шрифт въз основа на езика на текста, където се намира курсорът. Ако изчистите тази опция, само шрифтът е променен.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Използвай наследени режим на IME за разрешаване на режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да позволите на знаците, които въвеждате да заместите съществуващите знаци (припокриване), докато използвате редактор на методи за въвеждане (IME) на компютър, който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Outlook е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режима на припокриване се поддържа автоматично.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

IME управлявате активен     Изберете тази опция, за да стартирате редактора на методи за въвеждане (IME). Изчистете това квадратче, за да спрете IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Trueinline на IME IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите свойствата за IME име на диалоговия прозорец. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаците и други опции за активния IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

В рамките на един и същ имейл     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание в същото имейли, от която сте копирали съдържанието. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника      Тази опция запазва стилове на знаци и пряко форматиране, които са били приложени към копирания текст. Пряко форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив или други форматиране, което не е включен в стила на абзаца.

 • Съгласуване с форматирането на местоназначението     Тази опция изтрива-голямата част от форматирането, което е приложено директно към копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще стил характеристики на абзаца там, където се поставя. Текстът също ще пряко форматиране или стил на знак свойства на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Поставяне между имейли     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането, което е приложено към копирания текст. Дефиниция на стил, който е свързан с копирания текст се копира местоназначение имейл.

 • Съгласуване с форматирането на местоназначението     Тази опция изтрива повечето форматирането, което е приложено директно към копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще стил характеристики на абзаца там, където се поставя. Текстът също ще пряко форматиране или стил на знак свойства на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Поставяне между имейли, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook и стила, който е присвоен на копирания текст се дефинира по различен начин в имейл, където се поставя текста. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва облика на копирания текст като присвояване на нормален стил на поставения текст и прилагане на пряко форматиране. Пряко форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив, както и друго форматиране за имитиране на дефиниция на стил на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя ще използва дефиниция на стил на имейл, където текстът се поставя. Например копирате текст от позиция 1 от един имейл в друг. В един имейл "Заглавие 1" се дефинира като Arial получер, 14 пункта и в имейл, който поставяте текст, "Заглавие 1" се дефинира като Cambria получер, 16 пункта. Когато използвате опцията за Използване на стиловете на местоназначението , поставения текст използва стил "Заглавие 1", Cambria получер, 16 пункта.

 • Съгласуване с форматирането на местоназначението     Тази опция изтрива дефиниция на стил и най-форматиране, който е свързан директно копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще дефиниция на стил в имейла там, където се поставя текста.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друга програма. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Съгласуване с форматирането на местоназначението     Тази опция изтрива повечето форматирането, което е приложено директно към копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще стил характеристики на абзаца там, където се поставя. Текстът също ще всяко преки характеристики за форматиране на текст, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя.

 • Запази само текста     Тази опция изтрива всички форматиране и nontext елементи, например картини или таблици. Текстът ще стил характеристики на абзаца, където се поставя и поема пряко форматиране или свойства за стил на знак на текста, който предхожда непосредствено курсора, когато текстът се поставя. Графични елементи се премахват и таблиците се преобразуват в серия от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Outlook вмъква картини спрямо текста във вашия имейл. Можете да вмъкнете изображения в текста, да позволявате изображенията да се преместите с текст или да обтичане на текст около, пред или зад изображение. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац, както ако бяха текст. Тази опция се използва по подразбиране. Графиката премества както добавяте или изтривате текст. Можете да плъзнете графика, за да промените позицията му по същия начин, че да плъзгате текст.

 • Квадрат     Тази опция позволява разполагането на текста около всички страни на квадрат около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Плътно     Тази опция тайна на текст около графиката в неправилна форма около действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че графиката се покаже на отделен слой зад текста. Има без граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че графиката се покаже на отделен слой пред текста. Има без граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Чрез     Тази опция позволява разполагането на текста около графика, включително попълване пространство, създадено от вдлъбнати фигура, например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция не позволява текст да обтичането на отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графика, за да промените позицията му.

Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в имейл.

Бутони за показване на опции за поставяне     Изберете тази опция, за да се покаже бутонът Опции за поставяне , когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне , за да игнорирате или промяна на настройките, които правите в този раздел в диалоговия прозорец Опции на редактора .

Използвайте умно изрязване и поставяне     Изберете тази опция за автоматично регулиране на форматирането, когато поставяте текст. След като отметнете това квадратче, можете да щракнете върху Настройки , за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Настройки . Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да игнорирате поведението по подразбиране с помощта на бутона Опции за поставяне , който се появява, когато поставяте съдържанието от клипборда на вашия имейл. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай Интелигентно изрязване и поставяне .

  • Регулиране изречения и думи Нагласяй автоматично интервалите между     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Регулиране абзац, разредка в поставяне     Изберете тази опция, за да се предотврати създаването на празни абзаци и да се предотврати непоследователно абзаците.

  • Регулиране форматирането и подравняването на поставяне     Изберете тази опция, за да управлявате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единични клетки се поставят като текст, таблица части се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), и когато добавите таблица към съществуваща таблица, поставените таблицата се настройва да съответства на съществуваща таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стилове, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за поставяне в раздела за изрязване, копиране и поставяне на Разширени опции.

  • Обединяване на форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставения текст, последно използвания водещ символ, число или стил на списък се прилага към поставените списък и външния вид на елементи като таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти , и фигури се запазва от източника в PowerPoint.

  • Регулиране форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите при поставяне на данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставените данни се поставя в таблица и диаграми се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция за форматиране на елементи от списък, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Показване на текст, опакована в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца, съдържащ имейла, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Показване на контейнери за картини     Изберете тази опция за показване на празно поле на мястото на всяка картина в имейлите си. Тази опция ускорява процеса на превъртане имейл, който съдържа голям брой картини.

Покажи чертежи и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обекти, които са създадени с инструменти за рисуване на Outlook в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб". Изчистете това квадратче, за да скриете чертежи и вероятно да ускорите показването на имейли, които съдържат много рисунки. Рисунки ще бъдат отпечатани, дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Показване на текста на анимация     Изберете тази опция, за да се показва текстови анимации на вашия екран. Изчистете отметката от квадратчето за отметка, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

Забележка: Използвайте тази опция, когато преглеждате анимиран текст в имейли, които са създадени в по-стара от Outlook 2007версия на Outlook. Текущата версия на Outlook вече не предоставя възможност да създадете анимирани текст.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да се покаже отдясно наляво управляващи знаци.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език отдясно наляво за редактиране на текста.

Показване на показалци     Изберете тази опция, за да се покаже маркери на екрана. Ако присвоите показалец елемент, отбелязано елемент се показва в скоби ([…]). Ако присвоите показалец местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Скоби и черта не се показват в печатни имейли.

Показвай умни етикетчета     Изберете тази опция, за да покажете лилава пунктирана линия под текста, който се разпознава като умно етикетче.

Покажи кодовете на полетата вместо техните стойности     Изберете тази опция, за да покажете кодове на полета вместо резултатите от полетата във вашите имейли. Например можете да видите {час @\"MMMM, д, гггг"} вместо 4 февруари 2008. Изчистете това квадратче, за да видите резултатите в полето.

Независимо от настройката, можете винаги да превключите между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

Оцветяване на поле     Тази опция показва дали и кога полета са оцветени. В списъка изберете Винаги когато избрано или да сянка вашите полета. Изберете никога не се изключва оцветяване на полетата. Оцветяването на полетата ги да идентифицирате лесно. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатаните имейл.

Цифра     Тази опция определя как ще се показват цифрите в имейли. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеците     Тази опция определя как Западните (григориански) имена на месеците се появяват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате арабски естествените имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват Западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват Западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритични знаци в имейл.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език, използващ диакритични знаци за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритични знаци в първоначалното имейл. В списъка изберете цвят.

Изглед на документа     Тази опция задава посоката на текста за нови имейли.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език отдясно наляво за редактиране на текста.

 • Отдясно наляво Изберете тази опция, за да оформите имейли отдясно наляво. Например абзаците започват от дясната страна на имейл текстът тече наляво.

 • Отляво надясно Изберете тази опция, за да оформите имейли отляво надясно. Например абзаците започват от лявата страна на имейл с посока отляво надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт . Използвайте тази опция, за да определите дали активен имейл да използва всички шрифтове, които не са налични на вашия компютър. Ако имейл съобщенията използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместване на шрифт.

Показване на мерните единици в     Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Показване на мерните единици в ширината на знака     Изберете тази опция, за да използвате знак ширина като основа за подравняване на текст, като например в на вертикалните и хоризонталните линийките.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Показвай пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции по подразбиране.

Показвай клавишни комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

Показване на вертикалната линийка в изглед на оформление за печат     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от страна на прозореца на имейл. Уверете се, че можете също да изберете квадратчето линийка в групата Покажи/Скрий в раздела изглед на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 • Покажи дясна линийка в изглед на оформление за печат Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка в дясната страна на прозореца на имейл.

  Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език отдясно наляво за редактиране на текста.

Оптимизиране знак позициониране за оформление, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете позиционирането точно, както то ще се вижда в отпечатаните имейл вземат предвид текстовите блокове. Разредката между знаците може да бъде изкривено при тази опция е включена. За най-добри четливостта на екрана изключете тази опция.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×