OpenReport Macro Action

Можете да използвате действието OpenReport, за да отворите отчет в изглед за проектиране или визуализация на печата или да изпратите отчета директно към принтера. Можете също да ограничите запис, които се отпечатват в отчета.

Настройка

Действието OpenReport има следните аргументи.

Аргумент на действие

Описание

Име на отчет

Името на отчета, който искате да отворите. Полето Име на отчет в секцията Аргументи на действия на екрана "Конструктор на макроси" показва всички отчети в текущата база данни. Това е задължителен аргумент.

Ако изпълните макрос, съдържащ действието OpenReport в библиотечна база данни, Microsoft Office Access 2007 първо търси отчета с това име в библиотечната база данни, а след това – в текущата база данни.

Изглед

Изгледът, в който ще се отвори отчетът. Щракнете върху Печат (незабавно отпечатване на отчета), Проектиране или Визуализация на печата в полето Изглед. По подразбиране се приема Печат.

Име на филтър

филтър, който ограничава записите в отчета. Можете да въведете името или на съществуваща заявка, или на филтър, записан като заявка. Заявката обаче трябва да съдържа всички полета във формуляра, който отваряте, или всички свойстваOutputAllFields да са настроени на Да.

Условие "Къде"

Валидна клауза WHERE (без думата WHERE) или израз, който Access използва, за да избере записи от базовата таблица или заявка. Ако изберете филтър с аргумента Име на филтър, Access прилага тази клауза WHERE към резултатите на филтъра.

За да отворите отчет и да ограничите записите му до зададените от стойността на контрола във формуляр, използвайте следния израз:

[ име на поле ] = Forms![ име на формуляр ]![ име на контрола във формуляр ]

Заместете име на поле с името на поле в базовата таблица или отчет с формуляра, който искате да отворите. Заместете име на формуляр и име на контрола в друг формуляр с името на другия формуляр и контролата във формуляра, съдържаща стойността, с която искате да са съгласувани записите в отчета.

Забележка : Максималната дължина на аргумента Условие "Къде" е 255 знака. Ако трябва да въведете по-сложна SQL клауза WHERE с по-голяма дължина, използвайте вместо това метода OpenReport на обекта DoCmd в модул на Visual Basic for Applications (VBA). Във VBA можете да въвеждате команди с SQL клауза WHERE с дължина до 32 768 знака.

Режим на прозорец

Режимът, в който ще се отвори отчетът. Щракнете върху Нормален, Скрит, Икона или Диалогов прозорец в полето Режим на прозорец. По подразбиране се приема Нормален.

Забележка : Някои настройки на аргумента Режим на прозорец не важат, когато се използват документи с раздели. За да превключите към припокриващи се прозорци:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Опции за достъп.

  2. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни.

  3. В секцията Опции на приложение, под Опции на прозорец на документ щракнете върху Припокриващи се прозорци.

  4. Щракнете върху OK и след това затворете и отворете отново базата данни.

Забележки

Настройката Печат за аргумента Изглед отпечатва отчета незабавно, като използва настройките на текущия принтер, без да извежда отгоре диалоговия прозорец Печат. Можете също да използвате действието OpenReport, за да отворите и да настроите отчет и след това да използвате действието PrintOut, за да го отпечатате. Можете например да модифицирате отчета или да използвате действието PrintOut, за да промените настройките на принтера преди отпечатването.

Филтърът и условието WHERE, които приложите, стават настройка на свойството Filter на отчета.

Действието OpenReport е аналогично на двукратно щракване върху отчета в навигационния екран или щракване с десния бутон върху отчета в навигационния екран и избиране на изглед или на командата Печат.

Съвети    

  • За да отпечатате сходни отчети за различни набори от данни, използвайте филтър или клауза WHERE, за да ограничите записите, отпечатани в отчета. След това редактирайте макрос, за да приложите друг филтър или да промените аргумента Условие "Къде".

  • Можете да плъзнете отчет от навигационния екран в ред за действия. Това автоматично създава действие OpenReport, което отваря отчета в изглед за отчет.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×