Office 365 усвояване съдържание pack модел на данни

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Данни за съдържанието на Office 365 усвояване пакети за таблици

Пакет за Office 365 усвояване съдържание се свързва с API, което разкрива модел на многомерни данни. Модела на данни съдържа два основни типа данни:

  • Таблици с данни, върнати от API на отчитане на Office 365 , които предоставят информация за потребителя, пощенска кутия, OneDrive акаунти, сайтове на SharePoint и др.

  • Препратка към таблици, създадени в рамките на Power BI, те ще бъдат налични само в pbix файла , които предоставят информация за дейности, свързани с даден обект, например, потребител или сайтове.

  • Обобщени таблици, създадени с Power BI, те ще бъдат налични само в pbix файла , които предоставят време и данни за тип на сайтове на SharePoint Online.

Таблици с данни, върнати от API на отчитане на Office 365

Щатски таблици се състоят от следните таблици с данни.

Име на таблица

Информацията в таблицата

Състояние на потребителя

Съдържа метаданни за потребители, включително показвано име на потребителя, продукти, които са възложени, местоположение, отдел, заглавие, фирма. Тези данни са за потребители, които са били присвоени лицензи през последния пълен месец. Всеки потребител е еднозначно представена от потребителски ИД.

Съдържа метаданни за потребител, които са имали лиценз по време на произволна част от предходния месец.

Действията на потребителя

Съдържа отделен потребител ниво информация за дейността, изпълнено в всяка услуга.

Съдържа данни за дейността, извършени от лицензираните потребители в предишния месец само.

Използване на продукт на клиент

Съдържа месечни суми от разрешен и активни потребители, месец по месец запазват потребители, първия път, когато потребителите и кумулативно номера за всички активни потребители във всеки продукт (Exchange, SharePoint, OneDrive, Skye за бизнеса, Yammer).

Съдържа месечни обобщени данни за въртене 12-месечен период, който завършва на последния завършен месец.

Клиент продукт дейност

Съдържа данни за различни дейности в рамките на продуктите, които се използват за определяне на активно използване. Това предоставя на броя на дейността, както и броя на потребителите, които са извършвани тази дейност в месеца.

Съдържа месечни обобщени данни за въртене 12-месечен период, който завършва на последния завършен месец.

Използване на пощенска кутия на клиент

Съдържа данни за пощенската кутия на потребителя, от гледна точка на пощенска кутия на общия брой и как се използва за съхранение.

Съдържа месечни обобщени данни за въртене 12-месечен период, който завършва на последния завършен месец.

Използване на клиент на клиент

Съдържа данни за броя на потребителите, активно използват определени клиент/устройства да се свържете с Exchange, Skype за бизнеса и Yammer.

Съдържа месечни обобщени данни за въртене 12-месечен период, който завършва на последния завършен месец.

Клиент на SharePoint Online употребата (скрит в PBIX)

Съдържа данни за сайтове на SharePoint, обхващащи екип или групи сайтове например общия брой сайтове, брой на сайта, брой на файловете от тип дейност и използвана памет за съхраняване на документи. В тази таблица с данни е част от схемата на базовото API, но за да съставите правилното визуализации в Сервизна, е разделен на две таблици за сравнение: използване на клиент на SharePoint и клиент на SharePoint дейност.

Клиент на OneDrive за използване на бизнеса (скрит в PBIX)

Съдържа данни за OneDrive сметки, като например брой акаунти, броя на документите през OneDrives, склад, брой на файловете от тип дейност. В тази таблица с данни е част от схемата на базовото API, но за да съставите правилното визуализации в Сервизна, ние разделяне го в две таблици за сравнение .

Съдържа месечни обобщени данни за въртене 12-месечен период, който завършва на последния завършен месец.

Активиране на клиент на Office

Съдържа данни на дейността на общия брой, брой на дейностите на клиента (Android/iOS/Mac/PC), брой активни потребители и общия брой разрешен в рамките на всяка услуга план за Office.

Съдържа месечни обобщени данни за въртене 12-месечен период, който завършва на последния завършен месец.

Разгънете следните раздели, за да видите подробна информация за всяка таблица с данни.

Тази таблица се състои от потребителя метаданни. Тези данни са за всички потребители, които имат активен лиценз за предходния месец.

Име на колона

Описание на колона

Потребителско име

Това е ИД, който се използва за представяне на потребителя еднозначно през всички таблици.

Времеви интервал (скрит)

В тази таблица има един ред за потребител на месец за предходния месец само.

UPN

Основно потребителско име.

DisplayName

Показвано име на потребителя.

IDType

В случай на Yammer, потребителите, които се свързват към Yammer с идентификатора си на Yammer и не им ИД за Office 365, това ще бъде настроено на 1, за всички други потребители на това ще бъде 0. След Yammer потребител се регистрира в използването на техните ИД за Office 365, този потребител ще се показва с ИД на тип 0. Това поле позволява за дейността на този потребител да бъдат представени независимо какво Влезте в ИД, който използват.

HasLicenseEXO

Задайте true, ако потребителят е дали лиценз и разрешено да използвате Exchange.

HasLicenseODB

Задайте true, ако потребителят е дали лиценз и разрешено да използвате OneDrive за бизнеса.

HasLicenseSPO

Настройване на "истина" Ако потребителят е дали лиценз и могат да използват SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Настройване на "истина" Ако потребителят е дали лиценз и разрешено да използвате Yammer.

HasLicenseSFB

Настройване на "истина" Ако потребителят е дали лиценз и разрешено да използвате Skype за бизнеса.

Фирма

Фирма, на потребителя.

Отдел

Отдел на потребителя.

LocationCity

Град, което е зададено за потребителя, когато потребителят е създаден в Office 365.

LocationCountry

Страната, което е зададено за потребителя, когато потребителят е създаден в Office 365.

LocationState

Състояние, което е зададено за потребителя, когато потребителят е създаден в Office 365.

LocationOffice

На потребител на office.

Заглавие

Заглавие на потребителя.

Изтрити

TRUE, ако потребителят е бил изтрит от Office 365.

DeletedDate

Дата, когато потребителят е изтрит от Office 365.

YAM_State

Състояния на потребител в Yammer система, може да бъде активна, изтрити или спряно.

YAM_ActivationDate

Дата, потребителят е въвел състоянието на активен в Yammer.

YAM_DeletionDate

Дата, потребителят е въвел състоянието на изтриване в Yammer.

YAM_SuspensionDate

Дата, потребителят е въвел състоянието на прекратяване в Yammer.

Тази таблица съдържа данни за всеки потребител, който има дейност във всяка от тези услуги в предишния месец. Изчисляеми колони са отбелязани.

Име на колона

Описание на колона

UserID

ИД на потребителя

IDType

ИД на тип е зададено на 1, ако потребителят е потребител на Yammer, който се свърже с помощта на Идентификатора си на Yammer или 0, ако те се свържете с Yammer чрез своя ИД в Office 365 .

Времеви интервал (скрит)

В тази таблица има един ред за потребител на месец за последния месец само. Използва най-много на една връзка към календара.

EXO_EmailSent (скрит)

Брой на имейли, изпратени.

EXO_EmailReceived (скрит)

Брой на имейли, получени.

EXO_EmailRead (скрит)

Брой на имейл, прочетете потребителят извършва дейност, тя може да бъде многократно четене вече Прочетете имейл или имейл, получена по-рано.

ODB_FileViewedModified (скрит)

Брой на файловете на този потребител взаимодейства с в някой OneDrive за бизнеса (например, създаден, актуализиране, изтриват, преглеждани или изтеглили).

ODB_FileSynched (скрит)

Брой на файловете на този потребител синхронизира на всички OneDrive за бизнеса.

ODB_FileSharedInternally (скрит)

Брой на този потребител споделени вътрешно от всеки OneDrive файлове за фирми.

ODB_FileSharedExternally (скрит)

Брой на файловете на този потребител външно споделени от всички OneDrive за бизнеса.

ODB_AccessByOwner (скрит)

Брой на потребителя взаимодейства с файлове, които се намират в собствения OneDrive за бизнеса.

ODB_AccessOthers (скрит)

Броя на файловете на този потребител взаимодейства с които се съхраняват в друг потребител OneDrive за бизнеса.

SPO_GroupFileViewedModified (скрит)

Брой на файловете с този потребител взаимодейства във всеки сайт на група.

SPO_GroupFileSynched (скрит)

Брой на файлове на този потребител синхронизирани във всеки сайт на група.

SPO_GroupFileSharedInternally (скрит)

Брой на този потребител споделени вътрешно от всеки сайт на група файлове.

SPO_GroupFileSharedExternally (скрит)

Брой на файловете на този потребител външно споделени от всеки сайт на група.

SPO_GroupAccessByOwner (скрит)

Брой на файлове Потребителят взаимодейства с, които се съхраняват в сайт на група, които притежавате.

SPO_GroupAccessByOthers (скрит)

Броя на файловете, потребителят взаимодейства с, които се намират в сайт на група този друг потребител притежава.

SPO_TeamFileViewedModified (скрит)

Брой на файловете, с които този потребител взаимодейства във всеки сайт на екип.

SPO_TeamFileSynched (скрит)

Брой на файловете на този потребител синхронизирани от всеки сайт на екип.

SPO_TeamFileSharedInternally (скрит)

Брой на файлове на този потребител споделена вътрешно от всеки екипен сайт.

SPO_TeamFileSharedExternally (скрит)

Брой на файловете на този потребител външно споделени от всеки екипен сайт.

SPO_TeamAccessByOwner (скрит)

Брой на файлове Потребителят взаимодейства с, които се съхраняват в екипен сайт, които притежавате.

SPO_TeamAccessByOthers (скрит)

Броя на файловете, потребителят взаимодейства с, които се намират в екипен сайт, че друг потребител притежава.

YAM_MessagePost (скрит)

Брой на Yammer съобщение Публикувано на този потребител.

YAM_MessageLiked (скрит)

Брой на Yammer съобщение този потребител харесали.

YAM_MessageRead (скрит)

Брой на Yammer съобщение този потребител четене.

SFB_P2PSummary (скрит)

Брой на равнопоставен достъп сесии този потребител участва в.

SFB_ConfOrgSummary (скрит)

Брой на сесии на конференцията, организирани на този потребител.

SFB_ConfPartSummary (скрит)

Брой на този потребител участвали в сесии на конференцията.

IsUserDeleted (изчислена)

Изчисляема колона, показваща истина/неистина ако потребителят се изтрива. Данните са събрани от потребителя щат таблица.

HasEXOActivity (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща логическа стойност, ако потребител има всяка дейност, Exchange Online.

HasODBActivity (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, която показва вярно/невярно стойности, ако потребител има всяко едно устройство за дейност.

HasSFBActivity (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща истина/неистина стойности, ако потребител има всички Skype за бизнеса дейност.

HasSPOActivity (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, която показва вярно/невярно стойности, ако потребител има всяка дейност, SharePoint Online.

HasYAMActivity (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща логическа стойност, ако потребител има Yammer дейност.

Дейност на продукта (изчислена)

Изчисляема колона, показваща кой продукт е всеки потребител, активен в текстови формат. Например: "Потребител активира само в Exchange Online."

UserActivity_MostRecentDate (изчислена)

Изчисляема колона за най-новото име на месец / година за отчитане.

Трябва да премахнете това

Тази таблица предоставя месец по месец усвояване данни от гледна точка на разрешаване, активни, връщане и за първи път потребители за всеки продукт в рамките на Office 365. Стойността на Office 365 представляват активно използване във всеки един от продуктите.

Име на колона

Описание на колона

Продукт

Името на продуктите, за които е обобщена информация за използване. Office 365 стойността в колоната продукт представлява дейност в някой от продуктите

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

EnabledUsers

Потребителят се брои като разрешен за продукт за даден месец, ако те са продукт възложените им по време на всяка част от този месец

ActiveUsers

Потребителят се брои като активен за продукт в даден месец, ако те са една от основните дейности извършвани в продукта. Основните дейности са налични в таблицата Клиент продукт активност .

CumulativeActiveUsers

Потребителят се брои в набора за кумулативно активен потребител, ако те са разрешени активни потребители и извършили дейност дори веднъж от началото на нашите събиране на данни.

MoMReturningUsers

Потребителят се брои като мама връщане за даден месец, ако те са били брои като активен в този месец, както и като в предишния месец

FirstTimeUsers

Потребителят се брои като потребител, за първи път в даден месец, ако открие своята дейност за първи път от началото на събирането на данни в тази нова система за отчитане. След като веднъж брои като първи път потребител, дори ако този потребител има голям пропуск в своята дейност, те ще Неве се брои отново като първи път потребител

Тази таблица се състои от данни за различен набор от дейности в продукт, които са на повърхността, да се оцени употребата.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт

Името на продуктите, за които е обобщена информация за използване. Office 365 стойността в колоната продукт представлява дейност през някои от продуктите.

Дейност

Различен набор от дейности в продукт, които са на повърхността, да се оцени употребата.

ActivityCount

Брой на дейностите представлява общия брой отделни дейности, изпълнявани в рамките на услугата в рамките на всички активни потребители. За SharePoint Online и OneDrive за бизнеса само тази стойност представя броя на отделни документи, с които всички потребители са взаимодействия.

ActiveUserCount

Общо активни потребители на всяка дейност по продукти.

TotalDurationInMinute

Големината на времетраене в минути. Отнася се за Skype за бизнеса само.

SPO-SiteType (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, която се състои от сайт тип стойности, получени от всяка дейност колона да се покаже (всякакви/екип/група) за SharePoint Online само. Използва много към една зависимост за SPO SiteType таблица.

СФБ CollaborationType (изчислена)

Изчисляема колона, която се състои от всеки Skype за бизнеса дейност, групирани по (организиране конференция / P2P сесия / участник конференция).

TotalDurationinHours (изчислена)

Изчисляема колона конвертирането обща продължителност за Skype за бизнеса минути в часове.

TotalDurationinDays (изчислена)

Изчисляема колона, конвертиране обща продължителност за Skype за бизнеса минути в дни.

ActivitySubType (изчислена)

Изчисляема колона, получени текстова стойност от колоната "име" дейност. Това също се променя именуване на определени дейности да съответства на обща терминология за отчитане и се нуждае от табло.

Тази таблица се състои от обобщени данни през всички лицензиран Exchange Online потребители, които имат пощенски кутии на потребителите. Тя съдържа края на месеца щат през всички потребителски пощенски кутии. Данните в тази таблица не е добавка през няколко месеца. Последните месец данни в тази таблица показват последното състояние.

Име на колона

Описание на колона

TotalMailboxes

Брой на пощенските кутии на потребителите за абонамент за Office 365.

TotalItemBytes (скрит)

Големината на мястото за съхранение, използвани за всички пощенски кутии.

MailboxesNoWarning

Брой на потребителски пощенски кутии, които са били под предупреждение ограничение за съхранение.

MailboxesIssueWarning (скрит)

Брой на потребителски пощенски кутии, които са били издаде предупреждение за квота за съхранение.

MailboxesExceedSendQuota (скрит)

Брой на потребителски пощенски кутии, които са превишени изпрати квота.

MailboxesExceedSendReceiveQuota (скрит)

Брой на потребителски пощенски кутии, които имат превишена квота за изпращане/получаване .

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

StorageUsed(KB/MB/GB/TB) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща за съхранение, използвани от изчислената изчисление общо байтове, разделена на знаменателят файл с подходящия размер. Съдържа текстови данни. Например 13.50 ТБ.

EXO StorageType (изчислена)

Изчисляема колона, показваща съхранение тип стойност на някой от двата КБ/МБ/ГБ/ТБ в текстов формат, получени от StorageUsed(KB/MB/GB/TB). Например, "ТБ".

DiskUsedbyStorageType (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона показва числовата стойност на диск, използвана производни от StorageUsed(KB/MB/GB/TB). Например 13,50.

Тази таблица предоставя месец по месец обобщени данни за клиентите, които потребителите използват за свързване към Exchange Online, Skype за бизнеса и Yammer. В тази таблица все още няма клиент използване на данни за SharePoint Online и OneDrive за бизнеса.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт

Име на продукта на Office 365.

ClientId

Името на всяко устройство, използвана за свързване на продукта.

UserCount

Обобщени стойност на броя на потребителите за всеки продукт от clientid.

Тази таблица се състои от месец по месец обобщени данни за употребата или дейност на сайтове на SharePoint Online. Това се отнася само екипни сайтове и група сайтове. В края на месеца състоянието на сайтове на SharePoint Online е представена в тази колона, например, ако потребител създаден 5 документи и използва 10 МБ за общо място за съхранение и след това изтрива някои файлове и добавя още файлове, така че в края на месеца състояние за файлове е 7 общо, които използват 5MB на съхранение, стойността на представени в тази таблица е края на месеца състояние. Тази таблица е скрита, за да се избегнат дублираните броя на агрегирания и се използва като източник за създаване на две таблици за сравнение.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

SiteType (скрит)

Сайт тип стойност (всякакви/екип/група) (някое представлява един от тези типове 2 сайтове).

TotalSites (скрит)

Брой на сайтовете, които съществуват в края на даден месец.

DocumentCount (скрит)

Общ брой на документите, които съществуват в сайта в края на даден месец.

DiskQuota (скрит)

Общите разпределени сумират във всички сайтове в края на даден месец на квотата за съхранение.

DiskUsed (скрит)

Общо използваното сумират във всички сайтове в края на даден месец.

ActivityType (скрит)

Броят на сайтовете, записани на различните типове файл дейност (всякакви/активни файлове / файлове споделени вътрешно/INT/файлове синхронизирани).

SitesWithOwnerActivities (скрит)

Брой на сайтовете обобщи за месеца, където собственикът на сайта извършва конкретен файл дейност на собствени сайтове.

SitesWithNonOwnerActivities (скрит)

Брой на сайтове обобщи за месеца, където потребителите различен от собственика на сайта извършва дейност конкретен файл на сайтове.

ActivityTotalSites (скрит)

Брой на сайтовете, които записват всяка дейност през месец. Ако сайт, който е дейност по-рано през месец и е изтрит от края на месеца, но това ще се брои в активния сайт общата сума.

Скрити в PBIX. Тази таблица се състои от метаданни за употребата/дейността на OneDrive за бизнеса акаунти за вашия абонамент за Office 365. В края на месеца състоянието на OneDrive за бизнеса акаунти е представена в тази таблица. Например ако потребител създаден 5 документи, които използва 10 МБ място за съхранение и след това изтрива няколко и добавя още файлове, така че в края на месеца той има 7 файлове, които използват 5 MB за съхранение, след това в края на месеца стойността е представена в тази таблица в края на месеца. Тази таблица е скрита, за да се избегнат дублираните броя на агрегирания и използвани като източник за създаване на две таблици за сравнение.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

SiteType (скрит)

Стойността е "OneDrive".

TotalSites (скрит)

В края на месеца броя на OneDrive за бизнеса акаунти.

DocumentCount (скрит)

В края на месеца брой документи.

DiskQuota (скрит)

В края на месеца и общата квота за всички акаунти за OneDrive за бизнеса.

DiskUsed (скрит)

В края на месеца общо дисково пространство се използва за всички акаунти за OneDrive за бизнеса.

ActivityType (скрит)

Тип дейност проведено от потребител (всички/активни файлове / файлове споделен вътрешно/файл споделени INT/файлове синхронизирани).

SitesWithOwnerActivities (скрит)

Брой на акаунти за OneDrive за бизнеса там, където файл дейност е извършена от собственика на акаунта.

SitesWithNonOwnerActivities (скрит)

Брой на акаунти за OneDrive за бизнеса там, където е извършена дейност файл от потребители, различни от собственика на акаунта.

ActivityTotalSites (скрит)

Брой на OneDrive за бизнес акаунти, които са имали файл дейност, извършени от потребителите.

Таблицата съдържа данни за броя на потребителите, които са разрешени за абонаменти за клиент на Office и колко от това активирали тези абонаменти и дава разбивка на устройствата, на които са активирани

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

ServicePlanName

Услугата план име стойности.

TotalEnabled

Брой на потребители, имащи право на името на услугата план до дата.

TotalActivatedUsers

Брой на потребителите, които сте активирали всяка услуга план до датата.

AndroidCount

Брой на задействане на планът за услуга за устройство с Android до дата.

iOSCount

Брой на задействане на планът за услуга за iOS устройство до дата.

MacCount

Брой на задействане на планът за услуга за MAC устройство до дата.

PcCount

Брой на задействане на планът за услуга за PC устройство до дата.

WinRtCount

Брой на задействане на планът за услуга за Windows Mobile устройство до дата.

Препратка към таблици, създадени в рамките на Power BI

Тези таблици ще са налични само в pbix файла.

Препратка към таблица

Информацията в таблицата

Използване на клиент на SharePoint

Съдържа данни от клиента споделяне точка използване на таблица за сайтовете на SharePoint Online (тип на сайта = екип, група и всички) включително общо сайтове, използвана памет за съхраняване, броя на документи на място.

Клиент на SharePoint-дейност

Съдържа метаданни от клиент на SharePoint използване на таблица за SharePoint Online дейност разбивка по общо сайтове и сътрудничество. По-конкретно данните са групирани по тип дейност (всякакви/активни файлове/файлове споделени вътрешно/файлове споделяне INT/файлове синхронизирал) и type(any/team/group) на сайта.

Използване на OneDrive на клиент

Съдържа данни от клиента OneDrive използване на таблица за клиента, като използва за съхранение, брой документи, общи сметки в OneDrive за бизнеса.

OneDrive дейността на клиент

Съдържа метаданни от клиента OneDrive използване на таблица за OneDrive за бизнеса дейност разбивка по общо акаунти и сътрудничество. По-конкретно, данните са групирани по тип дейност (всякакви/активни файлове/файлове споделени вътрешно / INT / синхронизирани файлове).

SPO потребител дейност

Съдържа не-завърта и обединени данни на SharePoint Online, получени от първоначалния източници (активност на потребителя и потребителски членка таблици). Съдържа брой на дейностите по дейност, отдел, тип сайт и фирма и всеки ред се идентифицира с потребителско име. Съдържа данни за предходния месец само.

Регион дейност

Съдържа не-завърта и обединени метаданни от оригиналния източник (потребител дейност таблица). Съдържа име на продукта, град, държава и брой на дейностите по идентификатор на ред (потребителско име). Съдържа данни за предходния месец само.

SPOActive-сайтове/потребители/документи

Съдържа обединени и потребителска колона метаданни от първоначалния източник клиент продукт дейност клиент продукт употребата и употребата на клиент на SharePoint. Съдържа активни срещу общия брой сайтове/документи/потребители от сайта type(any/team/group).

ODBActive-акаунти/потребители/документи

Съдържа обединени и потребителска колона метаданни от първоначалния източник клиент OneDrive дейност, употребата на продукт на клиент, клиент продукт дейност и клиент OneDrive употребата. Съдържа активни срещу общия брой акаунти/документи/потребители/дейности по дейност тип = някое.

Разгънете следните раздели, за да видите подробна информация за всяка препратка към таблица.

Таблицата съдържа метаданни за използването на SharePoint, има препратки от първоначалния източник на данни на таблица - клиент на SharePoint Online употребата. Изчисляеми колони са отбелязани.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

SiteType (скрит)

Това е сайт тип стойност (всякакви/екип/група) използвани като много към една зависимост за SPO SiteType таблица.

DocumentCount

Общ брой на документи на всеки месец.

TotalSites

Обобщени стойност на сайтове на всеки месец.

DiskQuota (скрит)

Общо квота на използването на диска за всеки месец.

DiskUsed (скрит)

Общата сума на диск, използвана за всеки месец.

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща за съхранение, използвани от изчислената изчисления, базирани на totalbytes разделена на знаменателят файл с подходящия размер. Съдържа текстови данни. Например 13.50 ТБ.

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща диск квота от изчислената изчисления, базирани на диска квотата разделена на знаменателят файл с подходящия размер. Съдържа текстови данни. Например 1000 ТБ.

SPO StorageType (Изчислена)

Изчисляема колона, показваща съхранение тип стойност на някой от двата КБ/МБ/ГБ/ТБ в текстов формат, получени от DiskUsed(KB/MB/GB/TB). Например, "ТБ".

SPO QuotaType (изчислена)

Изчисляема колона, показваща квотата тип стойност на някой от двата КБ/МБ/ГБ/ТБ в текстов формат, получени от DiskQuota(KB/MB/GB/TB). Например, "ТБ".

DiskUsedbyStorageType (изчислена)

Изчисляема колона показва числовата стойност на диск, използвана производни от DiskUsed(KB/MB/GB/TB). Например 13,50.

DiskQuotabyStorageType (изчислена)

Изчисляема колона, показваща числова стойност на диска квота, получени от DiskQuota(KB/MB/GB/TB). Например 13,50.

Таблицата съдържа метаданни за SharePoint дейности, има препратки от първоначалния източник на данни на таблица - клиент на SharePoint Online употребата. Изчисляеми колони са отбелязани.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт (скрит)

Стойността е "SharePoint".

SiteType (скрит)

Сайт на стойността за type (всякакви/екип/група). Използва много към една зависимост за SPO SiteType таблица.

ActivityTotalSites

Брой на активни сайтове на SharePoint Online за всеки месец.

ActivityType

Тип дейност проведено от потребител (всички/активни файлове / файлове споделени вътрешно/INT/файлове синхронизирани).

SPO CollaboratedbyOwner

Брой на сайтове за всеки месец, че проведени дейности на собственик на сайтове.

SPO CollaboratedbyOthers

Брой на сайтове за всеки месец, че проведени дейности в други сайтове.

SiteActivityCombo (изчислена)

Комбинираният стойност на SiteType и ActivityType.

Таблицата съдържа метаданни за използването на OneDrive, има препратки от първоначалния източник на данни на таблица - клиент OnveDrive употребата. Изчисляеми колони са отбелязани.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт (скрит)

Име на продукта, OneDrive.

DocumentCount

Общ брой на документи на всеки месец.

TotalAccounts

Обобщени стойност на общия акаунти на всеки месец.

DiskQuota (скрит)

Общо квота на използването на диска за всеки месец.

DiskUsed (скрит)

Общата сума на диск, използвана за всеки месец.

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща за съхранение, използвани от изчислената изчисления, базирани на общ брой байтове, разделена на знаменателят файл с подходящия размер. Съдържа текстови данни. Например 13.50 ТБ

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (изчислена)

Изчисляема колона, показваща диск квота от изчислената изчисления, базирани на диска квотата разделена на знаменателят файл с подходящия размер. Съдържа текстови данни. Например 1000 ТБ.

ODB StorageType (изчислена)

Изчисляема колона, показваща съхранение тип стойност на някой от двата КБ/МБ/ГБ/ТБ в текстов формат, получени от DiskUsed(KB/MB/GB/TB). Например, "ТБ".

ODB QuotaType (изчислена)

Изчисляема колона, показваща квотата тип стойност на някой от двата КБ/МБ/ГБ/ТБ в текстов формат, получени от DiskQuota(KB/MB/GB/TB). Например, "ТБ".

DiskUsedbyStorageType (изчислена)

Изчисляема колона показва числовата стойност на диск, използвана производни от DiskUsed(KB/MB/GB/TB). Например 13,50.

DiskQuotabyStorageType (изчислена)

Изчисляема колона, показваща числова стойност на диска квота, получени от DiskQuota(KB/MB/GB/TB). Например 13,50.

Таблицата съдържа метаданни за OneDrive за бизнеса дейности има препратки от първоначалния източник на данни на таблица - клиент OnveDrive употребата.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт (скрит)

Име на продукта, OneDrive.

ActivityTotalAccounts

Брой на активни акаунти за OneDrive за бизнеса за всеки месец.

ActivityType

Тип дейност проведено от потребител (всички/активни файлове / файлове споделени вътрешно/INT/файлове синхронизирани).

ODB CollaboratedbyOwner

Месечен брой за дейности от собственика на OneDrive за бизнеса акаунти.

ODB CollaboratedbyOthers

Месечен дейност разчитате на от други хора за OneDrive за бизнеса акаунти.

Таблицата съдържа метаданни за SharePoint потребител дейностите има препратки от първоначалния източник активност на потребителя и потребителски членка таблици. Изчисляеми колони са отбелязани.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Потребителско име

Уникален ИД за всеки потребител.

Дейност

Не-завърта стойност на дейност от завърта потребител дейност колони на таблица за SharePoint Online само име.

Count (скрит)

Брой на не-завърта от всяка дейност, потребителски дейности завърта ред за SharePoint Online само.

SPO-SiteType (скрит) (изчислена)

Изчисляема колона, която има сайт тип стойност (всякакви/екип/група), получени от дейност колона в тази таблица. Използва много към една зависимост за SPO SiteType таблица.

UserStateDept (изчислена)

Изчисляема колона, която съдържа стойност отдел обединяват от таблица с данни – потребител състояние въз основа на потребителско име като свързваща ключ.

UserStateCompany (изчислена)

Изчисляема колона, която съдържа стойност компанията обединяват от таблица с данни – потребител състояние въз основа на потребителско име като свързваща ключ.

Таблицата съдържа метаданни за продуктите и потребителски дейности по региони има препратки от първоначалния източник активност на потребителя и потребителски членка таблици. Изчисляеми колони са отбелязани.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Потребителско име

Уникален ИД за всеки потребител.

Продукт

Не-завърта стойност на името на продукта от завърта потребител дейност колони на таблица. Производни продукти предприема стъпки за подписване от името на дейността и се превръща в пълно наименование в тази таблица.

TotalActivityCount

Брой на дейностите не-завърта от таблицата потребител дейност завърта редове за всеки продукт.

Град (изчислена)

Изчисляема колона, която съдържа стойност град обединяват от таблица с данни – потребител състояние въз основа на потребителско име като свързваща ключ.

Страната (изчислена)

Изчисляема колона, която съдържа стойност за страната, обединени от таблица с данни – потребител състояние въз основа на потребителско име като свързваща ключ.

Таблицата съдържа активни срещу общия брой сайтове/документи/потребители от "всеки" като вид дейност.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт (скрит)

Стойността е "SharePoint".

SiteType (скрит)

Сайт на стойността за type (всякакви/екип/група). Използва много към една зависимост за SPO SiteType таблица.

ActivityType (скрит)

Дейност тип филтриране за SiteType на "всеки" само.

SiteActivityType (скрит)

Комбинираният колона, която се състои от SiteType и ActivityType данни с "/" разделител.

TotalActiveSites

Общ брой на активни сайтове на SharePoint Online на месец.

SPO CollaboratedbyOwner

Брой на сайтове за всеки месец, че проведени дейности на собственик на сайтове.

SPO CollaboratedbyOthers

Брой на сайтове за всеки месец, че проведени дейности в други сайтове.

Активен документ

Общият брой на активните документи в SharePoint Online на месец.

Активни потребители

Общ брой на активни потребители в SharePoint Online на месец.

DocumentCount

Общ брой на документи на SharePoint Online на всеки месец.

TotalSites

Общ брой на сайтове на SharePoint Online на всеки месец.

Разрешени потребители

Общ брой на разрешени потребители за SharePoint Online на всеки месец.

Таблицата съдържа активни срещу общия брой сайтове/документи/потребители от "всеки" като вид дейност.

Име на колона

Описание на колона

Времеви интервал (скрит)

Тази колона има стойност за дата. Използва най-много до една зависимост за таблицата на календара.

Продукт (скрит)

Стойността е "OneDrive".

ActivityType (скрит)

Дейност тип филтриране за SiteType на "всеки" само.

ActivityTotalAccounts

Общ брой на активни акаунти за OneDrive за бизнеса на месец.

Активен документ

Общият брой на активните документи в OneDrive за бизнеса на месец.

Активни потребители

Общ брой на активни потребители в OneDrive за бизнеса на месец.

DocumentCount

Общ брой на OneDrive за бизнеса документи на всеки месец.

TotalAccounts

Общ брой на OneDrive за бизнеса акаунти на всеки месец.

Разрешени потребители

Общ брой на разрешени потребители за OneDrive за бизнеса на всеки месец.

Обобщени таблици, създадени с Power BI

Тези таблици са налични само в pbix файл.

Обобщена таблица

Информацията в таблицата

Календар

Съдържа метаданни за определен интервал от време от 2016 2050. Взаимоотношение между всички таблици в пакета на съдържание за по-лесно филтриране по време през всички отчети.

Тип SPO сайт

Съдържа метаданни за отделен сайт тип стойности, които се състоят в SharePoint (всякакви/екип/група). Предоставя опции за подвижната в няколко таблици в един отчет.

Разгънете следните раздели, за да видите подробна информация за всяка обобщена таблица.

Таблицата съдържа календарни данни с дати, като се започне от 1/1/1016-12/31/2050. Обобщена информация за таблица, за да покаже времето популярен през всички отчети и предоставят данни последователност и взаимодействието между таблиците.

Име на колона

Описание на колона

Дата

Изчислената дата стойност (m/d/yyyy)

DayofWeek

Изчисляеми текст ден от седмицата стойност.

DayofWeekNo

Изчисляеми ден на седмицата

IsInPrevOrCurrentYear

Изчисляема колона, която съдържа true, ако датите в тази таблица се състои от дати в тази година или миналата година и невярно, ако не.

IsInPrevYear

Изчисляема колона, като започнете истина/неистина, ако датите в тази таблица са налични само от предишната година.

MonthName

Изчисляеми текстови данни, показващи име на месец

MonthNo

Изчисляеми число от месеца.

Тримесечие

Изчисляема колона, която съдържа съкращение за тримесечие. Например, "В1".

Семестърът

Изчисляема колона, която съдържа съкращение за семестъра. Например, "Семестъра 1".

Година

Изчислена стойност за всяка година. ("гггг")

YearQuarter

Изчисляема колона за година тримесечие стойности. Например, "2016 Трим1".

Таблицата съдържа отделно SPO сайт тип данни. Се състои от три реда.

Име на колона

Описание на колона

SiteType

Различни стойности на типа на сайт на SharePoint Online (всякакви/екип/група).

Сродни теми

Пакет на Office 365 усвояване съдържание
Разрешаване на Power BI усвояване съдържание пакет за Office 365
работа с отчети в Office 365 усвояване съдържание пакет

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×