Office 365 сертификат вериги

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Office 365 използват от редица различни сертификат доставчици. Описани пълния списък с известни Office 365 главни сертификати, които потребителите може да срещнете при достъп до Office 365. За информация относно сертификатите, може да се наложи да инсталирате във ваша собствена инфраструктура вижте план за SSL сертификати на трети лица. Следната информация в сертификата се отнася за всички екземпляри на света и националните облак на Office 365.

Тип на сертификата

P7b изтегляне

Точки на CRL

OCSP крайните точки

AIA крайните точки

Публично надеждни главни сертификати

Пакет на Office 365 корен сертификат (P7B)

CRL.GlobalSign.net

www.d-Trust.net

Няма

Няма

Публично надеждни междинни сертификати

Пакет за Office 365 междинни сертификат (P7B)

cdp1.Public trust.com

CRL.CNNIC.CN

CRL.Entrust.net

CRL.GlobalSign.com

CRL.GlobalSign.net

CRL.identrust.com

CRL.Thawte.com

crl3.digicert.com

crl4.digicert.com

S1.symcb.com

www.d-Trust.net

isrg.trustid.OCSP.identrust.com

OCSP.digicert.com

OCSP.Entrust.net

OCSP.GlobalSign.com

OCSP.omniroot.com

OCSP.startssl.com

OCSP.Thawte.com

ocsp2.GlobalSign.com

ocspcnnicroot.CNNIC.CN

корен c3-ca2 2009.ocsp.d trust.net

root-C3-Ca2-EV-2009.OCSP.d-Trust.net

S2.symcb.com

AIA.startssl.com

Apps.identrust.com

CAcert.omniroot.com

www.CNNIC.CN

Разширяване на главната и междинни разделите по-долу, за да видите допълнителни подробности за доставчиците на сертификат.

Ню Cybe rTrust корен

Тема

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

02:00:00:B9

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

12 май 18:46:00 2000 UTC

Валидност не след

12 май 23:59:00 2025 UTC

Идентификатор на ключа за тема

E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

D4DE20D05E66FC53FE1A50882C78DB2852CAE474

Пръстов отпечатък (SHA 256)

16AF57A9F676B0AB126095AA5EBADEF22AB31119D644AC95CD4B93DBF3F26AEB

ПИН (SHA 256)

Y9mvm0exBk1JoQ57f9Vm28jKo5lFm/woKcVxrYxu80o =

CNNIC КОРЕН

Тема

CN = CNNIC КОРЕН

O = CNNIC

C = CN

Пореден номер

49:33:00:01

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

16 апр 07:09:14 2007 UTC

Валидност не след

16 апр 07:09:14 2027 UTC

Идентификатор на ключа за тема

65:F2:31:ad:2a:F7:F7:DD:52:96:0a:C7:02:C1:0E:EF:A6:D5:3b:11

Идентификатор на ключа за орган

keyid:65:F2:31:ad:2a:F7:F7:DD:52:96:0a:C7:02:C1:0E:EF:A6:D5:3b:11

Пръстов отпечатък (SHA-1)

8BAF4C9B1DF02A92F7DA128EB91BACF498604B6F

Пръстов отпечатък (SHA 256)

E28393773DA845A679F2080CC7FB44A3B7A1C3792CB7EB7729FDCB6A8D99AEA7

ПИН (SHA 256)

H0IkzshPyZztiB/2/P0 + IfjFGcVHqmpd094kcwLOUNE =

Глобален Root CA DigiCert

Тема

CN = DigiCert глобален Root CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert вкл

C = НИ

Пореден номер

08:3B:E0:56:90:42:46:B1:A1:75:6A:C9:59:91:C7:4A

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

Ноември 10 00:00:00 2006 UTC

Валидност не след

Ноември 10 00:00:00 2031 UTC

Идентификатор на ключа за тема

03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Идентификатор на ключа за орган

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Пръстов отпечатък (SHA-1)

A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436

Пръстов отпечатък (SHA 256)

4348A0E9444C78CB265E058D5E8944B4D84F9662BD26DB257F8934A443C70161

ПИН (SHA 256)

r/mIkG3eEpVdm + u/кой/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E =

DigiCert високо осигуровка EV Root CA

Тема

CN = DigiCert високо осигуровка EV Root CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert вкл

C = НИ

Пореден номер

02:AC:5 C: 26:6A:0B:40:9B:8F:0B:79:F2:AE:46:25:77

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

Ноември 10 00:00:00 2006 UTC

Валидност не след

Ноември 10 00:00:00 2031 UTC

Идентификатор на ключа за тема

B1:3E:C3:69:03:F8:BF:47:01:D4:98:26:1a:08:02:EF:63:64:2B:C3

Идентификатор на ключа за орган

keyid:B1:3E:C3:69:03:F8:BF:47:01:D4:98:26:1a:08:02:EF:63:64:2B:C3

Пръстов отпечатък (SHA-1)

5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25

Пръстов отпечатък (SHA 256)

7431E5F4C3C1CE4690774F0B61E05440883BA9A01ED00BA6ABD7806ED3B118CF

ПИН (SHA 256)

WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18 =

D-сигурност Root клас 3 CA 2 2009 г.

Тема

CN = D-сигурност Root клас 3 CA 2 2009 г.

O = D-сигурност GmbH

C = ДЕ

Пореден номер

09:83:F3

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Ноември 05 08:35:58 2009 UTC

Валидност не след

Ноември 05 08:35:58 2029 UTC

Идентификатор на ключа за тема

FD:DA:14:C4:9F:30:de:21:BD:1E:42:39:FC:AB:63:23:49:E0:F1:84

Пръстов отпечатък (SHA-1)

58E8ABB0361533FB80F79B1B6D29D3FF8D5F00F0

Пръстов отпечатък (SHA 256)

49E7A442ACF0EA6287050054B52564B650E4F49E42E348D6AA38E039E957B1C1

ПИН (SHA 256)

7KDxgUAs56hlKzG00DbfJH46MLf0GlDZHsT5CwBrQ6E =

CRL URL адреси

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%202009, O = D-сигурност % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_2009.CRL

D-сигурност Root клас 3 CA 2 EV 2009 г.

Тема

CN = D-сигурност Root клас 3 CA 2 EV 2009 г.

O = D-сигурност GmbH

C = ДЕ

Пореден номер

09:83:F4

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Ноември 05 08:50:46 2009 UTC

Валидност не след

Ноември 05 08:50:46 2029 UTC

Идентификатор на ключа за тема

D3:94:8a:4 c: 62:13:2a:19:2e:cc:af:72:8a:7 d: 36:d7:9a:1 c: dc:67

Пръстов отпечатък (SHA-1)

96C91B0B95B4109842FAD0D82279FE60FAB91683

Пръстов отпечатък (SHA 256)

EEC5496B988CE98625B934092EEC2908BED0B0F316C2D4730C84EAF1F3D34881

ПИН (SHA 256)

/zQvtsTIvTCkcG9zSJU58Z5uSMwF9GJUZU9mENvFQOk =

CRL URL адреси

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%20EV%202009, O = D-сигурност % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_ev_2009.CRL

Работи в ТАКАВА корен CA X3

Тема

CN = работи в ТАКАВА корен CA X3

O = цифров подпис сигурност компания

Пореден номер

44:AF:B0:80:D6:A3:27:BA:89:30:39:86:2E:F8:40:6B

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

СЕП 30 21:12:19 2000 UTC

Валидност не след

СЕП 30 14:01:15 UTC 2021 г.

Идентификатор на ключа за тема

C4:A7:B1:A4:7B:2 c: 71:fa:db:e1:4b:90:75:ff:c4:15:60:85:89:10

Пръстов отпечатък (SHA-1)

DAC9024F54D8F6DF94935FB1732638CA6AD77C13

Пръстов отпечатък (SHA 256)

0687260331A72403D909F105E69BCF0D32E1BD2493FFC6D9206D11BCD6770739

ПИН (SHA 256)

Vjs8r4z + 80wjNcr1YKepWQboSIRi63WsWXhIMN + eWys =

Възложи главният сертифициращ орган - G2

Тема

CN = възложи главният сертифициращ орган - G2

OU="(c) 2009 възложи, Inc. – упълномощени само за употреба"

OU = вижте www.entrust.net/legal-terms

O = "Възложи, вкл."

C = НИ

Пореден номер

4A:53:8 C: 28

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Юли 07 17:25:54 2009 UTC

Валидност не след

07 дек 17:55:54 2030 UTC

Идентификатор на ключа за тема

6a:72:26:7a:d0:1E:EF:7 d: e7:3b:69:51:d4:6 c: 8 d: 9f:90:12:66:ab

Пръстов отпечатък (SHA-1)

8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4

Пръстов отпечатък (SHA 256)

43DF5774B03E7FEF5FE40D931A7BEDF1BB2E6B42738C4E6D3841103D3AA7F339

ПИН (SHA 256)

du6FkDdMcVQ3u8prumAo6t3i3G27uMP2EOhR8R0at/U =

Entrust.net сертифициращ орган (2048)

Тема

CN=Entrust.net сертифициращ орган (2048)

OU=(c) 1999 Entrust.net ограничена

OU = www.entrust.net/CPS_2048 incorp. по код (ограничение s liab.)

O=Entrust.net

Пореден номер

38:63:DE:F8

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

24 дек 17:50:51 1999 UTC

Валидност не след

Юли 24 14:15:12 2029 UTC

Идентификатор на ключа за тема

55:E4:81:D1:11:80: бъде: d8:89:b9:08:a3:31:f9:a1:24:09:16:b9:70

Пръстов отпечатък (SHA-1)

503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431

Пръстов отпечатък (SHA 256)

6DC47172E01CBCB0BF62580D895FE2B8AC9AD4F873801E0C10B9C837D21EB177

ПИН (SHA 256)

HqPF5D7WbC2imDpCpKebHpBnhs6fG1hiFBmgBGOofTg =

GlobalSign

Тема

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign Root CA - R2

Пореден номер

04:00:00:00:00:01:0F:86:26:E6:0 D

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

15 дек 08:00:00 2006 UTC

Валидност не след

15 дек 08:00:00 UTC 2021 г.

Идентификатор на ключа за тема

9B:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Идентификатор на ключа за орган

keyid:9B:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Пръстов отпечатък (SHA-1)

75E0ABB6138512271C04F85FDDDE38E4B7242EFE

Пръстов отпечатък (SHA 256)

CA42DD41745FD0B81EB902362CF9D8BF719DA1BD1B1EFC946F5B4C99F42C1B9E

ПИН (SHA 256)

iie1VXtL7HzAMF +/ PVPR9xzT80kQxdZeJ + zduCB3uj0 =

CRL URL адреси

http://CRL.GlobalSign.net/root-R2.CRL

GlobalSign корен CA

Тема

CN = GlobalSign корен CA

OU = Root CA

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Пореден номер

04:00:00:00:00:01:15:4B:5A:C3:94

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

СЕП 01 12:00:00 UTC г.

Валидност не след

28 януари 12:00:00 2028 UTC

Идентификатор на ключа за тема

60:7B:66:1a:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Пръстов отпечатък (SHA-1)

B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C

Пръстов отпечатък (SHA 256)

EBD41040E4BB3EC742C9E381D31EF2A41A48B6685C96E7CEF3C1DF6CD4331C99

ПИН (SHA 256)

K87oWBWM9UZfyddvDfoxL + 8lpNyoUB2ptGtn0fv6G2Q =

Thawte първичен Root CA - G3

Тема

CN = thawte първичен Root CA - G3

OU="(c) 2008 thawte, Inc. - разрешението zed само за употреба"

OU = сертифициране услуги деление

O = "thawte, Inc."

C = НИ

Пореден номер

60:01:97:B7:46:A7:EA:B4:B4:9A:D6:4B:2F:F7:90:FB

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Апр 02 00:00:00 UTC 2008

Валидност не след

01 дек 23:59:59 2037 UTC

Идентификатор на ключа за тема

ad: 6 c: aa:94:60:9 c: Ед: e4:ff:fa:3e:0a:74:2b:63:03:f7:b6:59:bf

Пръстов отпечатък (SHA-1)

F18B538D1BE903B6A6F056435B171589CAF36BF2

Пръстов отпечатък (SHA 256)

4B03F45807AD70F21BFC2CAE71C9FDE4604C064CF5FFB686BAE5DBAAD7FDD34C

ПИН (SHA 256)

GQbGEk27Q4V40A4GbVBUxsN/D6YCjAVUXgmU7drshik =

VeriSign клас 3 публичен първичен сертифициращ орган - G5

Тема

CN = VeriSign клас 3 публичен първичен сертифициращ орган - G5

OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. – за разрешено използване само на"

OU = VeriSign сигурност мрежа

O = "VeriSign, Inc."

C = НИ

Пореден номер

18:DA:D1:9E:26:7 D: E8:BB:4A:21:58:CD:CC:6B:3B:4A

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

Ноември 08 00:00:00 2006 UTC

Валидност не след

Юли 16 23:59:59 2036 UTC

Идентификатор на ключа за тема

7F:D3:65:A7:C2:DD:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:FA:02:AF:33:31:33

Пръстов отпечатък (SHA-1)

4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5

Пръстов отпечатък (SHA 256)

9ACFAB7E43C8D880D06B262A94DEEEE4B4659989C3D0CAF19BAF6405E41AB7DF

ПИН (SHA 256)

JbQbUG5JMJUoI6brnx0x3vZF6jilxsapbXGVfjhN8Fg =

CNNIC SHA256 SSL

Тема

CN = CNNIC SHA256 SSL O = CNNIC SHA256 SSL C = CN

Издател

CN = CNNIC КОРЕН O = CNNIC C = CN

Пореден номер

49:33:00:7 C

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

18 дек 12:32:18 UTC 2014 г.

Валидност не след

18 дек 12:32:18 2024 UTC

Идентификатор на ключа за тема

B7:D1:59:8B:8 c: 0 d: 06:28:47:23:00:3a:36:04:a5:ee:38:76:53:3 c

Идентификатор на ключа за орган

keyid:65:F2:31:ad:2a:F7:F7:DD:52:96:0a:C7:02:C1:0E:EF:A6:D5:3b:11

Пръстов отпечатък (SHA-1)

FC844648FC708433921BE88B18C48787A3E2813E

Пръстов отпечатък (SHA 256)

FA8B9F99DBB94E7B772AA9190846E777047C15C7A3BF4A1AF9C0CA984A689511

ПИН (SHA 256)

dKZRcLDh7hBNZTmTIHOGJ6C2Om/ITjUCPkOnLTnrZXk =

AIA URL адреси

http://www.CNNIC.cn/Download/CERT/CNNICROOT.cer

CRL URL адреси

LDAP: / / / CN = crl1, OU = crl, O = CNNIC, C = CN? certificateRevocationList; двоичен, authorityRevocationList двоичен, deltaRevocationList; двоично

http://CRL.CNNIC.cn/Download/rootsha2crl/CRL1.CRL

URL адреси на OCSP

http://ocspcnnicroot.CNNIC.CN

D-сигурност SSL клас 3 CA 1 2009 г.

Тема

CN = D-сигурност SSL клас 3 CA 1 2009 г.

O = D-сигурност GmbH

C = ДЕ

Издател

CN = D-сигурност Root клас 3 CA 2 2009 г.

O = D-сигурност GmbH

C = ДЕ

Алтернативно име на тема

RFC822 Name=info@d-trust.net

URL адрес = http://www.d-trust.net

Пореден номер

09:90:63

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

12 ноември 12:46:55 UTC 2009 г.

Валидност не след

Ноември 05 08:35:58 2029 UTC

Идентификатор на ключа за тема

50:19:32:94:9a:C4:B5:04:4 d: 56:d0:c0:83:21:d5:35:55:b0:b1:7a

Идентификатор на ключа за орган

keyid:FD:DA:14:C4:9F:30:de:21:BD:1E:42:39:FC:AB:63:23:49:E0:F1:84

Пръстов отпечатък (SHA-1)

2FC5DE6528CDBE50A14C382FC1DE524FAABF95FC

Пръстов отпечатък (SHA 256)

6AC159B4C2BC8E729F3B84642EF1286BCC80D775FE278C740ADA468D59439025

ПИН (SHA 256)

9w0QP9HzLXkfs + 4zENaUFq2XKcQON1oyksoJ + Gg2AZE =

CRL URL адреси

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%202009, O = D-сигурност % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_2009.CRL

URL адреси на OCSP

http://root-C3-Ca2-2009.OCSP.d-Trust.net

D-сигурност SSL клас 3 CA 1 EV 2009 г.

Тема

CN = D-сигурност SSL клас 3 CA 1 EV 2009 г.

O = D-сигурност GmbH

C = ДЕ

Издател

CN = D-сигурност Root клас 3 CA 2 EV 2009 г.

O = D-сигурност GmbH

C = ДЕ

Алтернативно име на тема

RFC822 Name=info@d-trust.net

URL адрес = http://www.d-trust.net

Пореден номер

09:90:64

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

12 ноември 12:52:43 2009 UTC

Валидност не след

Ноември 05 08:50:46 2029 UTC

Идентификатор на ключа за тема

AC:ED:A5:9 d: 7a:a2:b6:43:f1:18:8a:25:6a:6 c: b1:cc:a8:f2:5a:d4

Идентификатор на ключа за орган

keyid:D3:94:8a:4 c: 62:13:2a:19:2e:cc:af:72:8a:7 d: 36:d7:9a:1 c: dc:67

Пръстов отпечатък (SHA-1)

1069423D308D0FC54575059638560FC7556E32B3

Пръстов отпечатък (SHA 256)

B0935DC04B4E60C0C42DEF7EC57A1B1D8F958D17988E71CC80A8CF5E635BA5B4

ПИН (SHA 256)

lv5BNZ5aWd27ooolULDolFTwIaaWjHvG4yyH3rss4X8 =

CRL URL адреси

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%20EV%202009, O = D-сигурност % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_ev_2009.CRL

URL адреси на OCSP

http://root-C3-Ca2-EV-2009.OCSP.d-Trust.net

DigiCert облак услуги CA-1

Тема

CN = DigiCert облак услуги CA-1

O = DigiCert вкл

C = НИ

Издател

CN = DigiCert глобален Root CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert вкл

C = НИ

Пореден номер

01:9E:C1:C6:BD:3F:59:7B:B2:0 C: 33:38:E5:51:D8:77

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

04 август 12:00:00 UTC 2015 г.

Валидност не след

04 август 12:00:00 2030 UTC

Идентификатор на ключа за тема

DD:51:d0:a2:31:73:A9:73:AE:8F:B4:01:7E:5 d: 8 c: 57:cb:9f:f0:f7

Идентификатор на ключа за орган

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Пръстов отпечатък (SHA-1)

81B68D6CD2F221F8F534E677523BB236BBA1DC56

Пръстов отпечатък (SHA 256)

2F6889961A7CA7067E8BA103C2CF9B9A924F8CA293F11178E23A1978D2F133D3

ПИН (SHA 256)

UgpUVparimk8QCjtWQaUQ7EGrtrykc/L8N66EhFY3VE =

CRL URL адреси

http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

DigiCert SHA2 висока осигуровка сървър CA

Тема

CN = DigiCert SHA2 висока осигуровка сървър CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert вкл

C = НИ

Издател

CN = DigiCert високо осигуровка EV Root CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert вкл

C = НИ

Пореден номер

04:E1:E7:A4:DC:5 C: F2:F3:6 D: C0:2B:42:B8:5 D: 15:9F

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Oct 22 12:00:00 UTC 2013

Валидност не след

Oct 22 12:00:00 2028 UTC

Идентификатор на ключа за тема

51:68:FF:90:AF:02:07:75:3 c: cc:d9:65:64:62:a2:12:b8:59:72:3b

Идентификатор на ключа за орган

keyid:B1:3E:C3:69:03:F8:BF:47:01:D4:98:26:1a:08:02:EF:63:64:2B:C3

Пръстов отпечатък (SHA-1)

A031C46782E6E6C662C2C87C76DA9AA62CCABD8E

Пръстов отпечатък (SHA 256)

19400BE5B7A31FB733917700789D2F0A2471C0C9D506C0E504C06C16D7CB17C0

ПИН (SHA 256)

k2v657xBsOVe1PQRwOsHsw3bsGT2VzIqz5K + 59sNQws =

CRL URL адреси

http://crl4.digicert.com/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

DigiCert SHA2 сигурен сървър CA

Тема

CN = DigiCert SHA2 сигурен сървър CA

O = DigiCert вкл

C = НИ

Издател

CN = DigiCert глобален Root CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert вкл

C = НИ

Пореден номер

01:FD:A3:EB:6E:CA:75:C8:88:43:8B:72:4B:CF:BC:91

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

08 март 12:00:00 UTC 2013

Валидност не след

08 март 12:00:00 2023 UTC

Идентификатор на ключа за тема

0f:80:61:1 c: 82:31:61:d5:2f:28:e7:8 d: 46:38:b4:2 c: e1:c6:d9:e2

Идентификатор на ключа за орган

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Пръстов отпечатък (SHA-1)

1FB86B1168EC743154062E8C9CC5B171A4B7CCB4

Пръстов отпечатък (SHA 256)

154C433C491929C5EF686E838E323664A00E6A0D822CCC958FB4DAB03E49A08F

ПИН (SHA 256)

5kJvNEMw0KjrCAu7eXY5HZdvyCS13BbA0VJG1RSP91w =

CRL URL адреси

http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

Възложи сертифициращ орган - L1C

Тема

CN = възложи сертифициращ орган - L1C

OU="(c) 2009 възложи, вкл."

OU = www.entrust.net/rpa е включено чрез препратка

O = "Възложи, вкл."

C = НИ

Издател

CN=Entrust.net сертифициращ орган (2048)

OU=(c) 1999 Entrust.net ограничена

OU = www.entrust.net/CPS_2048 incorp. по код (ограничения liab.)

O=Entrust.net

Пореден номер

4C: 0E:8 C: 39

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha1RSA

Срок на валидност не по-рано

11 ноември 15:40:40 2011 UTC

Валидност не след

12 ноември 02:51:17 2021 UTC

Идентификатор на ключа за тема

1E:F1:AB:89:06:F8:49:0f:01:33:77:EE:14:7a:EE:19:7 c: 93:28:4 d

Идентификатор на ключа за орган

keyid:55:E4:81:D1:11:80: бъде: d8:89:b9:08:a3:31:f9:a1:24:09:16:b9:70

Пръстов отпечатък (SHA-1)

C53E73073F93CE7895DE7484126BC303DAB9E657

Пръстов отпечатък (SHA 256)

0EE4DAF71A85D842D23F4910FD4C909B7271861931F1D5FEAC868225F52700E2

ПИН (SHA 256)

VFv5NemtodoRftw8KsvFb8AoCWwOJL6bOJS + Ui0bQ94 =

CRL URL адреси

http://CRL.Entrust.net/2048ca.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.Entrust.net

Възложи сертифициращ орган - L1K

Тема

CN = възложи сертифициращ орган - L1K

OU="(c) 2012 възложи, Inc. – упълномощени само за употреба"

OU = вижте www.entrust.net/legal-terms

O = "Възложи, вкл."

C = НИ

Издател

CN = възложи главният сертифициращ орган - G2

OU="(c) 2009 възложи, Inc. – упълномощени само за употреба"

OU = вижте www.entrust.net/legal-terms

O = "Възложи, вкл."

C = НИ

Пореден номер

0E:E9:4 C: C3:00:00:00:00:51:D3:77:85

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Oct 05 19:13:56 UTC 2015 г.

Валидност не след

05 дек 19:43:56 2030 UTC

Идентификатор на ключа за тема

82:a2:70:74:DD:BC:53:3F:CF:7B:D4:F7:CD:7F:A7:60:C6:0a:4 c: б

Идентификатор на ключа за орган

keyid:6a:72:26:7a:d0:1E:EF:7 d: e7:3b:69:51:d4:6 c: 8 d: 9f:90:12:66:ab

Пръстов отпечатък (SHA-1)

F21C12F46CDB6B2E16F09F9419CDFF328437B2D7

Пръстов отпечатък (SHA 256)

13EFB39A2F6654E8C67BD04F4C6D4C90CD6CAB5091BCEDC73787F6B77D3D3FE7

ПИН (SHA 256)

980Ionqp3wkYtN9SZVgMzuWQzJta1nfxNPwTem1X0uc =

CRL URL адреси

http://CRL.Entrust.net/g2ca.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.Entrust.net

GlobalSign

Тема

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign Root CA - R3

Издател

CN = GlobalSign корен CA

OU = Root CA

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Пореден номер

04:00:00:00:00:01:25:07:1 D: F9:AF

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

18 ноември 2009 UTC на 10:00:00

Валидност не след

18 Мар 10:00:00 2019 UTC

Идентификатор на ключа за тема

8F:F0:4b:7F:A8:2E:45:24:AE:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Идентификатор на ключа за орган

keyid:60:7B:66:1a:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Пръстов отпечатък (SHA-1)

4765557AF418C68A641199146A7E556AA8242996

Пръстов отпечатък (SHA 256)

FDFC6560B09C237F468B8130EB90996FF85FA13FA266239B8D5863798D6AB898

ПИН (SHA 256)

cGuxAXyFXFkWm61cF4HPWX8S0srS9j0aSqN0k4AP + 4 а =

CRL URL адреси

http://CRL.GlobalSign.net/root.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.GlobalSign.com/ExtendedSSLSHA256CACross

GlobalSign разширена проверка CA - SHA256 - G2

Тема

CN = GlobalSign разширена проверка CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Издател

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign Root CA - R2

Пореден номер

04:00:00:00:00:01:44:4E:F0:4A:55

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

20 фев 10:00:00 UTC 2014 г.

Валидност не след

15 дек 08:00:00 UTC 2021 г.

Идентификатор на ключа за тема

Da: 40:77:43:65:1 c: f8:fe:a7:e3:f4:64:82:3e:4 d: 43:13:22:31:02

Идентификатор на ключа за орган

keyid:9B:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Пръстов отпечатък (SHA-1)

65BE102BE26928650E0EF54DC8F4F15AF5F98E8B

Пръстов отпечатък (SHA 256)

24F91C0705A0A5338641B365FB0D9D9709B56297CFF1857E73C02C1636D486AA

ПИН (SHA 256)

LvRiGEjRqfzurezaWuj8Wie2gyHMrW5Q06LspMnox7A =

CRL URL адреси

http://CRL.GlobalSign.net/root-R2.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.GlobalSign.com/rootr2

GlobalSign разширена проверка CA - SHA256 - G3

Тема

CN = GlobalSign разширена проверка CA - SHA256 - G3

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Издател

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign Root CA - R3

Пореден номер

48:A4:02:DD:27:92:0 D: A2:08:34:9 D: D1:99:7B

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

СЕП 21 00:00:00 2016 UTC

Валидност не след

СЕП 21 00:00:00 2026 UTC

Идентификатор на ключа за тема

DD:B3:E7:6 d: a8:2e:e8:c5:4e:6e:cf:74:e6:75:3 c: 94:15:ce:e8:1 d

Идентификатор на ключа за орган

keyid:8F:F0:4b:7F:A8:2E:45:24:AE:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Пръстов отпечатък (SHA-1)

6023192FE7B59D2789130A9FE4094F9B5570D4A2

Пръстов отпечатък (SHA 256)

AED5DD9A5339685DFB029F6D89A14335A96512C3CACC52B2994AF8B6B37FA4D2

ПИН (SHA 256)

86fLIetopQLDNxFZ0uMI66Xpl1pFgLlHHn9v6kT0i4I =

CRL URL адреси

http://CRL.GlobalSign.com/root-R3.CRL

URL адреси на OCSP

http://ocsp2.GlobalSign.com/rootr3

GlobalSign организация проверка CA - SHA256 - G2

Тема

CN = GlobalSign организация проверка CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Издател

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign Root CA - R3

Пореден номер

04:00:00:00:00:01:31:89:C6:44:C9

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

02 август 2011 UTC на 10:00:00

Валидност не след

Август 02 10:00:00 2022 UTC

Идентификатор на ключа за тема

96:de:61:F1:BD:1 c: 16:29:53:1 c: c0:cc:7 d: 3b:83:00:40:e6:1a:7 c

Идентификатор на ключа за орган

keyid:8F:F0:4b:7F:A8:2E:45:24:AE:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Пръстов отпечатък (SHA-1)

EF90B2B86F4756EBE7D36FF3015D63523A0076E9

Пръстов отпечатък (SHA 256)

0B339212D7CFF17A2C59E35669B58E77350133750A78DA9404770EDD470DEF76

ПИН (SHA 256)

IQBnNBEiFuhj + 8x6X8XLgh01V9Ic5/V3IRQLNFFc7v4 =

CRL URL адреси

http://CRL.GlobalSign.net/root-R3.CRL

URL адреси на OCSP

http://ocsp2.GlobalSign.com/rootr3

GlobalSign организация проверка CA - SHA256 - G2

Тема

CN = GlobalSign организация проверка CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Издател

CN = GlobalSign корен CA

OU = Root CA

O = GlobalSign nv-раздел

C = СЕ

Пореден номер

04:00:00:00:00:01:44:4E:F0:42:47

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

20 фев 10:00:00 UTC 2014 г.

Валидност не след

20 фев 10:00:00 2024 UTC

Идентификатор на ключа за тема

96:de:61:F1:BD:1 c: 16:29:53:1 c: c0:cc:7 d: 3b:83:00:40:e6:1a:7 c

Идентификатор на ключа за орган

keyid:60:7B:66:1a:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Пръстов отпечатък (SHA-1)

902EF2DEEB3C5B13EA4C3D5193629309E231AE55

Пръстов отпечатък (SHA 256)

74EF335E5E18788307FB9D89CB704BEC112ABD23487DBFF41C4DED5070F241D9

ПИН (SHA 256)

IQBnNBEiFuhj + 8x6X8XLgh01V9Ic5/V3IRQLNFFc7v4 =

CRL URL адреси

http://CRL.GlobalSign.net/root.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.GlobalSign.com/rootr1

Нека да шифровате орган X3

Тема

CN = да шифровате орган X3

O = нека шифроване

C = НИ

Издател

CN = работи в ТАКАВА корен CA X3

O = цифров подпис сигурност компания

Пореден номер

0A:01:41:42:00:00:01:53:85:73:6A:0B:85:EC:A7:08

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Мар 17 16:40:46 2016 UTC

Валидност не след

Мар 17 16:40:46 UTC 2021 г.

Идентификатор на ключа за тема

A8:4A:6a:63:04:7 d: dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Идентификатор на ключа за орган

keyid:C4:A7:B1:A4:7B:2 c: 71:fa:db:e1:4b:90:75:ff:c4:15:60:85:89:10

Пръстов отпечатък (SHA-1)

E6A3B45B062D509B3382282D196EFE97D5956CCB

Пръстов отпечатък (SHA 256)

25847D668EB4F04FDD40B12B6B0740C567DA7D024308EB6C2C96FE41D9DE218D

ПИН (SHA 256)

YLh1dUR9y6Kja30RrAn7JKnbQG/uEtLMkBgFF2Fuihg =

AIA URL адреси

http://Apps.identrust.com/Roots/dstrootcax3.p7c

CRL URL адреси

http://CRL.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.CRL

URL адреси на OCSP

http://isrg.trustid.OCSP.identrust.com

Microsoft IT SSL SHA2

Тема

CN = Microsoft IT SSL SHA2

OU = Microsoft IT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Вашингтон

C = НИ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

07:27:9A:A9

Публичен ключ дължина

RSA 4096 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

19 дек 20:07:32 2013 UTC

Валидност не след

19 дек 20:06:55 2017 UTC

Идентификатор на ключа за тема

51:AF:24:26:9 c: f4:68:22:57:80:26:2b:3b:46:62:15:7b:1e:cc:a5

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

948E1652586240D453287AB69CAEB8F2F4F02117

Пръстов отпечатък (SHA 256)

34BD941A06ED10E2FAC8459F79E4748C1EA08F142C6DE5E557884D0D3CE249FA

ПИН (SHA 256)

CzdPous1hY3sIkO55pUH7vklXyIHVZAl/UnprSQvpEI =

CRL URL адреси

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

Microsoft IT SSL SHA2

Тема

CN = Microsoft IT SSL SHA2

OU = Microsoft IT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Вашингтон

C = НИ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

07:27:AA:47

Публичен ключ дължина

RSA 4096 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Май 2007 17:04:09 UTC 2014 г.

Валидност не след

Май 2007 17:03:30 2018 UTC

Идентификатор на ключа за тема

51:AF:24:26:9 c: f4:68:22:57:80:26:2b:3b:46:62:15:7b:1e:cc:a5

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

97EFF3028677894BDD4F9AC53F789BEE5DF4AD86

Пръстов отпечатък (SHA 256)

2399983E99703EBD01CEA466C10799810C4BA62A8D61B88170A334DCD61BB20F

ПИН (SHA 256)

CzdPous1hY3sIkO55pUH7vklXyIHVZAl/UnprSQvpEI =

CRL URL адреси

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.omniroot.com/baltimoreroot

Microsoft IT TLS CA 1

Тема

CN = Microsoft IT TLS CA 1

OU = Microsoft IT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Вашингтон

C = НИ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

08:B8:7A:50:1B: БЪДЕ: 9 C: DA:2D:16:4 D: 3E:39:51:BF:55

Публичен ключ дължина

RSA 4096 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

20 май 12:51:28 2016 UTC

Валидност не след

20 май 12:51:28 2024 UTC

Идентификатор на ключа за тема

58:88:9F:D6:DC:9 c: 48:22:b7:14:3e:ff:84:88:e8:e6:85:ff:fa:7 d

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

417E225037FBFAA4F95761D5AE729E1AEA7E3A42

Пръстов отпечатък (SHA 256)

4FF404F02E2CD00188F15D1C00F4B6D1E38B5A395CF85314EAEBA855B6A64B75

ПИН (SHA 256)

xjXxgkOYlag7jCtR5DreZm9b61iaIhd + J3 + b2LiybIw =

CRL URL адреси

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

Microsoft IT TLS CA 2

Тема

CN = Microsoft IT TLS CA 2

OU = Microsoft IT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Вашингтон

C = НИ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

0F:2 C: 10:C9:5B:06:C0:93:7F:B8:D4:49:F8:3E:85:69

Публичен ключ дължина

RSA 4096 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

20 май 12:51:57 2016 UTC

Валидност не след

20 май 12:51:57 2024 UTC

Идентификатор на ключа за тема

91:9E:3b:44:6 c: 3d:57:9 c: 42:77:2a:34:d7:4f:d1:cc:4a:97:2 c: da

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

54D9D20239080C32316ED9FF980A48988F4ADF2D

Пръстов отпечатък (SHA 256)

4E107C981B42ACBE41C01067E16D44DB64814D4193E572317EA04B87C79C475F

ПИН (SHA 256)

wBdPad95AU7OgLRs0FU / E6ILO1MSCM84kJ9y0H + TT7s =

CRL URL адреси

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

Microsoft IT TLS CA 4

Тема

CN = Microsoft IT TLS CA 4

OU = Microsoft IT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Вашингтон

C = НИ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

0B:6A:B3:B0:3E:B1:A9:F6:C4:60:92:6A:A8:CD:FE:B3

Публичен ключ дължина

RSA 4096 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

20 май 12:52:38 2016 UTC

Валидност не след

20 май 12:52:38 2024 UTC

Идентификатор на ключа за тема

7a:7B:8 c: c1:cf:e7:a0:ca:1 c: d4:6b:fa:fb:e1:33:c3:0f:1a:a2:9 d

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

8A38755D0996823FE8FA3116A277CE446EAC4E99

Пръстов отпечатък (SHA 256)

5FFAC43E0DDC5B4AF2B696F6BC4DB7E91DF314BB8FE0D0713A0B1A7AD2A68FAC

ПИН (SHA 256)

wUY9EOTJmS7Aj4fDVCu/KeE ++ mV7FgIcbn4WhMz1I2k =

CRL URL адреси

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

Microsoft IT TLS CA 5

Тема

CN = Microsoft IT TLS CA 5

OU = Microsoft IT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Вашингтон

C = НИ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

08:88:CD:52:5F:19:24:44:4 D: 14:A5:82:91:DE:B9:52

Публичен ключ дължина

RSA 4096 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

20 май 12:53:03 2016 UTC

Валидност не след

20 май 12:53:03 2024 UTC

Идентификатор на ключа за тема

08:Fe:25:9F:74:EA:87:04:C2:BC:BB:8E:A8:38:5F:33:C6:D1:6 c: 65

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

AD898AC73DF333EB60AC1F5FC6C4B2219DDB79B7

Пръстов отпечатък (SHA 256)

F0EE5914ED94C7252D058B4E39808AEE6FA8F62CF0974FB7D6D2A9DF16E3A87F

ПИН (SHA 256)

RCbqB + W8nwjznTeP4O6VjqcwdxIgI79eBpnBKRr32gc =

CRL URL адреси

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.digicert.com

Информация клас 3 EV SSL CA - G3

Тема

CN = информация клас 3 EV SSL CA - G3

OU = информация сигурност мрежа

O = Symantec Corporation

C = НИ

Издател

CN = VeriSign клас 3 публичен първичен сертифициращ орган - G5

OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. – за разрешено използване само на"

OU = VeriSign сигурност мрежа

O = "VeriSign, Inc."

C = НИ

Алтернативно име на тема

Адрес на директорията: CN = SymantecPKI-1-533

Пореден номер

7E:E1:4A:6F:6F:EF:F2:D3:7F:3F:AD:65:4 D: 3A:DA:B4

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Oct 31 00:00:00 UTC 2013

Валидност не след

Oct 30 23:59:59 2023 UTC

Идентификатор на ключа за тема

01:59:AB:E7:DD:3a:0b:59:A6:64:63:D6:CF:20:07:57:D5:91:E7:6a

Идентификатор на ключа за орган

keyid:7F:D3:65:A7:C2:DD:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:FA:02:AF:33:31:33

Пръстов отпечатък (SHA-1)

E3FC0AD84F2F5A83ED6F86F567F8B14B40DCBF12

Пръстов отпечатък (SHA 256)

9E6BC5F9ECC52460E8EDC02C644D1BE1CB9F2316F41DAF3B616A0B2058294B31

ПИН (SHA 256)

gMxWOrX4PMQesK9qFNbYBxjBfjUvlkn/vN1n + L9lE5E =

CRL URL адреси

http://S1.symcb.com/pca3-G5.CRL

URL адреси на OCSP

http://S2.symcb.com

Информация клас 3 сигурен сървър за CA - G4

Тема

CN = информация клас 3 сигурен сървър за CA - G4

OU = информация сигурност мрежа

O = Symantec Corporation

C = НИ

Издател

CN = VeriSign клас 3 публичен първичен сертифициращ орган - G5

OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. – за разрешено използване само на"

OU = VeriSign сигурност мрежа

O = "VeriSign, Inc."

C = НИ

Алтернативно име на тема

Адрес на директорията: CN = SymantecPKI-1-534

Пореден номер

51:3F:B9:74:38:70:B7:34:40:41:8 D: 30:93:06:99:FF

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Oct 31 00:00:00 UTC 2013

Валидност не след

Oct 30 23:59:59 2023 UTC

Идентификатор на ключа за тема

5F:60:CF:61:90:55:DF:84:43:14:8a:60:2a:B2:F5:7a:F4:43:18:EF

Идентификатор на ключа за орган

keyid:7F:D3:65:A7:C2:DD:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:FA:02:AF:33:31:33

Пръстов отпечатък (SHA-1)

FF67367C5CD4DE4AE18BCCE1D70FDABD7C866135

Пръстов отпечатък (SHA 256)

EAE72EB454BF6C3977EBD289E970B2F5282949190093D0D26F98D0F0D6A9CF17

ПИН (SHA 256)

9n0izTnSRF + W4W4JTq51avSXkWhQB8duS2bxVLfzXsY =

CRL URL адреси

http://S1.symcb.com/pca3-G5.CRL

URL адреси на OCSP

http://S2.symcb.com

Thawte SHA256 SSL CA

Тема

CN = thawte SHA256 SSL CA

O = "thawte, Inc."

C = НИ

Издател

CN = thawte първичен Root CA - G3

OU="(c) 2008 thawte, Inc. - упълномощени само за употреба"

OU = сертифициране услуги деление

O = "thawte, Inc."

C = НИ

Алтернативно име на тема

Адрес на директорията: CN = VeriSignMPKI-2-415

Пореден номер

36:34:9E:18:C9:9 C: 26:69:B6:56:2E:6 C: E5:AD:71:32

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Може да 23 00:00:00 UTC 2013

Валидност не след

22 май 23:59:59 2023 UTC

Идентификатор на ключа за тема

2B:9a:35:AE:01:18:38:30:E1:70:7a:05:E0:11:76:a3:CE:BD:90:14

Идентификатор на ключа за орган

keyid:ad:6 c: aa:94:60:9 c: Ед: e4:ff:fa:3e:0a:74:2b:63:03:f7:b6:59:bf

Пръстов отпечатък (SHA-1)

67D147D5DAB7F28D663CA5B7A9568F087427B9F7

Пръстов отпечатък (SHA 256)

3F3AF9C9CC2C7599EF8F6DD7CA516CFC1797D7D12002254F3BFD0D4D0FE9DE86

ПИН (SHA 256)

/36ymPAVaJl3QDyB1lUkVf9GqJNug0R8JJPDN6348p8 =

CRL URL адреси

http://CRL.Thawte.com/ThawtePCA-G3.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.Thawte.com

Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2

Тема

CN = Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2

OU = Cybertrust

O = Verizon корпоративни решения

L = Amsterdam

C = НИДЕРЛАНДИЯ

Издател

CN = Ню CyberTrust корен

OU = CyberTrust

O = Ню

C = IE

Пореден номер

07:27:A4:6B

Публичен ключ дължина

RSA 2048 бита (e 65537)

Алгоритъм за подпис

sha256RSA

Срок на валидност не по-рано

Апр 02 14:36:10 UTC 2014 г.

Валидност не след

Апр 02 14:35:52 UTC 2021 г.

Идентификатор на ключа за тема

F8:BD:FA:AF:73:77:C6:C7:1B:F9:4b:4 d: 11:a7:d1:33:af:af:72:11

Идентификатор на ключа за орган

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Пръстов отпечатък (SHA-1)

6AD2B04E2196E48BF685752890E811CD2ED60606

Пръстов отпечатък (SHA 256)

7373D219B42547E41BCB752BCBCBE93F592FF6F99C340CE57B73D38C3EC0BA98

ПИН (SHA 256)

8XFPrRr4VxmEIYKUu35QtR3oGbduX1AlrBzaBUHgp7c =

AIA URL адреси

HTTPS://CAcert.omniroot.com/baltimoreroot.CRT

HTTPS://CAcert.omniroot.com/baltimoreroot.der

CRL URL адреси

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

URL адреси на OCSP

http://OCSP.omniroot.com/baltimoreroot

Следните включват наследени сертификати, които не са включени по-горе и ще се обединят с горния списък с течение на времето.

evsecure-aia.verisign.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
*.omniroot.com
*.verisign.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.net
*.geotrust.com
*.entrust.net
*.public-trust.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com/ExtendedSSLSHA256CACross
ocsp.globalsign.com/rootr1
ocsp.globalsign.com/rootr2
ocsp2.globalsign.com/rootr3
ocsp.int-x3.letsencrypt.org/
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com/baltimoreroot
ocsp2.globalsign.com/gsextendvalsha2g3r3
ocsp2.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g2
ocsp2.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g3
ocsp2.globalsign.com/rootr3
ocspx.digicert.com
s2.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcd.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
cdp1.public-trust.com/CRL/Omniroot2025.crl
crl.entrust.net/2048ca.crl
crl.entrust.net/g2ca.crl
crl.entrust.net/level1k.crl
crl.entrust.net/rootca1.crl
crl.globalsign.com/gs/gsextendvalsha2g3r3.crl
crl.globalsign.com/gs/gsorganizationvalsha2g2.crl
crl.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g3.crl
crl.globalsign.com/root.crl
crl.globalsign.net/root-r2.crl
crl.globalsign.com/root-r3.crl
crl.globalsign.net/root.crl
crl.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.crl
crl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww1.crl
crl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww2.crl
crl3.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1-g1.crl
crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
crl3.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl
crl3.digicert.com/sha2-ha-server-g5.crl
crl3.digicert.com/ssca-sha2-g5.crl
crl4.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1-g1.crl
crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
crl4.digicert.com/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crl
crl4.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl
crl4.digicert.com/sha2-ha-server-g5.crl
crl4.digicert.com/ssca-sha2-g5.crl
EVIntl-crl.verisign.com/EVIntl2006.crl
EVSecure-crl.verisign.com/pca3-g5.crl
mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww1.crl
mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww2.crl
s1.symcb.com/pca3-g5.crl
sr.symcb.com/sr.crl
su.symcb.com/su.crl
vassg142.crl.omniroot.com/vassg142.crl
aia.entrust.net/l1k-chain256.cer
apps.identrust.com/roots/dstrootcax3.p7c
https://cacert.a.omniroot.com/vassg142.crt
https://cacert.a.omniroot.com/vassg142.der
https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.crt
https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.der
cacerts.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2ExtendedValidationServerCA.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2HighAssuranceServerCA.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2SecureServerCA.crt
cert.int-x3.letsencrypt.org/
EVIntl-aia.verisign.com/EVIntl2006.cer
secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha2g2r2.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha2g3r3.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g2r1.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g3.crt
sr.symcb.com/sr.crt
su.symcb.com/su.crt
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertGlobalRootCA.crt
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crt
www.microsoft.com/pki/mscorp/msitwww1.crt
www.microsoft.com/pki/mscorp/msitwww2.crt
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×