Office клиентски мрежа заявки

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Office клиентски мрежа заявки

Клиенти на Office използвате връзката с интернет, за да извършите активиране, файлове за изтегляне и онлайн синхронизация.

  1. Актуализиране на защитна стена изходящия списъци с разрешени за директна връзка.

  2. Да се конфигурира прокси PAC файлове за управление на мрежов трафик изход.

  3. Управление месечен крайна точка промени.

Свързване към Office 365 чрез защитни стени и прокси сървъри.

Приложения на Office 365 ProPlus предоставят основна приложение. Всяко от тях е създаден да работи в различни сценарии, включително щати, когато няма достъп до мрежа е налична. Когато машината е свързан към мрежа, приложенията автоматично свързване в серия от уеб базирани услуги да предоставят разширена функционалност. Този документ описва кои крайни точки и URL адреси на приложенията се опита да достигне и предоставяните услуги. Тази информация е полезна при отстраняване на неизправности на мрежата проблеми с конфигурацията и настройване на правила за прокси сървъри на мрежата. Подробности тук са предназначени да допълват URL адрес на Office 365 и адрес диапазон статия.

Прегледайте статията с URL адреси и адресни диапазони за Office 365 за информация за сроковете на промените и за повече информация как да използвате тези крайни точки при конфигурирането на списъка с разрешени адреси за вашата защитна стена или прокси сървър. RSS каналът и XML файлът в основната статията с URL адреси и адресни диапазони за Office 365 включват тези крайни точки. Можете да прегледате RSS канала, за да видите хронологията на промените.

Последна актуализация: 31.3.2017 г.

За да използвате това приложение, трябва да можете да се свържете с крайните точки, описани по-долу. За да видите IP адресите, разгънете секцията за IP адрес под таблицата, описваща потока на трафика.

Ако се интересувате от пропускането на CDN мрежата за вашето разполагане, можете да създадете вътрешна точка на инсталиране.

Ред

Цел

Източник| Идентификационни данни

Местоназначение

CDN мрежа

IP адрес местоназначение

Порт местоназначение

1

Задължително: Удостоверяване и самоличност

Вж. Удостоверяване и самоличност за Office 365

2

Задължително: Този URL адрес е необходим за подновяване на продуктовия ключ, приблизително на всеки 30 дни

Само клиент на Office | Локална система

activation.sls.microsoft.com

Не

Няма информация

TCP 443

3

Задължително: Този URL адрес е необходим, за да проверявате сертификати по време на активирането

Само клиент на Office | Локална система

crl.microsoft.com

Не

Няма информация

TCP 80 и 443

4

Задължително: Изисква се за услугите за самоличност и конфигуриране

Само клиент на Office | Локална система

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Да

Няма

TCP 80 и 443

5

Задължително: Този URL адрес е за услугата на Office за лицензиране, който се използва по време на активирането и поддръжката на абонамента

Само клиент на Office | Локална система

ols.officeapps.live.com

Да

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

Не са предоставени IP адреси за CDN.

TCP 443

6

Задължително: Конфигурация на изпълним клиент.

Само клиент на Office | Локална система

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Да

TCP 443

7

Задължително: Тези FQDN са необходими за поддържане на пренасочване в приложението.

Само клиент на Office | Локална система

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Не

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 и 443

8

Задължително: Това FQDN е необходимо за поддържане на функцията за последни документи.

Само клиент на Office | Локална система

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Не

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Задължително: Съдържа изходния носител за Office 365 ProPlus, използван за инсталиране и/или актуализации. Ако автоматичните актуализации са конфигурирани в настройките по подразбиране, при изтегляне на актуализации се използва акаунт на локалната система.

Само клиент на Office | Влязъл потребител

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Да

Няма

TCP 80 и 443

10

Задължително: Помощта в приложението.

Само клиент на Office | Анонимно

ocsa.officeapps.live.com

Да

Няма

TCP 80 и 443

11

Задължително: Търсене на изображения с Bing.

Само клиент на Office | Анонимно

insertmedia.bing.office.net

Не

Няма информация

TCP 80 и 443

12

Задължително: Този URL адрес се използва за пренасочване на уеб съдържание, като например онлайн помощ и информация за код на грешка.

Само клиент на Office | Влязъл потребител

go.microsoft.com

Support.office.com

Да

Няма

TCP 80 и 443

13

Задължително: Откриване и EmailHRD услуги.

Само клиент на Office | Влязъл потребител

Само клиент на Office | Анонимно

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Не

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 и 443

14

Задължително: Услуги за роуминг.

Само клиент на Office | Влязъл потребител

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Не

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 и 443

15

Задължително: Услуги за конфигуриране.

Само клиент на Office | Влязъл потребител

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Не

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 и 443

IP адресите по-долу трябва да бъдат достъпни за клиентите.

IPv4 крайни точки за Office 365 ProPlus, които могат да се маршрутизират само чрез интернет

Office 365 Списък на анулираните сертификати (главни URL адреси)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Ред

Цел

Източник| Идентификационни данни

Местоназначение

CDN

ExpressRoute за Office 365

IP адрес местоназначение

Порт местоназначение

1

Задължително: Удостоверяване и самоличност

Вж. Удостоверяване и самоличност за Office 365

2

Задължително: Портал и споделена инфраструктура

Вижте Портал и споделена инфраструктура на Office 365, включително CRL за добре познатите главни сертификати.

3

Задължително: Крайните точки за SharePoint Online, изброени по-горе като задължителни

Вижте SharePoint Online

4

Задължително: бележници на OneNote

OneNote | Влязъл потребител

www.onenote.com

Не

Не

IP адреси за OneNote Online.

TCP 443

5

Задължително: Бележници на OneNote (заместващи символи)

OneNote | Влязъл потребител

*.onenote.com

Не

Не

IP адреси за OneNote Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Не

Не

Няма информация

TCP 443

6

Задължително: бележници на OneNote

OneNote | Влязъл потребител

cdn.onenote.net

Akamai

Не

Няма информация

TCP 443

7

Задължително: Поддържащи услуги за OneNote

OneNote | Влязъл потребител

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Да

Не

Няма информация

TCP 443

8

По желание: Поддържащи услуги за OneNote

OneNote | Влязъл потребител

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Да

Не

Няма информация

TCP 443

IPv4 крайни точки за OneNote, които могат да се маршрутизират само чрез интернет

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Следните URL адреси и IP адреси се използват от Office 365 ProPlus с Office 365, поддържан от 21 Vianet, всички портове са TCP 80 и 443.

Диапазони от IP адреси

URL адреси

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 за Mac приложения предоставят основна приложение на macOS платформа. Всяко от тях е създаден да работи в различни сценарии, включително щати, когато няма достъп до мрежа е налична. Когато машината е свързан към мрежа, приложенията автоматично свързване в серия от уеб базирани услуги да предоставят разширена функционалност. Този документ описва кои крайните точки и URL адреси на приложенията се опита да достигне и предоставяните услуги. Тази информация е полезна при отстраняване на неизправности на мрежата проблеми с конфигурацията и настройване на правила за прокси сървъри на мрежата. Подробности тук са предназначени да допълват URL адрес на Office 365 и адрес диапазон статия.

Повечето от тази статия се състои от таблици, подробно мрежа URL адреси, тип и описание на услугата или функция, предоставена от този крайна точка. Всяко от приложенията на Office може да се различават в своите услуги и крайна точка за използване. Следните приложения са дефинирани в таблицата по-долу:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Типът URL адрес се дефинира както следва:

  • СТ: Статичен – URL адресът е постоянно заложен в клиентското приложение

  • SS: Полустатични – URL адресът е заложен като част от уеб страница или пренасочване

  • CS: Услуга за конфигуриране – URL адресът се връща като част от услугата за конфигуриране на Office

Конфигурация по подразбиране на Office 2016 for Mac

Инсталиране и актуализации

Следващите крайни точки на мрежата се използват за изтегляне на инсталиращата програма на Office 2016 for Mac от мрежата за доставяне на съдържание (CDN).

URL адрес

Тип

Описание

https://go.microsoft.com/fwlink/

СТ

Услуга за връзка за препращане към най-новите инсталационни пакети в портала за инсталиране на Office 365.

https://officecdn.microsoft.com/

ПС

Местоположение на инсталационните пакети в мрежата за доставяне на съдържание.

Първо стартиране на приложение

При първото стартиране на приложение от Office, следващите крайни точки на мрежата се свързват с вас. Тези крайни точки предоставят разширена функционалност на Office за потребителите, а URL адресите се свързват с вас, независимо от типа лиценз (включително инсталации с корпоративен лиценз).

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

СТ

Конфигурация "Flighting" – позволява подробно разглеждане и експериментиране с функциите.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

СТ

Тест за конфигурация "Flighting" в мрежата

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

СТ

Услуга за конфигуриране на Office – главен списък с крайни точки на услуги.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

СТ

Изтегляне на правилата за телеметрия в Office – уведомява клиента какви данни и събития да качва в услугата телеметрия.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

СТ

Отчитане за качването на телеметрия на Office – "Heartbeart" и събитията на грешка, които възникват в клиента, се качват в услугата телеметрия.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Услуга на за шаблони на Office Online – предоставя на потребителите шаблони на документи онлайн.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Изтегляне на шаблони на Office – място за съхранение на PNG изображения на шаблони.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Съхраняване на конфигурация на приложения на Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Каталог на услугите за интегриране на документ на Office (списък на услугите и крайните точки).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

СТ

Манифести за автоматично актуализиране на Microsoft – проверки дали има налични актуализации.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

ПС

Приложение в Уикипедия за конфигуриране и ресурси на Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Приложение в "Карти на Bing" за конфигуриране и ресурси на Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Приложение в People Graph за конфигуриране и ресурси на Office.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

СТ

Съдържание "Какво е новото" за OneNote.

Забележка: Важно е да разберете, че услугата за конфигуриране на Office (http://officeclient.microsoft.com) действа като услуга за автоматично откриване за всички клиенти на Microsoft Office (не само за Mac). По-конкретно, крайните точки, връщани в отговор, са полустатични, защото промяната е много рядка, но все пак възможна.

Влизане

Следващите крайни точки на мрежа се свързват с вас при влизане в място за съхранение в облака. В зависимост от типа на акаунта ви, може да се свързвате с различни услуги.

  • MSA: Акаунт в Microsoft – обикновено се използва за сценарии за клиенти и продажби на дребно

  • OrgID: Организационен акаунт – обикновено се използва за търговски сценарии

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Помощник за влизане в MSA и OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

СТ

Услуга за удостоверяване на Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

СТ

Услуга за влизане на Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

СТ

Услуга за влизане на акаунт в Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Помощник на услугата за влизане в акаунт в Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

ПС

Брандиране на влизане в Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Локализатор за местоположение за съхранение места и документи

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Услуга за последно използвани (MRU) документи

Забележка: За лицензи на база абонамент и на база продажби, влизането и в двата вида активира продукта и дава достъп до ресурси в облака, като напр. OneDrive. За инсталации с корпоративен лиценз, потребителите все още се подканват за влизане (по подразбиране), но това е необходимо само за достъп до ресурсите в облака, тъй като продуктът вече е активиран.

Активиране на продукт

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби на Office 365. По-специално, това НЕ се отнася до инсталациите с корпоративен лиценз.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Услуга за лицензиране на Office

Съдържание "Какво е новото"

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи на Office 365 само за абонамент.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://support.content.office.net

WXPN

CS

HTML страница със съдържание "Какво е новото"

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Поддържащи библиотеки на JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Поддържащи данни на JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Поддържащи данни на JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Поддържащи данни на JSON

Интелигентно търсене

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Уеб услуга за прозрения

https://www.bing.com

WXPN

CS

Доставчик на съдържание за прозрения

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Доставчик на съдържание за прозрения

Изпрати усмивка

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Услуга "Изпрати усмивка"

Запиши като PDF и OpenDocument

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Услуга на Word за конвертиране на документи (текст в PDF и OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Услуга за конвертиране на електронна таблица на Excel (електронна таблица на OpenDocument)

HTTPS://pptcs.officeapps.Live.com

P

CS

Услуга за конвертиране на презентация на PowerPoint (презентация на OpenDocument)

Приложения (наричани още добавки) на Office

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365, когато добавките на Office са надеждни.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://store.office.com

WX

CS

Конфигурация на магазина за приложения на Office.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

ПС

Ресурси за приложения в Уикипедия

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Ресурси за приложения в "Карти на Bing"

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Ресурси за приложения в People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

ПС

Библиотеки на JavaScript в Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

ПС

Услуга за телеметрия и отчитане за приложенията на Office

https://ajax.microsoft.com

W

ПС

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com

X

ПС

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://*.wikipedia.org

W

ПС

Ресурси на страница в Уикипедия

https://upload.wikimedia.org

W

ПС

Мултимедийни ресурси в Уикипедия

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

ПС

Рамка на ограничителния режим в Уикипедия

https://*.virtualearth.net

X

ПС

Шаблони на карти

Съобщаване за сривове

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за всички приложения и типове лицензи на Office 2016. Когато процесът неочаквано се срива, се генерира отчет и се изпраща на услугата Watson.

URL адрес

Тип

Описание

https://watson.microsoft.com

СТ

Услуга за съобщаване за грешки на Microsoft

Опции за намаляване на заявките и трафика на мрежата

Конфигурацията по подразбиране на Office 2016 for Mac предоставя най-добра среда за работа на потребителя по отношение както на функционалността, така и на поддържането на актуализациите на компютъра. В някои случаи ИТ администраторите могат при желание да не допускат приложенията да се свързват с крайни точки на мрежата. В този раздел се описват възможностите за това.

Телеметрия

Office 2016 for Mac изпраща телеметрична информация обратно на Microsoft през определени интервали. Данните се качват в крайната точка "Nexus". Телеметричните данни помагат на техническия екип да оценява изправността, както и всяко неочаквано поведение на всяко приложение на Office. Има две категории телеметрия:

  • "Пулс" – съдържа информация за версия и лиценз и се изпраща незабавно при стартиране на приложението.

  • "Употреба" – съдържа информация за начина, по който се използват приложенията, както и за нефатални грешки. Тези данни се изпращат на всеки 60 минути.

Microsoft се отнася много сериозно към вашата поверителност. Можете да прочетете за правилата за събиране на данни на Microsoft в https://privacy.microsoft.com За да не се допусне изпращане на телеметрия "Използване" от приложенията, може да се регулира предпочитанието SendAllTelemetryEnabled. Предпочитанието се определя за всяко приложение и може да се зададе чрез профилите на конфигурация на macOS или ръчно от Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Телеметрията "Пулс" винаги се изпраща и не може да бъде забранявана.

Съобщаване за сривове

Когато възникне фатална грешка в приложение, приложението неочаквано ще се прекрати и ще качи отчет за срив в услугата "Watson". Отчетът за срив се състои в стек на повикванията, което е списъка със стъпките, които приложението е обработвало до момента на срив. Тези стъпки помагат на техническия екип да определи точно функцията, която е довела до грешка, и защо е станало това.

В някои случаи съдържанието на документа ще доведе до срив на приложението. Ако приложението установи документа като причина, то ще попита потребителя дали може да изпрати и документа заедно със стека на повикванията. Потребителите могат да направят информиран избор по този въпрос. ИТ администраторите могат да налагат строги изисквания за предаване на документи и да вземат от името на потребителя решението никога да не се изпращат документи. Следващото предпочитание може да бъде зададено, за да не се допусне изпращането на документи и да се изключи подканата към потребителя:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Забележка: Ако SendAllTelemetryEnabled е зададено на FALSE, цялото съобщаване за сривове се забранява.

Актуализации

Microsoft издава актуализации за Office 2016 for Mac редовно (обикновено веднъж месечно). Настоятелно препоръчваме потребителите и ИТ администраторите да поддържат компютрите в актуализирано състояние, за да гарантират, че са инсталирани най-новите корекции за защитата. В случаите, в които ИТ администраторите искат да контролират и управляват по-отблизо актуализациите на компютрите, може да бъде настроено следното предпочитание, с което не се позволява на процеса за автоматично актуализиране да открива автоматично и да предлага актуализациите на продукти:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Ето една връзка, която можете да използвате, за да се върнете: https://aka.ms/macofficeendpoints

Следните крайните точки са необходими за нашите мобилни клиенти на Office.

Това е текущият списък с FQDN, необходими за приложението Outlook за Android и iOS.

Ред

Цел

Местоназначение

Порт местоназначение

1

Задължително: Outlook за Android и iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Задължително: Удостоверяване

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Задължително: останалите за Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Задължително: OneDrive за бизнеса

login.windows.net

TCP 443

5

Задължително: Интегриране на клиентски Outlook.com и OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Задължително: Интегриране с Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Задължително: Интегриране с Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Задължително: Интегриране с DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Задължително: Интегриране с Box

app.box.com

TCP 443

10

Задължително: Интегриране с Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Задължително: Интегриране с Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

Задължително: Интегриране с WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

По желание: Поверителност на Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

По желание: Интегриране с User voice

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

По желание: Интегриране с качване на регистрационни файлове

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

По желание: Интегриране с поддръжката за качване на регистрационни файлове

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

По желание: Интегриране с регистрационни файлове на Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

По желание: Интегриране с регистрационни файлове на Flurry

data.flurry.com

TCP 443

19

По желание: Интегриране с Adjust

app.adjust.com

TCP 443

20

По желание: Интегриране с регистрационни файлове на Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

По желание: Интегриране с Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

По желание: Интегриране с Play Store (само за Android)

play.google.com

TCP 443

Това е текущият списък с URL адреси за Office Mobile. Office Mobile се изпълнява на устройства с Android, устройства iPhone и устройства с Windows Phone. Ако филтрирате възможността за свързване на своето мобилно устройство по различен начин от други компютри във вашата мрежа, можете да използвате само този списък с URL адреси, за да създадете тези списъци с разрешени адреси.

URL адреси за Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×