Microsoft MyAnalytics лични табло

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

MyAnalytics ви помага да разберете как можете да си сътрудничите с колеги и прекарват времето си на работното си място. Таблото ви дава инструменти, трябва да ви помогне да приоритизирате работата и да губите време за по-ефективно. Можете да настроите Седмичен цели и измерване на вашия напредък във времето.

Само имате достъп до вашия MyAnalytics табло. MyAnalytics не включва всички настройки, които предоставят вашия ръководител или някой друг във вашата организация достъп до вашето табло.

Къде мога да намеря моя личен таблото?

 • В Office 365отидете на Delve и щракнете върху MyAnalytics в левия екран.

Какви данни използва лични табло?

MyAnalytics използва информацията от Office 365 пощенската ви кутия и календар, като например колко имейла, когато изпращате и получавате от различни получатели и продължителност на събранието. Обаче не събираме съдържание от имейл календар "или" тялото описанията.

Забележка : Някои от вашите данни се използва за изчисляване на обобщени статистически данни, които се показват на други потребители на MyAnalytics . Примери са средно време на хората във вашата организация прекарват четене и писане на имейл, или колко време те прекарват в събрания. Можете да изберете да се откажете от вашите данни, която се използва за изчисляване на тези статистики. Вижте да откажете MyAnalytics?

Какво е налична в моя личен таблото, и как се изчислява статистиката?

Таблиците по-долу описват какво ще виждате как се изчисляват статистика и откъде идват от данните.

На времето

На времето

Какво виждате

Бърз преглед за това как сте изразходвано време тази седмица и вижте как това се сравнява с целите си.

 • За да промените целите по подразбиране, щракнете върху Редактиране на целта.

  Когато промените цел, цели за предишни седмици също се променят.

За всяка категория ще намерите повече подробности по-надолу в страницата.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашия пощенски кутии в Office 365 и календар.

Как се изчислява

Вижте подробна информация за всяка категория:

Съвети

Вижте MyAnalytics съвети за предложения за това как да прекарват времето си по-ефективно.

Мрежа

Поддържайте връзка

Какво виждате

Най-сътрудници показват кой прекарано от вас най-много време с. Числата се базират на събрания и имейл съобщения.

За да следите колко време, прекарано с определени хора, щракнете върху звездата Щракнете, за да добавите този контакт в yor важни списък до името на лицето. Лицето, след което ще бъдат показани в Важно. Можете също да търсите за хората, които искате да добавите към вашия списък с важни .

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 пощенска кутия и календар.

Как се изчислява

Вижте събрания и имейл.

Ние не включва събрания с повече от 25 участници при изчисляване на времето, прекарано с някого.

Загуба на връзка

Какво виждате

Показва колеги, които още не сте сътрудничи с в събрания или имейли от време на време.

Ако искате да се свържете с някого, използвайте действията отдясно.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 пощенска кутия и календар.

Как се изчислява

Контакти под загуби връзка са хора, които са били ключови контакти по-рано, но които не са, с които общувате наскоро.

Вие и вашия ръководител

Какво виждате

Показва колко време, прекарано от вас с вашия ръководител, въз основа на събрания и имейл съобщение.

1:1 събрания са срещи между вас и вашия ръководител само.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 пощенска кутия и календар.

Как се изчислява

Четене проценти и времена на отговор се базират на средни стойности в рамките на избрания период от време.

Събрания

Часа на събранието

Какво виждате

Показва колко време, прекарано в събрания и между насроченото от вас сами събрания и срещи другите планирано.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от календара на Office 365 . Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как се изчислява

Статистиката се базират на събрания в календара си, че сте приели и когато състоянието ви е зададено на зает.

Следните събрания са не включват:

 • Срещи с други участници от себе си, например, когато блокирате време в календара си, или задаване на напомняния.

 • Целодневните събрания.

 • Събрания, маркиран като поверителен.

Съвети

Вижте съвети за събрания за предложения как да направите вашите събрания по-ефективен.

Навици за събрание

Какво виждате

Показва колко време, прекарано в общи категории на събрания.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 календара и пощенска кутия.

Как се изчислява

Статистиката се базират на събрания в календара си, че сте приели и когато състоянието ви е зададено на зает.

Тези събрания се добавят към следните категории:

 • Мултитаскинг в събрания

  Срещи, където сте изпратени повече от две имейли или прочетете повече от четири имейли за час.

 • След часа събрания

  Събрания извън дефинирани работни часове.

 • Повтарящи се събрания

  Срещи, които са част от серия или имат повторяемост.

 • По-дълги събрания

  Срещи, които продължават повече от един час.

 • Конфликтни срещи

  Събрания, които се припокриват с други събрания, която сте приели, и когато състоянието ви е зададено на зает. Срещи с конфликти се добавят към тази категория.

Съвети

Вижте съвети за събрания за предложения как да направите вашите събрания по-ефективен.

Имейл

Имейл часа

Какво виждате

Оценка колко време изразходвано изпращането и четене на имейли. Вижте как тези сравнение на средната стойност на фирмата "и" към вашите лични цели.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашата пощенска кутия на Office 365 . Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как се изчислява

Основни правила са:

 • За всеки имейл пишете (изпращане), ние присвоите 5 минути.

 • За всеки имейл четете (отваряне), ние присвоите 2,5 минути.

Има обаче изключения:

 • Ако изпратите един имейл и след това отворете или изпращане на друг в рамките на 5 минути, ние присвоите времето между двете действия към първия имейл. В примера по-долу това е имейл, който е присвоен 2 минути.

 • Ако отворите имейл и след това отворете или изпращане на друг в рамките на 2,5 минути, ние присвоите разликата във времето между двете действия към първия имейл. В примера по-долу това е имейл, който е присвоен на 1 минута.

Ето един пример

Пример за това как се ровя анализа изчисли имейл време
 • Регистрация на имейл в всички устройства, като например лаптоп или мобилен телефон.

 • Ние включва само имейли, където вашето име или група, която сте член, е в полето до или Як линии.

 • Ние не участват имейли, можете да изтриете без отваряне.

 • Имейл, който четете или пишете извън дефинирани работни часове са включени в след часа.

Съвети

Вижте нашите имейл съвети за предложения как да направите имейл работи по-добре за вас.

Показване на подробни данни - имейл дейност

Какво виждате

Щракнете върху Показване на подробни данни под имейл часа , за да видите колко имейли, изпратени и да прочете работно време и извън работно време, въз основа на времето си настройки.

На графиката показва, когато изпратите и четете имейли.

Виждате общите суми за седмицата.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашата пощенска кутия на Office 365 .

Как се изчислява

Вижте имейл часа.

Навици имейл

Какво виждате

Процента четат от други: показва статистика за имейли, които сте изпратили директно на отделни лица и групи, като най-малко пет допустими получатели *. MyAnalytics показва какъв е процентът на получателите прочели вашия имейл, но не кои конкретни получатели четене на имейл.

Процент прочетено от вас: показва статистика за имейли, изпратени директно до вас и групи, които сте член.

Можете също да видите колко бързо други отговори на вас и колко бързо ви е отговорил на други хора.

* Статистика за невключване на външни потребители или хора във вашата организация, които са се включили извън MyAnalytics.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашата пощенска кутия на Office 365 . Процента четат от други се основава на обобщените данни от хората, които изпращате имейл във вашата организация.

Как се изчислява

Четене ставки и времена на отговор се оценява въз основа на средната стойност за миналите 30 дни.

Съвети

Използвайте добавката MyAnalytics Outlook да научите колко хора прочели, препрати и отговори на вашите имейли.

Фокус часа

Фокус часа

Какво виждате

Фокус часовете са определени като поне два последователни часа от време, без събрания.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от календара на Office 365 . Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как ние пресмятане на числа

 • Обобщава общия брой часове в календара си, където имате поне два последователни часа без събрания.

 • Включва само фокуса часа в рамките на вашата дефинирани работни часове.

 • Изпращане или получаване на имейли по време на фокус часове не си пречи с фокус час изчислението.

Съвети

Вижте съвети за време на фокус.

След часа

След часа

Какво виждате

Показва време, прекарано на имейл и в събрания извън дефинирани работни часове, например имейли прочетени или изпратени в събота и неделя.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 календара и пощенска кутия. Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как ние пресмятане на числа

Вижте събрания и имейл.

Съвети

Вижте след часа съвети за предложения, свързани с личния живот.

Възможно ли MyAnalytics?

Можете да се откажете от вашите данни, която се използва за изчисляване на обобщена статистика за вашата организация. Например ако се откажете, вашите данни не ще се използва за изчисляване на статистика за средното време хората във вашата организация прекарват в събрания или в имейл.

Ако се откажете, няма да имат достъп до вашите лични табло.

За да спрете MyAnalytics да

 1. В Delve отидете на Настройки

  Отидете в "Настройки"
 2. Отидете на Настройки и изберете изключване за MyAnalytics.

  Изключване на документи
 3. Щракнете върху OK, за да запишете промените.

Ако откажете, могат да изберат отново в?

Да, можете да включите отново по всяко време и да получите достъп до вашия личен табло.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×