Microsoft MyAnalytics лични табло

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

MyAnalytics ви помага да разберете как можете да си сътрудничите с колеги и прекарват времето си на работното си място. Таблото ви дава инструменти, трябва да ви помогне да приоритизирате работата и да губите време за по-ефективно. Можете да настроите Седмичен цели и измерване на вашия напредък във времето.

Само имате достъп до вашия MyAnalytics табло. MyAnalytics не включва всички настройки, които предоставят вашия ръководител или някой друг във вашата организация достъп до вашето табло.

Къде мога да намеря моя личен таблото?

 • В Office 365отидете на Delve и щракнете върху MyAnalytics в левия екран.

 • Има два раздела, основното табло и тенденции

Какви данни използва лични табло?

MyAnalytics използва информацията от Office 365 пощенската ви кутия и календар, като например колко имейла, когато изпращате и получавате от различни получатели и продължителност на събранието. Обаче не събираме съдържание от имейл календар "или" тялото описанията.

Забележка: Някои от вашите данни се използва за изчисляване на обобщени статистически данни, които се показват на други потребители на MyAnalytics . Примери са средно време на хората във вашата организация прекарват четене и писане на имейл, или колко време те прекарват в събрания. Можете да изберете да се откажете от вашите данни, която се използва за изчисляване на тези статистики. Вижте да откажете MyAnalytics?

Какво е налична в моя личен таблото, и как се изчислява статистиката?

На таблото за основния получавате прозрения и данни за предишната седмица. Тенденции на страницата е мястото, където се съхраняват вашите дългосрочните тенденции.

Таблиците по-долу описват какво ще виждате как се изчисляват статистика и откъде идват от данните.

На времето

На времето

Какво виждате

Бърз преглед за това как сте изразходвано време тази седмица и вижте как това се сравнява с целите си.

 • За да промените целите по подразбиране, щракнете върху Редактиране на целта.

  Когато промените цел, цели за предишни седмици също се променят.

За всяка категория ще намерите повече подробности по-надолу в страницата.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашия пощенски кутии в Office 365 и календар.

Как се изчислява

Вижте подробна информация за всяка категория:

Съвети

Вижте MyAnalytics съвети за предложения за това как да прекарват времето си по-ефективно.

Мрежа

Поддържайте връзка

Какво виждате

Най-сътрудници показват кой прекарано от вас най-много време с. Числата се базират на събрания и имейл съобщения.

За да следите колко време, прекарано с определени хора, щракнете върху звездата Щракнете, за да добавите този контакт в yor важни списък до името на лицето. Лицето, след което ще бъдат показани в Важно. Можете също да търсите за хората, които искате да добавите към вашия списък с важни .

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 пощенска кутия и календар.

Как се изчислява

Вижте събрания и имейл.

Ние не включва събрания с повече от 25 участници при изчисляване на времето, прекарано с някого.

Загуба на връзка

Какво виждате

Показва колеги, които още не сте сътрудничи с в събрания или имейли от време на време.

Ако искате да се свържете с някого, използвайте действията отдясно.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 пощенска кутия и календар.

Как се изчислява

Контакти под загуби връзка са хора, които са били ключови контакти по-рано, но които не са, с които общувате наскоро.

Вие и вашия ръководител

Какво виждате

Показва колко време, прекарано от вас с вашия ръководител, въз основа на събрания и имейл съобщение.

1:1 събрания са срещи между вас и вашия ръководител само.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 пощенска кутия и календар.

Как се изчислява

Четене проценти и времена на отговор се базират на средни стойности в рамките на избрания период от време.

Събрания

Часа на събранието

Какво виждате

Показва колко време, прекарано в събрания и между насроченото от вас сами събрания и срещи другите планирано.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от календара на Office 365 . Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как се изчислява

Статистиката се базират на събрания в календара си, че сте приели и когато състоянието ви е зададено на зает.

Следните събрания са не включват:

 • Срещи с други участници от себе си, например, когато блокирате време в календара си, или задаване на напомняния.

 • Целодневните събрания.

 • Събрания, маркиран като поверителен.

Съвети

Вижте съвети за събрания за предложения как да направите вашите събрания по-ефективен.

Навици за събрание

Какво виждате

Показва колко време, прекарано в общи категории на събрания.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 календара и пощенска кутия.

Как се изчислява

Статистиката се базират на събрания в календара си, че сте приели и когато състоянието ви е зададено на зает.

Тези събрания се добавят към следните категории:

 • Мултитаскинг в събрания

  Срещи, където сте изпратени повече от две имейли или прочетете повече от четири имейли за час.

 • След часа събрания

  Събрания извън определено работно време във вашите Настройки на Outlook.

 • Повтарящи се събрания

  Срещи, които са част от серия или имат повторяемост.

 • По-дълги събрания

  Срещи, които продължават повече от един час.

 • Конфликтни срещи

  Събрания, които се припокриват с други събрания, която сте приели, и когато състоянието ви е зададено на зает. Срещи с конфликти се добавят към тази категория.

Съвети

Вижте съвети за събрания за предложения как да направите вашите събрания по-ефективен.

Имейл

Имейл часа

Какво виждате

Оценка колко време изразходвано изпращането и четене на имейли. Вижте как тези сравнение на средната стойност на фирмата "и" към вашите лични цели.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашата пощенска кутия на Office 365 . Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как се изчислява

Основни правила са:

 • За всеки имейл пишете (изпращане), ние присвоите 5 минути.

 • За всеки имейл четете (отваряне), ние присвоите 2,5 минути.

Има обаче изключения:

 • Ако изпратите един имейл и след това отворете или изпращане на друг в рамките на 5 минути, ние присвоите времето между двете действия към първия имейл. В примера по-долу това е имейл, който е присвоен 2 минути.

 • Ако отворите имейл и след това отворете или изпращане на друг в рамките на 2,5 минути, ние присвоите разликата във времето между двете действия към първия имейл. В примера по-долу това е имейл, който е присвоен на 1 минута.

Ето един пример

Пример за това как се ровя анализа изчисли имейл време
 • Регистрация на имейл в всички устройства, като например лаптоп или мобилен телефон.

 • Ние включва само имейли, където вашето име или група, която сте член, е в полето до или Як линии.

 • Ние не участват имейли, можете да изтриете без отваряне.

 • Имейл, който четете или пишете извън Настройване на работно време (както е дефинирано от вашите Outlook настройки) са включени в след часа.

Съвети

Вижте нашите имейл съвети за предложения как да направите имейл работи по-добре за вас.

Показване на подробни данни - имейл дейност

Какво виждате

Щракнете върху Показване на подробни данни под имейл часа , за да видите колко имейли, изпратени и да прочете работно време и извън работно време, въз основа на времето си настройки.

На графиката показва, когато изпратите и четете имейли.

Виждате общите суми за седмицата.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашата пощенска кутия на Office 365 .

Как се изчислява

Вижте имейл часа.

Навици имейл

Какво виждате

Процента четат от други: показва статистика за имейли, които сте изпратили директно на отделни лица и групи, като най-малко пет допустими получатели *. MyAnalytics показва какъв е процентът на получателите прочели вашия имейл, но не кои конкретни получатели четене на имейл.

Процент прочетено от вас: показва статистика за имейли, изпратени директно до вас и групи, които сте член.

Можете също да видите колко бързо други отговори на вас и колко бързо ви е отговорил на други хора.

* Статистика за невключване на външни потребители или хора във вашата организация, които са се включили извън MyAnalytics.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от вашата пощенска кутия на Office 365 . Процента четат от други се основава на обобщените данни от хората, които изпращате имейл във вашата организация.

Как се изчислява

Четене ставки и времена на отговор се оценява въз основа на средната стойност за миналите 30 дни.

Съвети

Използвайте добавката MyAnalytics Outlook да научите колко хора прочели, препрати и отговори на вашите имейли.

Фокус часа

Фокус часа

Какво виждате

Фокус часовете са определени като поне два последователни часа от време, без събрания.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от календара на Office 365 . Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация.

Как ние пресмятане на числа

 • Обобщава общия брой часове в календара си, където имате поне два последователни часа без събрания.

 • Включва само фокуса часа в рамките на вашата дефинирани работни часове.

 • Изпращане или получаване на имейли по време на фокус часове не си пречи с фокус час изчислението.

Съвети

Вижте съвети за време на фокус.

След часа

След часа

Какво виждате

Показва време, прекарано в имейл и събрания извън вашата Задаване на работно време, както е дефинирано от вашите настройки в Outlook. Например имейли прочетете или изпратени в събота и неделя. След часа е оценка само и не е предназначена да отрази действителния отработени часове.

Когато данните идва от

Вашите данни се събират от Office 365 календара и пощенска кутия. Фирма средни стойности се базират на обобщените данни от други потребители във вашата организация. Какво, ние се броят като след часа работа може да бъде конфигуриран във вашите Настройки на Outlook.

Как ние пресмятане на числа

Вижте събрания и имейл.

Съвети

Вижте след часа съвети за предложения, свързани с личния живот.

Тенденции с течение на времето

Преглед на вашия напредък и Сравнете навиците ви с течение на времето в секцията тенденциите на вашето табло.

Сравняване на текущата навици за миналите тенденциите за всяка цел.

тенденции пълен

Нови MyAnalytics потребители ще започват със седем Седмичен изглед. Напредване на времето ще бъде по-дълго време времетраенето (до две години) на видимите исторически тенденции достъпна.

По подразбиране ще виждате шест седмици от тенденции. Можете да изберете и плъзнете плъзгача в екрана за визуализация в дъното на диаграмата, за да покажете различен период от време.

плъзгач

Изберете и изчистете отметката от определени метрики в легендата на диаграмата, за да прегледате или премахнете техните тенденция линии.

легенда

Изберете опцията "Месец", за да прегледате тенденциите по месец.

Поставете курсора върху тенденция линии, за да видите подробна информация за времето си.

Hover детайл

Споделяне на вашата статистика

Дали да Празнувайте постигането на цел, показва напредъка към вашия ръководител, или с молба за помощ; Можете да споделите изберете статистика от таблото с хора във вашата организация. Като споделите статистика създавате повече възможности за себе си за получаване на поддръжка в областите, които са най-важни за вас. И така да споделяте вашата статистика и получите разговор.

Как да споделя?

В горната, дясна ръка ъгъл на вашето табло ще намерите иконата споделяне.

бутон "сподели"

След като бъде избран, вашето табло ще подчертае разделите, които в момента са налични за споделяне. (Раздели като навици мрежа и имейл не са налични в този момент.)

По подразбиране всички налични секции са избрани за споделяне. Можете да премахнете всички селекции, като премахнете отметката от квадратчето вдясно от логото на MyAnalytics в горната част на вашето табло.

 изберете

Можете да изберете да не споделяте атрибутите като отказване на отделни картите на част или можете да премахнете цялата секция, като премахнете отметката от квадратчето в горния ляв ъгъл на всеки раздел.

След като сте избрали всички статистически данни, които искате да споделите, изберете бутона "потвърди" в горната част на таблото. Това ще се появи шаблон на имейл, за да изберете получателите и съставяне на лична бележка към тях. Всички три полета (получатели, тема и имейл съобщение) са задължителни.

споделяне на имейл

Когато сте готови, изберете бутона "споделяне" и MyAnalytics ще изпратите имейла.

Къде да намеря моя споделена статистика?

Всички статистики, които сте споделили ще се показва в Outlook, "Изпратени" папка. И тези, които получават вашите споделени статистика ще получат имейл в си "Входящи" с връзка за да видите какво сте споделили чрез техните MyAnalytics табло.

Защо не мога да преглеждам споделена статистика?

По-долу са често срещани причини за състояния, които сте споделили (или други споделят с вас) да не успеят изглед.

 • Всички споделени статистика изтича след 30 дни. След изтичане карти, връзка към споделен статистика става неактивен.

 • Ако URL Адресът е неправилно копира и поставена в уеб браузър.

 • Имейл, съдържащ връзка за споделена статистика е препратен на получател, отколкото споделен директно чрез MyAnalytics табло.

Добре дошли в имейл

След като завърши инсталиращата програма (това може да отнеме няколко дни), MyAnalytics ще ви изпрати "добре дошли имейл." Добре дошли в имейл ви дава основна информация за MyAnalytics, например какво е и как работи и също дава първи погледнете някои от вашата статистика. Никакви действия от вас се изисква да получава имейлите, добре дошли.

След добре дошли имейл и ако приемем, че не се откажете от MyAnalytics (вижте отказване раздела по-долу), MyAnalytics ще ви изпрати седмични бюлетини имейли, които ще ви даде основните акценти за вашата предишната седмица.

Ако не искате да получавате бюлетини имейли от MyAnalytics, можете да се откажете от имейли с помощта на следните стъпки:

 • В MyAnalyticsотидете на Настройки

 • Отидете на Функция за настройка и изберете изключване за Имейл бюлетини

 • Щракнете върху OK, за да запишете промените.

Възможно ли MyAnalytics?

Можете да се откажете от вашите данни, която се използва за изчисляване на обобщена статистика за вашата организация. Например ако се откажете, вашите данни не ще се използва за изчисляване на статистика за средното време хората във вашата организация прекарват в събрания или в имейл.

Ако се откажете, няма да имат достъп до вашите лични табло.

За да спрете MyAnalytics да

 1. В Delve отидете на Настройки

  Отидете в "Настройки"
 2. Отидете на Настройки и изберете изключване за MyAnalytics.

  Изключване на документи
 3. Щракнете върху OK, за да запишете промените.

Ако откажете, могат да изберат отново в?

Да, можете да включите отново по всяко време и да получите достъп до вашия личен табло.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×