MATCH функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията MATCH в Microsoft Excel.

Описание

Функцията MATCH търси конкретен елемент в диапазон от клетки и след това връща относителната позиция на елемента в диапазона. Например, ако диапазонът A1:A3 съдържа стойностите 5, 25 и 38, тогава формулата

=MATCH(25;A1:A3;0)

връща числото 2, тъй като 25 е вторият елемент в диапазона.

Използвайте MATCH вместо една от функциите LOOKUP, когато имате нужда от позицията на елемент в диапазон, а не от самия елемент. Например можете да използвате функцията MATCH, за да предоставите стойност за аргумента ред_ном във функцията INDEX.

Синтаксис

MATCH(търсена_стойност;търсен_масив;[тип_съвпадение])

Синтаксисът на функцията MATCH има следните аргументи:

 • "търсена_стойност"     Задължително. Стойността, които искате да намерите в търсен_масив. Например, когато търсите номер в телефонен указател, използвате името на лицето като стойност за справка, но желаната стойност е телефонният номер

  търсена_стойност Аргумент може да бъде стойност (номер, текст или логическа стойност) или препратка в клетка към число, текст или логическа стойност.

 • търсен_масив    Задължително. Диапазонът от клетки, в който се извършва търсенето.

 • "тип_съвпадение"    Незадължително. Едно от числата -1, 0 или 1. Аргументът съвпадение_тип задава как Excel да съгласува справка_стойност със стойностите в справка_масив. Стойността по подразбиране за този аргумент е 1.

  Следващата таблица описва как функцията намира стойности на базата на настройката на аргумента съвпадение_тип.

тип_съвпадение

Поведение

1 или пропуснато

MATCH намира най-голямата стойност, която е по-малка или равна на търсена_стойност. Стойностите в аргумента търсен_масив трябва да бъдат подредени във възходящ ред, например: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

0

MATCH намира първата стойност, която е точно равна на търсена_стойност. Стойностите в аргумента търсен_масив могат да бъдат в произволен ред.

-1

MATCH намира най-малката стойност, която е по-голяма или равна на търсена_стойност. Стойностите в аргумента търсен_масив трябва да бъдат подредени в низходящ ред, например: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... и т. н.

 • MATCH връща позицията на намерената стойност в търсена_масив, а не самата стойност. Например MATCH("b",{"a","b","c"},0) връща 2, което е относително положение на "b" в масива {"a","b","c"}.

 • При търсенето MATCH не прави разлика между главни и малки букви в текстовите стойности.

 • Ако MATCH не успее да намери съвпадение, връща стойността за грешка #N/A.

 • Ако тип_съвпадение е 0 и търсена_стойност е текстов низ, можете да използвате заместващи символи – въпросителен знак (?) и звездичка (*) в аргумента търсена_стойност. Въпросителният знак съответства на единичен знак; звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Продукт

Брой

Банани

25

Портокали

38

Ябълки

40

Круши

41

Формула

Описание

Резултат

=MATCH(39;B2:B5;1)

Тъй като няма точно съвпадение, връща се позицията на следващата най-ниска стойност (38) в диапазона B2:B5.

2

=MATCH(41;B2:B5;0)

Позицията на стойността 41 в диапазона B2:B5.

4

=MATCH(40;B2:B5;-1)

Връща грешка, защото стойностите в диапазона B2:B5 не са в низходящ ред.

#N/A

Отнася се за: Excel Starter, Excel 2016 for Mac, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel for Mac 2011, Excel Online, Excel 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Промяна на езика