LEFT, LEFTB функции

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията LEFT и LEFTB в Microsoft Excel.

Описание

LEFT връща зададения от вас брой първи знаци в текстов низ.

LEFTB връща първия знак или първите знаци в текстов низ, в зависимост от броя байтове, който зададете.

Важно : LEFTB брои по 2 байта за всеки знак само когато език DBCS е зададен по подразбиране. В противен случай LEFTB се държи като LEFT, като брои по 1 байт за всеки знак.

Езиците, които поддържат DBCS включват японски, китайски (опростен), китайски (традиционен) и корейски.

Синтаксис

LEFT(текст; [брой_знаци])

LEFTB(текст; [брой_байтове])

Синтаксисът на функцията има следните аргументи:

  • Текст    Задължително. Текстовият низ, съдържащ знаците, които искате да извлечете.

  • Брой_знаци    Незадължително. Указва броя знаци, които искате LEFT да извлече.

    • Брой_знаци трябва да бъде по-голямо или равно на нула

    • Ако брой_знаци е по-голямо от дължината на текст, LEFT връща целия текст

    • Ако брой_знаци е пропуснато, приема се за 1

  • Брой_байтове     Незадължително. Указва броя знаци, които искате LEFTB да извлече, на базата на байтове.

Пример

Пример 1: LEFT

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Продажна цена

Швеция

Формула

Описание

Резултат

=LEFT(A2;4)

Първите четири знака в първия низ

Прод

=LEFT(A3)

Първият знак във втория низ

S

Пример 2: LEFTB (ако езикът по подразбиране поддържа DBCS)

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Продажна цена

Швеция

Формула

Описание

Резултат

=LEFT(A2;4)

Първите четири знака в първия низ

Прод

=LEFT(A3)

Първият знак във втория низ

S

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×