IFS функция

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако функцията проверява дали едно или повече условия са изпълнени и връща стойност, която съответства на първото вярно условие. Ако може да се осъществи на множество вложени IF отчети и е много по-лесен за четене с няколко условия.

Забележка: Тази функция не е налична в Excel 2016, освен ако не разполагате с абонамент за Office 365. Ако сте абонирани за Office 365, Уверете се, че имате най-новата версия на Office.

Прост синтаксис

 • IFS([нещо е вярно1; стойност при вярно1; [нещо е вярно2; стойност при вярно2];…[нещо е вярно127; стойност при вярно127])

Забележки: 

 • Функцията IFS ви позволява да тествате до 127 различни условия.

 • Например:

 • В която се казва: ако A1 е равно на 1, тогава покажи 1, ако A1 е равно на 2, тогава покажи 2 или ако A1 е равно на 3, тогава покажи 3).

 • По принцип не ви съветваме да използвате твърде много условия с изрази IF или IFS, тъй като многото условия трябва да бъдат въведени в правилния ред и може да бъде много трудно да се създадат, тестват и актуализират.

 • =IFS(A1=1;1;A1=2;2;A1=3;3)

Синтаксис

 • Ако (логически_тест1; стойност_ако_вярно1; [логически_тест2; стойност_ако_вярно2]; [логически_тест3; стойност_ако_вярно3];...)

Аргумент

Описание

логически_тест1 (задължително)

Условие, което се оценява дали е TRUE (ВЯРНО), или FALSE (НЕВЯРНО).

стойност_ако_вярно1 (задължително)

Резултат, който да се върне, ако логически_тест1 е TRUE (ВЯРНО). Може да бъде празен.

логически_тест2…логически_тест127 (незадължително)

Условие, което се оценява дали е TRUE (ВЯРНО), или FALSE (НЕВЯРНО).

стойност_ако_вярно2...стойност_ако_вярно127 (незадължително)

Резултат, който да се върне, ако логически_тестN е TRUE (ВЯРНО). Всеки аргумент стойност_ако_вярноN съответства на условие логически_тестN. Може да бъде празен.

Пример 1

Функция IFS – примерът с оценките Формулата в клетка B2 е 	=IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";TRUE;"F")

Формулата за клетки A2:A6 е:

 •  =IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";TRUE;"F")

В която се казва: ако A2 е по-голямо от 89, тогава върни "A", ако A2 е по-голямо от 79, тогава върни "B" и т. н, а за всички други стойности, по-малки от 59, върни "F").

Пример 2

Функция IFS – примерът с дните от седмицата – формулата в клетката G2 е 	=IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Формулата в клетка G7 е:

 •  =IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

В която се казва: ако стойността в клетка F2 е равна на 1, тогава върни стойността в клетка D2, ако стойността в клетка F2 е равна на 2, тогава върни стойността в клетка D3 и т.н., а накрая завърши със стойността в клетка D8, ако не е изпълнено никое от другите условия).

Забележки

 • За да зададете резултат по подразбиране, въведете TRUE за вашия последен аргумент "логически_тест". Съответната стойност ще бъде върната, ако никое от другите условия не бъде изпълнено. В пример 1 редове 6 и 7 (с оценката 58) илюстрират това.

 •  Ако аргументът логически_тест е предоставен без съответната стойност_ако_вярно, тази функция ви показва съобщението за грешка "Въвели сте твърде малко аргументи за тази функция".

 •  Ако аргументът логически_тест е оценен и се свежда до стойност, различна от TRUE или FALSE, функцията връща грешка #VALUE!.

 •  Ако не бъдат открити условия TRUE, тази функция връща грешка #N/A.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Сродни теми

IF функция
Разширени IF функции – работа с вложени формули и избягване на капани
Видеоклипове за обучение: Разширени функции IF
Функцията COUNTIF ще брои стойности на базата на един критерий
Функцията COUNTIFS ще брои стойности на базата на няколко критерия
Функцията SUMIF ще сумира стойности на базата на един критерий
Функцията SUMIFS ще сумира стойности на базата на няколко критерия
AND функция
OR функция
VLOOKUP функция
Общ преглед на формулите в Excel
Начини за избягване на повредени формули
Използване на проверката за грешки за откриване на грешки във формули
Логически функции
Функции на Excel (по азбучен ред)
Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×