FORECAST.ETS.CONFINT функция

Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата. Доверителен интервал 95% означава, че 95% от бъдещите точки се очаква да попадат в рамките на този радиус от резултата от прогнозата на FORECAST.ETS (с нормално разпределение). Използване на доверителен интервал може да ви помогне да се разбере точността на прогнозирания модел. По-малък интервал би означавал по-голямо доверие в прогнозата за тази конкретна точка.

Синтаксис

FORECAST.ETS.CONFINT(целева_дата; стойности; времева_линия; [доверително_ниво]; [сезонност]; [допълване_данни]; [агрегиране])

Синтаксисът на функцията FORECAST.ETS.CONFINT има следните аргументи:

  • Целева_дата    Задължително. Точката от данни, стойността за която искате да прогнозирате. Целевата дата може да бъде дата/час или число. Ако целевата дата е хронологично преди края на хронологическата времева линия, FORECAST.ETS.CONFINT връща грешката #NUM!.

  • Стойности    Задължително. Хронологически стойности, за които искате да прогнозирате следващите точки.

  • Времева линия    Задължително. Независим масив или диапазон от числени данни. Датите във времевата линия трябва са през равномерна стъпка и не може да са нули. Времевата линия може и да не е сортирана, тъй като FORECAST.ETS.CONFINT ще я сортира неявно за изчисленията. Ако не може да се установи постоянна стъпка от дадената времевата линия, FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешката #NUM!. Ако времевата линия съдържа дублирани стойности, FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешката #VALUE!. Ако диапазоните на времевата линия и стойностите не са с един и същ размер, FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешката #N/A.

  • Доверително_ниво    Незадължително. Числова стойност между 0 и 1 (без крайните точки), показващ доверително ниво за изчисляемия доверителен интервал. Например за 90% доверителен интервал ще се изчислява 90% доверително ниво (90% от бъдещи точки попадат в рамките на този радиус от прогнозата). Стойността по подразбиране е 95%. За числа извън диапазона (0,1) FORECAST.ETS.CONFINT ще върне грешка #NUM!.

  • Сезонност    Незадължително. Числена стойност. Стойността по подразбиране 1 означава, че Excel разпознава сезонността автоматично за прогнозирането и използва положителни цели числа за дължината на сезонния модел. 0 показва липса на сезонност, което означава, че прогнозата ще бъде линейна. Положителните цели числа ще указват на алгоритъма да използва модели с тази дължина като сезонност. За всяка друга стойност FORECAST.ETS.CONFINT ще връща грешката #NUM!.

    Максималната поддържана сезонност е 8760 (брой часове в една година). Всяка сезонност над този брой ще доведе до грешка #NUM!.

  • Допълване на данни    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.CONFINT поддържа до 30% липсващи на данни и автоматично ще се настрои според тях. 0 указва на алгоритъма да отчита липсващите точки като нули. Стойността по подразбиране 1 ще отчита липсващите точки, като ги допълва до средната стойност на съседните точки.

  • Агрегиране    Незадължително. Въпреки че времевата линия изисква постоянна стъпка между точките от данни, FORECAST.ETS.CONFINT ще агрегира много точки, които имат едно и също клеймо с дата и час. Параметърът "агрегиране" е числена стойност, която показва кой метод ще се използва за агрегиране на много стойности с едно и също клеймо с дата и час. Стойността по подразбиране 0 ще използва AVERAGE, като други опции са SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Вж. също

Функции за прогнозиране (справка)

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×