FIXED функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията FIXED в Microsoft Excel.

Описание

Закръглява число до зададения брой десетични знаци, форматира числото в десетичен формат с помощта на точка и на запетаи и връща резултата като текст.

Синтаксис

FIXED (число; [десетични], [брой_запетаи])

Синтаксисът на функцията FIXED има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Числото, което искате да закръглите и преобразувате в текст.

  • "десетични"    Незадължително. Броят на цифрите вдясно от десетичната точка.

  • "брой_запетаи"    Незадължително. Логическа стойност, която, ако е TRUE, не позволява на FIXED да включи запетаи във върнатия текст.

Забележки

  • Числата в Microsoft Excel не могат никога да имат повече от 15 значещи цифри, но броят на цифрите след десетичния знак може да достига до 127.

  • Ако десетични е отрицателно, числото се закръглява отляво на десетичната точка.

  • Ако изпуснете десетични, стойността му се приема за 2.

  • Ако брой_запетаи е FALSE или пропуснато, тогава върнатият текст включва запетаи както обикновено.

  • Главната разлика между форматирането на клетка, съдържаща число, с команда (В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до Число, а след това върху Число.) и форматирането на число директно с функцията FIXED, е, че FIXED преобразува резултата си в текст. Число, форматирано с командата Клетки, остава число.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1234,567

-1234,567

44,332

Формула

Описание

Резултат

=FIXED(A2; 1)

Закръглява числото в A2 една цифра надясно от десетичния знак.

1234,6

=FIXED(A2; -1)

Закръглява числото в A2 една цифра наляво от десетичния знак.

1230

=FIXED(A3; -1; TRUE)

Закръглява числото в A3 една цифра наляво от десетичния знак, без запетаи (аргументът TRUE).

-1230

=FIXED(A4)

Закръглява числото в A4 две цифри наляво от десетичния знак.

44,33

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×