Date1-10 полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Date1 посредством Date10 полета са потребителски полета, в които се съхранява всяка задача, ресурс или възлагане дата информацията, която искате.

Има няколко категории на Date1-10 полета.

Тип данни    Дата

Date1-10 (полета на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Най-добра употреба    Добавете един или повече полета за дата по избор в изглед на задача да поддържат дата на допълнителна информация за вашите задачи.

Пример    Искате да включите очаквано завършване дата за работа на контролна точка фаза. Можете да добавите полето Date1 към листа на задачата и преименувате го "Очаквано завършване дата." След това за всички кръгла задачи, въвеждате очаквано завършване датата в това поле.

Забележки    Всяка дата, която въвеждате в поле за дата по избор не влияе на Microsoft Project изчисления. Ако не е въведена дата, полето съдържа "NA."

Можете да създадете стойност по избор списъци, формули и графични индикатори за никое от тези полета за дата по избор. Можете също да създавате атрибути по избор или преименуване на поле за дата по избор, в диалоговия прозорец Потребителски полета . Задаване на формула кара полето да става само за четене.

Можете да копирате потребителски полета, създавате, както и всички техните атрибути, към други файлове на проекти, в диалоговия прозорец организатор .

Date1-10 (ресурс полета)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Най-добра употреба    Добавете един или повече полета за дата по избор към лист на ресурс да поддържат дата на допълнителна информация за вашите ресурси. Примери са наем дата, рожден ден или началната дата на проекта.

Пример    Искате да добавите рождени дни към вашата информация за ресурс. Добавете Date1 поле към изгледа на лист на ресурс и преименувате го "Рожден ден". Въведете рождени дни за всички ресурси в това поле.

Забележки    Всяка дата, въведете в потребителски Date1 чрез Date10 поле не влияе на проекта изчисления. Ако не е въведена дата, полето съдържа "NA."

Можете да създадете стойност по избор списъци, формули и графични индикатори за никое от тези полета за дата по избор. Можете също да създавате атрибути по избор или преименуване на поле за дата по избор, в диалоговия прозорец Потребителски полета . Задаване на формула кара полето да става само за четене.

Можете да копирате потребителски полета, създавате, заедно с техните атрибути по избор, към други файлове на проекти, в диалоговия прозорец организатор .

Date1-10 (полета на задача)

Тип на запис    Въведени

Най-добра употреба    Добавете един или повече полета за дата по избор към листа част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси за поддържане на допълнителни възлагане дата информацията.

Пример    Вече сте добавили полетата Начало и край към вашата таблица. Въпреки това които искате да включите очаквана дата на завършване на 50 процента за задачи на критични задачи. Добавете Date1 поле към таблицата и го наречете "Половината точка." За всички критични задачи можете да въведете дата на оцененото 50 процента завършване в това поле.

Забележки    Всяка дата, въведете в потребителски Date1 чрез Date10 поле не влияе на проекта изчисления. Ако не е въведена дата, полето съдържа "NA."

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×