Change or remove a border from a text box or shape

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да промените външния вид на външната граница на текстово поле или фигурата, или да премахнете границата. Ако искате да направите нещо друго, вижте следните връзки. За да добавите или промените граница във вашия документ на Word, вижте Добавяне, промяна, или изтриване на граници на документи или картини. За да промените границата на клетка от таблица в Word, вижте Форматиране на таблица. Ако искате да промените граница на клетка в Excel, вижте прилагане или премахване на клетката граници в работен лист.

Промяна на граница на текстово поле или фигура

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Премахване на граница на текстово поле или фигура

Excel

Забележка : За да промените границата на текстово поле или фигурата, следвайте стъпките по-долу. За да промените границата на клетка, вижте прилагане или премахване на клетката граници в работен лист.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстовото поле или фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура.

  ''Инструменти за рисуване'', раздела ''Форматиране''

  Ако не виждате или Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на границата на текстовото поле или фигурата, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е от цветове на тема, щракнете върху Още цветове за контур и след това или щракнете върху цвета, който искате, в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на границата, посочете теглои след това щракнете върху желаната дебелина на линия, която искате.

   За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете тиретаи след това щракнете върху стила на границата, която искате.

   За да създадете потребителски стил, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Съвет : Можете да приложите запълване или ефекти към вашия текстово поле или фигура. За повече информация вижте Добавяне на запълване или ефект на фигура или текстово поле или Добавяне или изтриване на запълване или фигура на ефект на фигура.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и множество фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигура.

   Изображение на ''Инструменти за текстово поле'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате или Инструменти за текстово поле или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

   Изображение на ''Инструменти за рисуване'', раздел ''Форматиране''

 3. Ако не виждате раздела Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали фигура.

 4. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на границата на текстовото поле или фигурата, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е от цветове на тема, щракнете върху Още цветове за контур и след това или щракнете върху цвета, който искате, в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на границата, посочете теглои след това щракнете върху желаната дебелина на линия, която искате.

   За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете тиретаи след това щракнете върху стила на границата, която искате.

   За да създадете потребителски стил, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените модела на границата, щракнете върху шаркаи след това изберете желаните опции.

Съвет : Можете да приложите запълване или ефекти към вашия текстово поле или фигура. За повече информация вижте Добавяне на запълване или ефект на фигура или текстово поле или Добавяне или изтриване на запълване или фигура на ефект на фигура.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура.

  ''Инструменти за рисуване'', раздела ''Форматиране''

  Ако не виждате или Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на границата на текстовото поле или фигурата, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е от цветове на тема, щракнете върху Още цветове за контур и след това или щракнете върху цвета, който искате, в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на границата, посочете теглои след това щракнете върху желаната дебелина на линия, която искате.

   За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете тиретаи след това щракнете върху стила на границата, която искате.

   За да създадете потребителски стил, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

   Забележки : 

Най-горе на страницата

Word

Забележка : За да промените границата на текстово поле или фигурата, следвайте стъпките по-долу. За да добавите или промените граница във вашия документ, вижте Добавяне, промяна, или изтриване на граници на документи или картини. За да промените границата на клетка от таблица, вижте Форматиране на таблица.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и множество фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигура.

   Изображение на ''Инструменти за текстово поле'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате или Инструменти за текстово поле или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

   Изображение на ''Инструменти за рисуване'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате раздела Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали фигура.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на границата на текстовото поле или фигурата, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е от цветове на тема, щракнете върху Още цветове за контур и след това или щракнете върху цвета, който искате, в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на границата, посочете теглои след това щракнете върху желаната дебелина на линия, която искате.

   За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете тиретаи след това щракнете върху стила на границата, която искате.

   За да създадете потребителски стил, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените модела на границата, щракнете върху шаркаи след това изберете желаните опции.

Съвет : Можете да приложите запълване или ефекти към вашия текстово поле или фигура. За повече информация вижте Добавяне на запълване или ефект на фигура или текстово поле или Добавяне или изтриване на запълване или фигура на ефект на фигура.

Най-горе на страницата

Премахване на граница на текстово поле или фигура

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Excel

Excel

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури.

 2. От Инструменти за рисуване в раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура и после върху Без контур.

  ''Инструменти за рисуване'', раздела ''Форматиране''

  Ако не виждате или Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и множество фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигураи след това щракнете върху Без контур.

   Изображение на ''Инструменти за текстово поле'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате или Инструменти за текстово поле или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху Без контур.

   Изображение на ''Инструменти за рисуване'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате раздела Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали фигура.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури.

 2. От Инструменти за рисуване в раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура и после върху Без контур.

  ''Инструменти за рисуване'', раздела ''Форматиране''

  Ако не виждате или Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

Съвет : Можете също да премахнете границата от раздела Начало , в групата Рисуване , като щракнете върху Контур на фигураи след това щракнете върху Без контур.

Разделът ''Начало'' в PowerPoint

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура и след това натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и множество фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигураи след това щракнете върху Без контур.

   Изображение на ''Инструменти за текстово поле'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате или Инструменти за текстово поле или формат на разделите, уверете се, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху Без контур.

   Изображение на ''Инструменти за рисуване'', раздел ''Форматиране''

   Ако не виждате раздела Инструменти за рисуване или формат на разделите, уверете се, че сте избрали фигура.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×