CSV файлове за партиди за IMAP мигриране

Файлът със стойности, разделени със запетая (CSV файл), който използвате за мигриране на съдържанието на потребителските пощенски кутии при IMAP миграция, съдържа по един ред за всеки един потребител. Всеки ред съдържа информация за пощенската кутия на Office 365 и IMAP пощенската кутия на потребителя и Office 365 използва тази информация, за да обработи миграцията.

Съдържание   

Задължителни атрибути

Файлов формат CSV

Разделяне на голямата миграция на няколко партиди

Предоставяне на идентификационни данни на краен потребител или администратор

Формат за идентификационните данни на администратор за различните IMAP сървъри

Използване на незадължителния атрибут "UserRoot"

Задължителни атрибути

Ето задължителните атрибути за всеки потребител:

  • EmailAddress указва ИД на потребителя за пощенската кутия на Office 365 на потребителя.

  • UserName указва потребителското име за влизане за пощенската кутия на потребителя на IMAP сървъра. Можете да използвате един от двата формата: "потребителско име" или "домейн\потребителско име". Например hollyh или contoso\hollyh.

  • Password е паролата за акаунта на потребителя в IMAP системата за съобщения.

Миграцията ще бъде неуспешна, ако някой от тези атрибути не е включен в заглавния ред на CSV файла. Освен това трябва да въведете атрибутите точно така, както са показани. Атрибутите не могат да съдържат интервали. Те трябва да са от една дума. Този например е невалиден: Email Address. Трябва да използвате EmailAddress.

Файлов формат CSV

Ето един пример за формата на CSV файла. В този пример потребителските идентификационни данни се използват за мигриране на три пощенски кутии:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

Първият ред, или заглавният ред, на CSV файла съдържа имената на атрибутите, или полетата, зададени в следващите редове. Всяко име на атрибут е отделено със запетая.

Всеки ред под заглавния представлява един потребител и дава информацията, която ще се използва за мигриране на пощенската кутия на потребителя. Стойностите на атрибутите във всеки ред трябва да са в същата поредност като имената на атрибутите в заглавния ред. Всяка стойност на атрибут е отделена със запетая.

Използвайте който и да е текстов редактор или приложение, като например Microsoft Excel, за да създадете CSV файла. Запишете файла като .csv или .txt.

Съвет: Ако CSV файлът съдържа не-ASCII или специални символи, запишете CSV файла с UTF-8 или друго Unicode кодиране. В зависимост от приложението записването на CSV файла с UTF-8 или друго Unicode кодиране може да бъде по-лесно, когато езиковата променлива на системата на компютъра съответства на езика, използван в CSV файла.

Разделяне на голямата миграция на няколко партиди

CSV файлът може да съдържа до 50 000 реда – по един ред за всеки потребител – и може да е с размер до 10 МБ. Добра идея обаче е да мигрирате потребителите на няколко по-малки партиди.

Ако планирате да мигрирате много потребители, решете кои от тях да включите във всяка партида. Ако например имате 10 000 акаунта за мигриране, можете да мигрирате четири партиди, всяка с по 2500 потребители. Можете също да разделите партидите по азбучен ред; по тип потребител, например преподаватели, ученици/студенти и завършили ученици/студенти; по година, например първокурсник, второкурсник, третокурсник и четвъртокурсник; или по други начини, които отговарят на нуждите на вашата организация.

Съвет: Една от стратегиите е да създадете пощенски кутии на Office 365 и да мигрирате имейла за същата група потребители. Ако например импортирате 100 нови потребители във вашата организация на Office 365, създайте партида за мигриране за тези 100 потребители. Това е ефективен начин за организиране и управление на миграцията от локална система за съобщения към Office 365.

Предоставяне на идентификационни данни на потребител или администратор

В CSV файла трябва да включите потребителското име и паролата за локалния потребителски акаунт. Това позволява процесът на миграция да осъществи достъп до акаунта. Има два начина да направите това:

  • Използвайте потребителските идентификационни данни.      Това изисква да получите паролите на потребителите или да промените паролите им на стойност, която ви е известна, за да можете да ги включите в CSV файла.

    Съвет: Ако използвате тази опция, не позволявайте на потребителите да променят паролите на локалните си акаунти. Ако потребителите сменят паролите си след първоначалната миграция, следващите синхронизации между пощенските кутии на IMAP сървъра и пощенските кутии на Office 365 ще бъдат неуспешни.

  • Използвайте идентификационни данни на супер потребител или администратор.      Това изисква да използвате акаунт във вашата IMAP система за съобщения, който има необходимите права за достъп до пощенските кутии на всички потребители. В CSV файла използвайте идентификационните данни за този акаунт за всеки ред. За да разберете дали вашият IMAP сървър поддържа този подход и как да го разрешите, вижте документацията за IMAP сървъра.

    Забележка: Добра идея е да използвате идентификационните данни на администратор, тъй като това не засяга потребителите и не пречи на работата им. Например няма значение дали потребителите ще променят паролите си след първоначалната миграция.

Формат за идентификационните данни на администратор за различните IMAP сървъри

Можете да използвате потребителското име и паролата на акаунта на администратор в полетата UserName и Password за всеки ред на CSV файла. Потребителското име за идентификационните данни на администратор е комбинация от потребителското име на човека, чийто имейл се мигрира, и потребителското име за акаунта на администратор, който има разрешение за достъп до всички потребителски пощенски кутии. Поддържаният формат за идентификационни данни на администратор е различен в зависимост от IMAP сървъра, от който мигрирате имейла. За повече информация относно начините за използване на идентификационните данни на администратор вижте документацията на вашия IMAP сървър.

Забележка: Когато изпратите нова заявка за мигриране, CSV файлът се качва в центъра за данни на Microsoft чрез връзка от вида слой със защитени сокети (SSL). Информацията от CSV файла е шифрована и се съхранява на сървърите на Microsoft Exchange в центъра за данни на Microsoft.

Следващите раздели обясняват как да форматирате идентификационните данни на администратор в CSV файла, който използвате за мигриране на имейл от различните видове IMAP сървъри.

Microsoft Exchange

Ако мигрирате имейл от IMAP версията за Microsoft Exchange, използвайте формата Domain/Admin_UserName/User_UserName за атрибута UserName в CSV файла. Да кажем, че мигрирате имейла от Exchange за Златко Малеев, Биляна Иванова и Райко Димитров. Имате акаунт на администратор на пощата, в който потребителското име е mailadmin, а паролата е P@ssw0rd. Ето как ще изглежда вашият CSV файл:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

За IMAP сървъри, които поддържат слоя за просто удостоверяване и защита (Simple Authentication and Security Layer – SASL), като например Dovecot IMAP сървър, използвайте формата User_UserName*Admin_UserName , където звездичката (*) е подлежащ на конфигуриране разделителен знак. Да предположим, че мигрирате имейла на тези потребители от Dovecot IMAP сървър, като използвате идентификационните данни на администратор mailadmin и P@ssw0rd. Ето как ще изглежда вашият CSV файл:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Ако мигрирате имейл от сървър за съобщения на Mirapoint, използвайте формат #user@domain#Admin_UserName# за идентификационните данни на администратор. За да мигрирате имейл от Mirapoint, като използвате идентификационните данни на администратор mailadmin и P@ssw0rd, вашият CSV файл ще изглежда ето така:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Използване на незадължителния атрибут "UserRoot"

Някои IMAP сървъри, като например Courier IMAP, не поддържат използването на идентификационни данни на администратор за мигрирането на пощенски кутии към Office 365. За да използвате идентификационни данни на администратор за мигриране на пощенските кутии, можете да конфигурирате вашия IMAP сървър така, че да използва виртуални споделени папки. Виртуалните споделени папки позволяват на администраторите да използват идентификационните данни за влизане на администратор, за да имат достъп до потребителските пощенски кутии на IMAP сървъра. За повече информация как да конфигурирате виртуални споделени папки за Courier IMAP, вж. Споделени папки.

За да мигрирате пощенските кутии, след като сте настроили виртуални споделени папки на вашия IMAP сървър, трябва да включите незадължителния атрибут UserRoot в CSV файла. Този атрибут указва местоположението на пощенската кутия на всеки потребител в структурата на виртуалните споделени папки на IMAP сървъра.

Ето един пример за CSV файл, съдържащ атрибута UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×