CSV файлове за мигриране на пощенски кутии

Можете да използвате файл, съдържащ стойности, разделени със запетая, (CSV файл) за групово мигриране на голям брой потребителски пощенски кутии. Можете да зададете CSV файл, когато използвате центъра за администриране на Exchange (EAC) или кратката команда New-MigrationBatch на обвивката на Exchange за управление, за да създадете партида за мигриране. Използването на CSV файл за указване на множество потребители, които да бъдат мигрирани в една партида за мигриране, се поддържа в следните сценарии на мигриране:

 • Прехвърляне към облака и прехвърляне към локална среда в Office 365   

  • Мигриране с отдалечено преместване за прехвърляне към облака:    В хибридно разполагане на Exchange можете да премествате пощенски кутии от локална организация на Exchange в Office 365. Това е известно още като мигриране с отдалечено преместване за прехвърляне към облака, защото внедрявате пощенските кутии в Office 365.

  • Мигриране с отдалечено преместване за прехвърляне към локална среда:    Можете също да изпълните мигриране с отдалечено преместване за прехвърляне към локална среда при което можете да мигрирате пощенски кутии на Office 365 в своята локална организация на Exchange.

   Забележка: Както мигрирането с отдалечено преместване за прехвърляне към облака, така и това към локална среда, се задават от вашата организация на Office 365.

  • Поетапна миграция на Exchange:    Също така можете да мигрирате подмножество на пощенски кутии от локална организация на Exchange в Office 365. Това е друг тип мигриране за прехвърляне към облака. Можете да мигрирате само пощенски кутии на Exchange 2003 и Exchange 2007 чрез поетапна миграция на Exchange. Мигрирането на пощенски кутии на Exchange Server 2010 и Exchange 2013 не се поддържа при поетапна миграция. Преди да стартирате поетапна миграция, трябва да използвате синхронизиране на справочен указател или друг метод за осигуряване на потребителите на пощата в организацията си на Office 365.

  • IMAP миграция    Този тип мигриране за прехвърляне към облака мигрира данните за пощенските кутии от IMAP сървър (включително Exchange) към Office 365. За IMAP миграция трябва да осигурите пощенските кутии в Office 365, преди да можете да мигрирате данните за пощенските кутии.

Забележка: Преходната миграция на Exchange не поддържа използването на CSV файл, тъй като всички потребителски на локални пощенски кутии се мигрират към Office 365 в една партида.

Поддържани атрибути за CSV файлове за групови премествания или миграции

Първият ред, или заглавният ред, на CSV файла, използван за мигриране на потребители, съдържа имената на атрибутите, или полетата, зададени в следващите редове. Всяко име на атрибут е отделено със запетая. Всеки ред под заглавния представлява един отделен потребител и дава информацията, необходима за мигрирането. Атрибутите във всеки ред за отделен потребител трябва да са в същата поредност като имената на атрибутите в заглавния ред. Всяка стойност на атрибут е отделена със запетая. Ако стойността на атрибут за определен запис е null, не въвеждайте нищо за този атрибут. Трябва обаче да включите запетая за отделяне на празната стойност от следващия атрибут.

Стойностите на атрибутите в CSV файла заместват стойността на съответния параметър, когато този параметър се използва при създаването на партида за мигриране с центъра за администриране на Exchange или обвивката. За повече информация и примери вж. раздела Стойностите на атрибутите в CSV файла заместват стойностите за партидата за мигриране.

Съвет: Можете да използвате всеки текстов редактор, за да създадете CSV файла, но използването на приложение като Microsoft Excel ще улесни импортирането на данните и конфигурирането и организирането на CSV файловете. Трябва да запишете CSV файловете като .csv или .txt файл.

Следващите раздели описват поддържаните атрибути за заглавния ред на CSV файла за всеки тип миграция. Всеки раздел съдържа таблица, която изброява всеки поддържан атрибут, независимо дали той е задължителен, пример за стойност, която може да се използва за атрибута, и описание.

Забележка: В следващите раздели изходна среда показва текущото местоположение на пощенската кутия на потребителя или базата данни. Целева среда показва местоположението, към което ще бъде мигрирана пощенската кутия, или базата данни, в която ще бъде преместена пощенската кутия.

Поетапни миграции на Exchange:

Трябва да използвате CSV файл, за да идентифицирате групата потребители за партидата за мигриране, когато искате да използвате поетапна миграция на Exchange за мигриране на локални пощенски кутии на Exchange 2003 и Exchange 2007 към Office 365. Няма ограничение за броя на пощенските кутии, които можете да мигрирате към облака чрез поетапна миграция на Exchange. CSV файлът за партида за мигриране обаче може да съдържа най-много 2000 реда. За да мигрирате повече от 2000 пощенски кутии, трябва да създадете допълнителни CSV файлове и след това да използвате всеки файл, за да създадете нова партида за мигриране. За повече информация за поетапните миграции на Exchange вижте Какво трябва да знаете за поетапната миграция на имейли към Office 365.

Следващата таблица описва поддържаните атрибути за CSV файла за поетапна миграция на Exchange.

Атрибут

Задължителен или незадължителен

Приети стойности

Описание

EmailAddress

Задължителен

SMTP адрес за потребителя

Задава имейл адреса за потребителя с разрешена поща (или пощенската кутия, ако опитвате отново да мигрирате) в Office 365, който съответства на локалната пощенска кутия на потребителя, който ще се мигрира. Потребителите с разрешена поща се създават в Office 365 в резултат на процеса на синхронизиране на справочен указател или друг процес на осигуряване. Имейл адресът на потребителя с разрешена поща трябва да отговаря на свойството WindowsEmailAddress за съответстващата локална пощенска кутия.

Password

Незадължителен

Паролата трябва да има минимална дължина от осем знака и да удовлетворява всички ограничения за пароли, които се прилагат към вашата организация на Office 365.

Тази парола се задава за потребителския акаунт, когато съответният потребител с разрешена поща в Office 365 бъде конвертиран в пощенската кутия по време на мигрирането.

ForceChangePassword

Незадължителен

True или False

Указва дали потребителят трябва да промени паролата си при първото влизане в пощенската си кутия в Office 365.

Забележка: Ако сте внедрили решение за еднократна идентификация, като сте разположили услугите на Active Directory за улесняване на достъпа 2.0 (AD FS 2.0) във вашата локална организация, трябва да използвате False за стойността на този атрибут.

IMAP миграции

CSV файлът за партида за IMAP мигриране може да съдържа най-много 50 000 реда. Добра идея е обаче да мигрирате потребителите на няколко по-малки партиди. За повече информация за IMAP миграциите вижте следните теми:

Следващата таблица описва поддържаните атрибути за CSV файла за IMAP миграция.

Атрибут

Задължителен или незадължителен

Приети стойности

Описание

EmailAddress

Задължителен

SMTP адрес за потребителя.

Указва ИД на потребителя за пощенската кутия на Office 365 на потребителя.

UserName

Задължителен

Низ, който идентифицира потребителя на IMAP системата за съобщения във формат, който се поддържа от IMAP сървъра.

Указва името за влизане за акаунта на потребителя в IMAP системата за съобщения (изходната среда). В допълнение към потребителското име можете да използвате идентификационните данни на акаунт, на който са присвоени необходимите разрешения за достъп до пощенски кутии на IMAP сървър. За повече информация вижте CSV файлове за партиди за IMAP мигриране.

Password

Задължителен

Низът на паролата.

Задава паролата за потребителския акаунт, зададен с атрибута UserName.

Стойностите на атрибутите в CSV файла заместват стойностите за партидата за мигриране

Стойностите на атрибутите в CSV файла заместват стойността на съответния параметър, когато този параметър се използва при създаването на партида за мигриране с центъра за администриране на Exchange или обвивката. Ако искате стойността на партидата за мигриране да бъде приложена към даден потребител, ще оставите тази клетка празна в CSV файла. Това ви позволява да смесвате и съпоставяте определени стойности на атрибута за избрани потребители в една партида за мигриране.

Да кажем, че в този пример създавате партида за мигриране с отдалечено преместване за прехвърляне към облака в хибридно разполагане, за да преместите архивни пощенски кутии към Office 365 със следващата команда New-MigrationBatch.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Но освен това искате да преместите основните пощенски кутии за избрани потребители, така че част от файла OnBoarding1.csv за тази партида за мигриране да изглежда така:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Тъй като стойността за типа на пощенската кутия в CSV файла замества стойностите за параметъра MailboxType в командата за създаване на партидата, само архивната пощенска кутия за user1 и user2 се мигрира към Office 365. Но основните и архивните пощенски кутии за user3 и user4 се преместват в Office 365.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×