BESSELK функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията BESSELK в Microsoft Excel.

Описание

Връща модифицираната беселова функция, която е еквивалентна на беселовата функция, изчислена за чисто имагинерни аргументи.

Синтаксис

BESSELK(X; N)

Синтаксисът на функцията BESSELK има следните аргументи:

  • X    Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.

  • N    Задължително. Редът на функцията. Ако n не е цяло число, дробната му част се отрязва.

Забележки

  • Ако x не е числова стойност, BESSELK връща стойността за грешка #VALUE!.

  • Ако n не е числова стойност, BESSELK връща стойността за грешка #VALUE!.

  • Ако n < 0, BESSELK връща стойността за грешка #NUM!.

  • Модифицираната беселова функция от n-ти ред на променливата x е:

    Формула

    където Jn и Yn са съответно J и Y беселови функции,.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=BESSELK(1,5; 1)

Модифицирана беселова функция за 1,5 от ред 1.

0,277387804

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×