BCWP полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

BCWP (бюджетни разходи за извършената работа) полета съдържат кумулативната стойност на на, ресурс на задачата или задачи на процента пълни умножено по разделен на периоди базови разходи. BCWP се изчислява до състоянието или днешната дата. Тази информация е известен също като получена стойност.

Има няколко категории на BCWP полета.

Тип данни    Валута

BCWP (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    При създаването му задача, BCWP е 0,00. Веднага след като базовата стойност се записва и напредъка се съобщава за задачата (като действителната работа, Действителна продължителност или процент завършена работа), Microsoft Office Project изчислява BCWP. Това изчисление се основава на процента на работата, в сравнение с базови продължителността на задачата. Проект след това изчислява кумулативно базова стойност и предоставя стойността на описание на задачата действителни разходи трябва да бъде, дадена хода на изпълнение на задачата в този момент в базови продължителността на задачата.

Най-добра употреба    Добавете полето BCWP към листа на задачата, за да прегледате каква част от бюджета би трябвало да са били прекарано в задача до датата на състоянието или днешната дата, като се има предвид размера на работата си досега и разделен на периоди базова стойност за задачата.

Пример    Базови продължителност на задача е 8 дни и нейните базова стойност е $400. Един възложените ресурс съобщава, че задачата е сега 25 процент на завършеност от миналия петък. Ако петък е дата на състоянието, BCWP до този момент е 100 лв. Когато ресурса съобщава, че разпределението е 50 процента пълни, BCWP става 200 лв.

По време на базова линия за друг задача е 4 дни и нейните базова стойност е $60. Тези разходи са разделен на периоди като $10, $10, $20 и $20 4 дни. Задачата сега е 50 процента завършено. BCWP до този момент е $20, защото 50 процента от базови продължителност се състои от първите 2 дни, които имат базова стойност от $10 всеки. По-късно задачата е 75 % завършено. BCWP до този момент сега е $40, тъй като 75 % се състои от първите 3 дни и изчислението е кумулативно.

Забележки    Можете да сравните BCWP в полето ACWP (действителни разходи за извършената работа) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на бюджет. Автобиография поле показва разликата между тези полета. Можете също така да сравнявате BCWP в полето BCWS (бюджетни разходи планираните работни) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на графика. SV поле показва разликата между тези полета.

BCWP (поле на ресурс)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Веднага щом ресурс започва отчитане напредъка (като действителната работа, Действителна продължителност или процент завършена работа) на възложените задачи и базовата стойност се записва, Microsoft Office Project изчислява BCWP за ресурс. BCWP за ресурс се изчислява като сумата от BCWP стойности за всички ресурс задачи.

Най-добра употреба    Добавете полето BCWP към лист на ресурс. След това можете да прегледате, каква част от бюджета трябва да са били прекарано в ресурс, като се има предвид размера на възложените работата си досега и разделен на периоди базова стойност за ресурс, до състоянието или днешната дата.

Пример    Мартин има BCWP от $100 за един възложена задача, $200 на друг възложена задача и $50 на трето възложена задача. В изгледа на лист на ресурс можете да видите, че Мартин има йерархични BCWP $ 350.

Забележки    Можете да сравните BCWP в полето ACWP (действителни разходи за извършената работа) за да определите дали ресурсът е на път от гледна точка на бюджет. Автобиография поле показва разликата между тези полета. Можете също така да сравнявате BCWP в полето BCWS (бюджетни разходи планираните работни) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на графика. SV поле показва разликата между тези полета.

BCWP (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Когато първо се задача, BCWP за присвояване е 0,00. Веднага след като базовата стойност се записва и напредъка се съобщава за присвояване (от действителната работа, Действителна продължителност или процент завършена работа), Microsoft Office Project изчислява BCWP за присвояване. Количеството работа пълен се умножава по възлагане разделен на периоди базова стойност нагоре до състоянието или днешната дата.

Най-добра употреба    Добавете BCWP поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси. Това поле показва колко от бюджета трябва да са били изразходват по дадена задача, като се има предвид размера на работата си досега и базова стойност за присвояване.

Пример    Трябва да съобщите за BCWP от миналия петък. Въвеждате петък дата като дата на състоянието и след това прегледайте разходите по дадена задача, която има базова стойност от $400. Ресурса съобщава, че задачата вече е 25 % завършено. Ако действителната работа представени от 25 процента беше съобщено преди датата на състоянието, след което BCWP за присвояване е 100 лв. Ако половината действителната работа, представени от 25 процента е след датата на състоянието, след което BCWP за присвояване е $50.

Забележки    Можете да сравните BCWP в полето ACWP (действителни разходи за извършената работа), за да определите дали задачата е на път от гледна точка на бюджет. Автобиография поле показва разликата между тези полета. Можете също така да сравнявате BCWP в полето BCWS (бюджетни разходи планираните работни) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на графика. SV поле показва разликата между тези полета.

BCWP (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    При създаването му задача, BCWP е 0,00. Веднага след като базовата стойност се записва и напредъка се съобщава за задачата (от действителната работа, Действителна продължителност или процент завършена работа), Microsoft Office Project изчислява разделен на периоди BCWP за задачата. Процент на завършване се сравнява с базови продължителността на задачата. Проект след това изчислява кумулативно базова стойност за тази точка на базови продължителността и предоставя стойността на описание на задачата действителни разходи трябва да бъде, дадени на задачата процента на изпълнение.

Най-добра употреба    Добавете BCWP поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на задача. Това поле ще се показва колко от бюджета трябва да са били прекарано в задача, процент на завършване и разделен на периоди базова стойност за задачата, до състоянието или днешната дата. Можете също да използвате това поле, за да създадете графика с BCWP от първия запис за стойност на действителната работа за дата на състоянието или днешната дата.

Пример    Базова линия продължителност на задача е 8 дни и му базова стойност е $400. От миналия петък задачата е завършена 25 процента. Ако "дата на състоянието" е петък, BCWP е 100 лв. По-късно когато задачата е завършена 50 процента, BCWP става 200 лв.

По време на базова линия за друг задача е 4 дни и нейните базова стойност е $60. Тези разходи са разделен на периоди като $10, $10, $20 и $20 4 дни. Задачата сега е 50 процента завършено. BCWP до този момент е $20, защото 50 процента от продължителността се състои от първите 2 дни, които имат базова стойност от $10 всеки. По-късно когато задачата е 75 % завършено, BCWP става $40, тъй като 75 % се състои от първите 3 дни и изчислението е кумулативно.

Забележки    Можете да сравните BCWP в полето ACWP (действителни разходи за извършената работа), за да определите дали задачата е на път от гледна точка на бюджет. Автобиография поле показва разликата между тези полета. Можете също така да сравнявате BCWP в полето BCWS (бюджетни разходи планираните работни) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на графика. SV поле показва разликата между тези полета.

BCWP (поле на ресурс разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Веднага щом ресурс започва отчитане напредъка (като действителната работа, Действителна продължителност или процент завършена работа) на възложените задачи и базовата стойност се записва, Microsoft Office Project изчислява BCWP за ресурс. Разделен на периоди BCWP за ресурс се изчислява като сумата от BCWP стойности за всички ресурса възложени задачи, като натрупаните и разпределени във времето.

Най-добра употреба    Добавете BCWP поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на ресурси. След това можете да покажете, каква част от бюджета би трябвало да са били прекарано в ресурс, като се има предвид размера на работата си досега и разделен на периоди базова стойност за ресурс, до състоянието или днешната дата.

Пример    Мартин има BCWP от $100 за един възложена задача, $50 за друга възложена задача и $50 на трето възложена задача. Мартин започна работа по тези задачи преди четири дни. В разделен на периоди част на изгледа за използване на ресурси последните четири дни показват разделен на периоди BCWP като $50, $100, $150 и $200.

Забележки    Можете да сравните BCWP в полето ACWP (действителни разходи за извършената работа) за да определите дали ресурсът е на път от гледна точка на бюджет. Автобиография поле показва разликата между тези полета. Можете също така да сравнявате BCWP в полето BCWS (бюджетни разходи планираните работни) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на графика. SV поле показва разликата между тези полета.

BCWP (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява

Начин на изчисление    Когато първо се задача, разделен на периоди BCWP за присвояване е 0,00. Веднага след като базовата стойност се записва и напредъка се съобщава за присвояване (от действителната работа, Действителна продължителност или процент завършена работа), Microsoft Office Project изчислява BCWP. Количеството работа пълен се умножава по възлагане разделен на периоди базова стойност.

Най-добра употреба    Добавете BCWP поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси. Това поле показва колко от бюджета трябва да са били изразходват по дадена задача, като се има предвид размера на работата си досега и разделен на периоди базова стойност за присвояване, до състоянието или днешната дата. Можете също да използвате тази разделен на периоди BCWP стойност, за да създадете графика.

Пример    Това е вторник и трябва да съобщите за разделен на периоди BCWP за задачата, която има базова стойност от $400. Възложените ресурс съобщава, че задачата вече е 50 процента завършено. Ако дата на състоянието е петък, а ако действителната работа, представени от 50 процента е извършено в понеделник до петък, след това разделен на периоди BCWP показва като 25, $50, 75 $ и $100 вторник до петък, съответно.

Забележки    Можете да сравните BCWP в полето ACWP (действителни разходи за извършената работа) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на бюджет. Автобиография поле показва разликата между тези полета. Можете също така да сравнявате BCWP в полето BCWS (бюджетни разходи планираните работни) за да определите дали задачата е на път от гледна точка на графика. SV поле показва разликата между тези полета.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×