Add a rule

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате правила за автоматично покаже диалогов прозорец "," Задаване на стойност на поле на заявка или подаване на връзка с данни, превключване на изгледи, или отваряне или затваряне на формуляр в отговор на определени събития и условия. Събитията могат да включват промяна към конкретна група или поле в източник на данни, с едно щракване на бутон, Вмъкване на повтаряща се секция или ред в повтаряща се таблица, или кръгла или подаване на формуляр. Условия, могат да включват изчисления, XPath изрази, потребителски роли и дали стойността на полето е празно, се намира в зададен диапазон, е равно на стойността на друго поле, или започва с или съдържа определени знаци.

Можете също да добавите няколко действия за всяко правило. Например можете да добавите правило, което се показва диалоговия прозорец поле да позволи на потребителите да знаят, че ще се появи нов изглед на формуляра, променя изгледа на формуляра и след това използва връзка с данни, когато потребителят попълва контрола, която е обвързана с поле.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Добавяне на правило, което се изпълнява, когато потребителят отвори формуляра

Добавяне на правило към контрола

Добавяне на правило към поле или група

Добавяне на правило, когато потребителят подаде формуляр

Общ преглед

Когато трябва да приложите бизнес логика във вашия шаблон на формуляр, можете да използвате правила. Правило да направите следното:

 • Показване на съобщение в диалогов прозорец    Можете да добавите правило, за да се показва диалогов прозорец за потребител, ако е изпълнено определено условие във формуляра. Например можете да покажете съобщение във формуляр за отчет на разходите, ако потребителят въведе стойност, която надхвърля определена сума.

 • Показване на израз в диалогов прозорец    Можете да добавите правило, за да покажете резултатите от израз на XPath, който изчислява стойностите на различни полета във формуляра. Например можете да използвате това действие в средата на няколко правила, които се използват за извършване на сложни изчисления. Можете да използвате това действие, за да проверите дали изчислението работи правилно чрез наблюдение на всяка промяна, която се появява в стойностите по време на изчислението.

 • Превключване на изгледи    Можете да добавите правило, за да преминавате между няколко изгледа или да промените изгледа на формуляр, който се базира на потребителска роля, която е свързана с потребителя, който отваря формуляра. Например можете да добавите правило към бутон, който позволява на потребителите да се към предишния или следващия изглед, когато щракнат върху бутона.

 • Задаване на стойност на поле    Можете да добавите правило, което изчислява стойността на полето. Например можете да добавите правило към поле, което показва крайната дата на проект, базиран на дата от друго поле, плюс определен брой дни.

 • Заявка с помощта на връзка към данни    Можете да добавите правило, което изпраща заявка през връзка към данни, когато е изпълнено определено условие във формуляра. Например можете да добавите правило, което изпраща заявка през връзка към данни, когато потребителят въведе своя номер на служител във формуляр за отчет на разходите.

 • Подаване с помощта на връзка към данни    Можете да добавите правило, което подава всички данни във формуляр към външен източник на данни чрез връзка за данни. Например можете да добавите правило в шаблон на формуляр за разрешение за приложение, което подава данните във формуляра към уеб услуга и база данни, когато потребителят щракне върху бутон подаване във формуляра.

 • Отваряне на нов формуляр за попълване    Можете да добавите правило, което отваря ново копие на формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр или друг шаблон на формуляр. Например можете да добавите правило в шаблон на формуляр за разрешение за приложение, което върши следното: Ако стойността в поле надхвърля определена сума, правилото отваря нов формуляр, който се базира на друг шаблон на формуляр, който се използва за двете електрически и строителни разрешителни applicat кредити.

 • Затваряне на формуляр    Можете да добавите правило, което затваря формуляра, когато възникне събитие във формуляра. Например можете да добавите правило, което затваря формуляр, след като потребителят подаде формуляра и външния източник на данни потвърждава, че формулярът е успешно подаден.

Забележка: Типовете правила, които можете да приложите към вашия шаблон на формуляр, зависят от контролите и полетата във вашия шаблон на формуляр.

Правилата в контрола, която е обвързана с поле автоматично се прилагат към това поле и правилата в поле автоматично се прилагат към контролата, която е обвързана с това поле. Ако обвържете контрола с поле, което съдържа съществуващи правила, правилата автоматично се прилагат към контролата. Ако добавите правило към контрола, това правило автоматично се прилага към полето, което е обвързано с тази контрола.

Ако добавите няколко правила във вашия шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath изпълнява всяко правило в реда, в който правилата се появяват в диалоговия прозорец правила . Имате опцията за спиране на обработката на оставащите правила, след като изпълните предишно правило.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Въпреки че можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който се показва диалогов прозорец на вашите потребители, диалоговите прозорци не се показват автоматично във формуляри, които потребителите попълват в уеб браузър. Диалоговите прозорци се показват автоматично само във формуляри, които се попълват в InfoPath.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило, което се изпълнява, когато потребителят отвори формуляра

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 2. В списъка категория щракнете върху отваряне и записване.

 3. Под поведение при отварянещракнете върху правила.

 4. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 5. В полето име въведете име за правилото.

 6. За да укажете условие кога правилото трябва да изпълните, щракнете върху Задаване на условие, въведете условието и след това щракнете върху OK. Правилото ще се изпълнява, когато е изпълнено условие, зададените от вас в тази стъпка.

 7. Щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка действие щракнете върху действието, което искате и след това въведете опциите за това действие.

 9. Повторете стъпки 7 и 8 за всяко действие, което искате да изпълните за това правило.

 10. За да предотвратите всички правила, от който се изпълнява след като е изпълнено условието за това правило и правилото се изпълнява, поставете отметка в квадратчето Спри да обработваш правила, щом това правило завърши .

 11. Щракнете върху OK.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило към контрола

Ако контролата е обвързана с поле, което има едно или повече правила, правилата на полето автоматично се прилагат към контролата. Всяко правило, които добавяте към контролата също се добавя към поле. Ако добавите контрола в изглед на шаблон на формуляр и след това да обвържете контрола с поле със съществуващите правила, съществуващите правила, автоматично се прилагат към контролата. Ако добавите правило към поле и полето е обвързано с контрола, правилата автоматично се прилагат към контролата.

 1. Щракнете двукратно върху контролата.

 2. Щракнете върху раздела Данни.

 3. Щракнете върху правила.

 4. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 5. В полето име въведете име за правилото.

 6. За да укажете условие кога правилото трябва да изпълните, щракнете върху Задаване на условие, въведете условието и след това щракнете върху OK. Правилото ще се изпълнява, когато е изпълнено условие, зададените от вас в тази стъпка.

 7. Щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка действие щракнете върху действието, което искате и след това въведете опциите за това действие.

 9. Повторете стъпки 7 и 8 за всяко действие, което искате да изпълните за това правило.

 10. За да предотвратите всички правила, от който се изпълнява след като е изпълнено условието за това правило и правилото се изпълнява, поставете отметка в квадратчето Спри да обработваш правила, щом това правило завърши .

 11. Щракнете върху OK.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило към поле или група

Ако една контрола е обвързана с поле, което има съществуващи правила, тези правила автоматично се прилагат към контролата. Всяко правило, които добавяте към поле също се добавя към контрола.

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Щракнете двукратно върху полето.

 3. Щракнете върху раздела правила и обединяване .

 4. Щракнете върху Добави.

 5. В полето име въведете име за правилото.

 6. За да укажете условие кога правилото трябва да изпълните, щракнете върху Задаване на условие, въведете условието и след това щракнете върху OK. Правилото ще се изпълнява, когато е изпълнено условие, зададените от вас в тази стъпка.

 7. Щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка действие щракнете върху действието, което искате и след това въведете опциите за това действие.

 9. Повторете стъпки 7 и 8 за всяко действие, което искате да изпълните за това правило.

 10. За да предотвратите работи след това правило (за текущото събитие) на всички правила, поставете отметка в квадратчето Спри да обработваш правила, щом това правило завърши .

 11. Щракнете върху OK.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило, когато потребителят подаде формуляр

Можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да изпълните едно или повече правила, когато си потребителят подаде своите формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. Например можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който автоматично подава формуляра към база данни и в имейл съобщение, когато потребителят избере да подадете формуляра завършени. Можете също да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който превключва формата на друг изглед, когато потребителят подава формуляра.

Забележка: Преди да започнете тази процедура, се уверете, че вашият шаблон на формуляр има поне една връзка към данни за подаване. Намерете връзки към повече информация за подаване на връзки с данни в раздела Вж .

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

 2. В диалоговия прозорец Опции за подаване отметнете квадратчето Позволявай на потребителите да подават този формуляр .

  Забележка: Когато отметнете това квадратче, InfoPath добавя бутон подаване в лентата с инструменти стандартни и команда подаване в менюто " файл ", когато потребителите попълват формуляра.

 3. Щракнете върху изпълнение на потребителско действие, използвайки правилаи след това щракнете върху правила.

 4. В диалоговия прозорец правила за подаване на формуляр щракнете върху Добавяне.

 5. В полето име въведете име за това правило, което описва местоположението на подаване. Например ако искате да позволите на потребителите да подадете формуляра с помощта на имейл съобщение, само ако стойността в конкретно поле е по-голяма от $50, въведете имейл подаване за над $50.

 6. За да зададете условие, което трябва да бъдат изпълнени, преди да използвате това правило, щракнете върху Задаване на условие в диалоговия прозорец правило . В диалоговия прозорец условие Задайте условията, които трябва да бъде изпълнен и след това щракнете върху OK.

 7. В диалоговия прозорец правило щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка действие щракнете върху действието, което искате да се появяват, когато потребителят подаде формуляр, базиран на този шаблон за формуляр и след това изберете подходящите опции за това действие.

 9. Щракнете върху OK.

 10. За да добавите допълнителни действия, повторете стъпки от 7 до 9 за всяко допълнително действие.

 11. За да добавите други правила, повторете стъпки от 4 до 9 за всяко допълнително правило.

 12. Щракнете върху OK.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в подаване Опции за диалоговия прозорец.

   Съвет: Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 13. За да не позволите на потребителите да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет: Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×