Access SQL: клауза FROM

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Това е един от набор от статии за Access SQL. В тази статия се описва как да напишете клаузата FROM и използва примери за илюстриране на различни техники, които можете да използвате в клаузата FROM.

В командата Select Задайте източници на данни в клаузата FROM. Клаузата FROM може да съдържа операция на ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ. Можете да използвате операция на СЪЕДИНЕНИЕ, за да съответства на и комбиниране на данни от два източници на данни, като например две таблици, или таблица и заявка.

За общ преглед на Access SQL, вижте статията Access SQL: основни понятия, речник и синтаксис.

В тази статия

Задаване на източници на данни

Използвай замества имена за източници на данни

Присъединяване към свързани данни

Задаване на източници на данни

В командата Select клаузата FROM указва таблиците или заявките, съдържащи данните, които ще използва клаузата SELECT.

Да предположим, че искате да знаете телефонния номер на конкретен клиент. Ако приемем, че таблицата, съдържаща полето, съдържащо тези данни се нарича tblCustomer, ще изглежда по следния начин клаузата FROM:

FROM tblCustomer

Можете да използвате квадратни скоби, за да оградите името. Ако името съдържа интервали или специални знаци (например препинателни знаци), квадратни скоби не са задължителни. Ако името съдържа интервали или специални знаци, трябва да използвате скоби.

Съвет : Име, което съдържа интервали е по-лесно за четене и могат да ви спестят време при проектиране на формуляри и отчети, но може да се свърши като въведете повече, когато пишете SQL отчети. Трябва да имате предвид този факт, когато давате име на обекти във вашата база данни на Access.

Използвай замества имена за източници на данни

Можете да използвате различно име за препратка към таблица в командата Select с помощта на псевдоним на таблица в клаузата FROM. Псевдоним на таблицата е име, което присвоявате на източник на данни в заявка, когато използвате израз като източник на данни, или да направите по-лесно да въведете и прочетете SQL команда. Това може да бъде особено полезно, ако името на източника на данни е дълъг или трудно да пишете, особено когато има две или повече полета, които имат същото име от различни таблици.

Например ако искате да изберете данни от две полета, и двата име ID, едното от които идва от таблицата tblCustomer а другото от таблицата tblOrder, клаузата SELECT може да изглежда по следния начин:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Като използвате псевдоними на таблици в клаузата FROM, можете да направите заявката е по-лесно въвеждане. Клаузата FROM с псевдоними на таблици, може да изглежда по следния начин:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

След това можете да използвате тези псевдоними на таблици в клаузата SELECT както следва:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Забележка : Когато използвате псевдоним на таблица, можете да се обърнете към таблицата във вашата SQL команда с помощта на псевдонима или с помощта на името на пълния таблицата.

Присъединяване към свързани данни

Когато имате нужда от начин да комбинирате двойки от записи от два източника на данни в една записи в резултат от заявката, можете да изпълнявате присъединяване. Присъединяване е операция на SQL, която указва как два източници на данни са свързани и дали данни от един източник трябва да бъдат включени ако няма съответните данни от други източници.

За да комбинирате информацията от два източника на данни, можете изпълнение на операция на съединение в полето, което общите. Когато съвпада със стойности, съхранени в това поле, данните от записите се комбинират в резултатите.

Освен комбинирането на данни, можете също да използвате присъединяване, за да укажете дали да се включват записи от всяка таблица, ако няма съответен запис в свързана таблица.

Например искате да използвате данни от две таблици в заявка: tblCustomer и tblOrder. Двете таблици и двата имат поле, CustomerID, който идентифицира клиент. Всеки запис в таблицата tblCustomer може да има един или повече съответни записи в таблицата tblOrder и съответните стойности могат да се определя от стойностите в полето CustomerID.

Ако искате да се присъедините към таблиците, така че заявката комбинира записи от таблици, с изключение на записи от всяка таблица, ако няма съответен запис в там друга таблица, клаузата FROM може да прилича следното (за нов ред тук добави за четливост):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

В Access съединения се появят в клаузата FROM на командата Select. Има два типа съединения: вътрешни съединения и външни съединения. Следните раздели описват тези два вида съединения.

Вътрешни съединения

Вътрешни съединения са най-разпространеният тип съединение. Когато се изпълнява заявка с вътрешно съединение, само записи, които са включени в резултатите от заявката са тези записи, където съществува обща стойност в двете Съединени таблици.

Вътрешно съединение има следния синтаксис (нов ред тук добави за четливост):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

Следващата таблица описва различни части от операция INNER JOIN.

Част

Описание

таблица1, таблица2

Имената на таблиците, от които се комбинират записи.

поле1, поле2

Имена на полетата, които са съединени. Ако не са числови, полетата трябва да бъдат от един и същ тип данни и да съдържат данни от еднакъв вид, но не е необходимо да имат едни и същи имена.

оператор_за_сравнение

Всеки релационен оператор за сравнение: "=," "<," ">," "<=," ">=" или "<>."

Външни съединения

Външни съединения са подобни на вътрешни съединения, тъй като те кажа заявка как да комбинирате информацията от двата източника. Те са различни, защото те също да укажете дали искате да включите данни там, където съществува няма обща стойност. Външни съединения са посока: можете да укажете дали искате да включите всички записи от първия източник на данни, зададени в съединението (наричана ляво съединение), или да включите всички записи от втория източник на данни в съединението (наричана десен присъединяване).

Външно съединение има следния синтаксис:

FROM таблица1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN таблица2
ON таблица1.поле1оператор_за_сравнение таблица2.поле2

Следващата таблица описва различните части на операциите LEFT JOIN и RIGHT JOIN.

Част

Описание

таблица1, таблица2

Имената на таблиците, от които се комбинират записи.

поле1, поле2

Имената на полетата, които са се присъединили. Полетата трябва да бъдат същите тип данни и съдържат един и същ вид данни, но те не трябва да има същото име.

оператор_за_сравнение

Всеки релационен оператор за сравнение: "=," "<," ">," "<=," ">=" или "<>."

За повече информация относно съединения вижте статията на съединяване на таблици и заявки.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×