"Фокусирани входящи" за Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.


Последна актуализация: 17 декември 2018

Фокусирани папка "Входящи" разделя папката "Входящи" в два раздела – фокусирани и други. Най-важните имейл съобщенията са в раздела фокусирани, а останалите остават лесно достъпни – но настрани – в раздела други.

Забележка: Ако не виждате фокусиран и други във вашата пощенска кутия, е възможно да имате маловажни папка вместо това. За повече информация вижте Използване функцията "маловажни" за сортиране на съобщенията с нисък приоритет в Outlook .

Outlook за Windows | Outlook в уеб | Outlook.com | Outlook за Mac | Поща за Windows 10

Въпросителният знак показва помощно съдържание Как да изключа "Фокусирани входящи"?

Outlook за Windows

В Outlook за Windows фокусирани върху папката "Входящи" е налична само за акаунти в Office 365, Exchange и Outlook.com.

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. В Outlook изберете раздела " изглед ".

 2. Изберете Показване на "Фокусирани входящи".

  Бутон "Показване на "Фокусирани входящи" в раздела "Изглед"

  Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

  Разделите "Фокусирани" и "Други" са в горния край на папката "Входящи", когато е избрано "Показване на "Фокусирани входящи"

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако премествате от "Фокусирани" в "Други", изберете Премести в "Други", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Винаги премествай в "Други", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

  Ако премествате от "Други" във "Фокусирани", изберете Премести във "Фокусирани", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Винаги премествай във "Фокусирани", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

  Изглед "едно до друго" на опциите "Премести" и "Винаги премествай"

Вижте "Фокусирани входящи" в действие

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Outlook в уеб

Инструкциите са малко по-различно в зависимост от това дали използвате новия Outlook в уеб или класически версия. Изберете версията, която използвате за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб – бета-версия

Вижте Инструкции за новата версия на Outlook в уеб.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб.

Забележка: Ако вашата организация е включила емблемата си в лентата с инструменти, може да виждате нещо малко по-различно от показаното по-горе.

Инструкции за новата версия на Outlook в уеб

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. Отворете Outlook в уеб.

  Екранна снимка на поща в Outlook в уеб бета

 2. В горната част на страницата изберете Настройки на Икона за настройки .

 3. Изберете контролата за превключване до Фокусирани папка "Входящи".

  Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Най-горе преместване на съобщение от фокусирани в други, изберете Преместване > Преместване в друга папка "Входящи". Изберете винаги преместване в друга папка "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела други.

  Ако преместването на едно съобщение от други фокусирани, изберете Преместване > Преместване в фокусирани папка "Входящи". Изберете Винаги премествай към фокусирани "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела фокусирани.

Инструкции за класическия Outlook в уеб

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. Отворете Outlook в уеб.

  Основен изглед на Outlook в уеб
 2. Изберете Настройки на Икона за настройки > Настройки за показване > Фокусирани папка "Входящи".

 3. Под Когато се получи имейл изберете Сортирай съобщенията във "Фокусирани" и "Други". Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

  На страницата " Настройки за показване"можете да включвате и изключвате "Фокусирани входящи"

 4. Щракнете върху OK.

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако се движат едно съобщение от фокусирани с други, изберете Премести в друга папка "Входящи". Изберете винаги преместване в друга папка "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела други.

  Ако премествате едно съобщение от други да фокусирани, изберете Премести в фокусирани папка "Входящи". Изберете Винаги премествай към фокусирани "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела фокусирани.

  Опции "Премести във "Фокусирани" и "Винаги премествай във "Фокусирани" в Outlook в уеб

Outlook.com, Hotmail.com

Инструкциите са малко по-различни в зависимост от това дали използвате новия Outlook.com, или класическата версия. Изберете коя версия използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на пощенската кутия в Outlook.com – бета-версия

Вижте Инструкции за новия Outlook.com.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на класическата пощенска кутия в Outlook.com

Вижте Инструкции за класическия Outlook.com.

Инструкции за новия Outlook.com

Включване на целите си "Входящи"

 1. Отворете Outlook.com или Hotmail.com.

 2. Изберете Настройки на Икона за настройки . В бързи настройкивключете Насочени папка "Входящи".

  Екранна снимка показва екрана настройки за бързо с избрана да включите опцията фокусирани върху папката "Входящи".

 3. В горната част на вашата пощенска кутия, в списъка имейл съобщения изберете между фокусирани и други. Можете да превключите между разделите на всяко време да вземете един бърз поглед.

  Екранна снимка показва фокусирани и другите раздели в горния край на пощенска кутия в Outlook.com.

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако се движат едно съобщение от фокусирани с други, изберете Преместване > Преместване в друга папка "Входящи". Изберете винаги преместване в друга папка "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела други .

  Екранна снимка показва контекстното меню с опции за преместване в друга папка "Входящи" и винаги премести в друга папка "Входящи".

  Ако преместването на едно съобщение от други фокусирани, изберете Преместване > Преместване в фокусирани папка "Входящи". Изберете Винаги премествай към фокусирани "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела фокусирани .

  Екранна снимка показва контекстното меню с преминаването към фокусирани папка "Входящи" и винаги премести в фокусирани опции за "Входящи".

Инструкции за класическа версия на Outlook.com

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. Отворете Outlook.com или Hotmail.com.

  Основен екран на Outlook.com или Hotmail.com
 2. Изберете Настройки на Икона за настройки > Настройки за показване > Фокусирани папка "Входящи".

 3. Под Когато се получи имейл изберете Сортирай съобщенията във "Фокусирани" и "Други". Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

  На страницата " Настройки за показване"можете да включвате и изключвате "Фокусирани входящи"

 4. Щракнете върху OK.

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако се движат едно съобщение от фокусирани с други, изберете Премести в друга папка "Входящи". Изберете винаги преместване в друга папка "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела други .

  Ако премествате едно съобщение от други да фокусирани, изберете Преместване към фокусирани "Входящи". Изберете Винаги премествай към фокусирани "Входящи" , ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да се доставят на раздела фокусирани .

  Опции "Премести във "Фокусирани" и "Винаги премествай във "Фокусирани" в Outlook в уеб

"Поща" за Windows 10

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. В "Поща" за Windows 10, изберете Настройки на Икона за настройки > Фокусирани папка "Входящи".

 2. Плъзнете сортиране на съобщенията в фокусиран и другив.

  Включване и изключване на "Фокусирани входящи" с плъзгача под "Сортиране на съобщенията на "Фокусирани" и "Други"

  Разделите Фокусирани и Други ще се появят в горния край на вашите входящи. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в Други, и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

Преместване на съобщения от "Фокусирани" в "Други"

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Изберете Премести в "Други", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение.

  • Изберете Винаги премествай в "Други", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

Преместване на съобщения от "Други" във "Фокусирани"

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Изберете Премести във "Фокусирани", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение.

  • Изберете Винаги премествай във "Фокусирани", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

Често задавани въпроси

За най-новата информация за наличност на фокусирани папка "Входящи" Вижте нашите публикация в блог.

"Фокусирани входящи" ще замести "Маловажни". След смяната, вече няма да получавате по-малко важните имейли в папката "Маловажни". Вместо това имейлите ще бъдат разделяни между разделите "Фокусирани" и "Други". Същият алгоритъм, с който елементите се преместват в папката "Маловажни", сега поддържа "Фокусирани входящи", което означава, че всички имейли, които са били зададени да се преместват в "Маловажни", сега ще бъдат премествани в "Други". Всички съобщения, които вече са в папката "Маловажни", ще останат там, докато не решите да ги изтриете или преместите.

Можете за момента да продължите да използвате "Маловажни". С течение на времето "Маловажни" ще бъдат заместени с "Фокусирани входящи".

Да. Ще можете да включите "Фокусирани входящи", както е описано в инструкциите по-горе.

Да. След като разрешите "Фокусирани входящи", ще видите разделите "Фокусирани" и "Други" в горния край на вашата папка "Входящи". Колкото повече използвате "Фокусирани входящи", толкова по-интелигентен става начинът на организиране на вашите съобщения. Можете също да обучавате Outlook на най-важното за вас, като премествате имейли между "Фокусирани входящи" и "Други" и задавате игнорирания, за да е сигурно, че имейлите от определени податели винаги се показват в конкретно местоназначение.

Нищо няма да се промени в Outlook за iOS или Android. В процеса на актуализиране на нашите настолни и уеб приложения на Outlook, така че да включват "Фокусирани входящи", съдържанието на вашите раздели "Фокусирани" и "Други" ще бъде едно и също на всички ваши клиенти на Outlook.

Сродни теми

Изключване на фокусирани папка "Входящи"
Фокусирани папка "Входящи" за Outlook Mobile

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×