"Фокусирани входящи" за Outlook

Актуализация: Юни 2017 г.

"Фокусирани входящи" ви помага да се съсредоточите върху имейлите, които са най-важни за вас. Папката "Входящи" се разделя на два раздела – "Фокусирани" и "Други". Вашите най-важни имейли са в раздела "Фокусирани", но и останалите остават лесно достъпни – но без да пречат – в раздела "Други". Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време. Прегледайте това видео за кратък преглед.

Въпросителният знак показва помощно съдържание Как да изключа "Фокусирани входящи"?

Как работи "Фокусирани входящи"?

"Фокусирани входящи" работи с вас, за да приоритизирате най-важните неща. Какво ще се получава във "Фокусирани входящи", зависи от съдържанието на имейла (напр. бюлетини, машинно генериран имейл и т.н.) и от това с кого си взаимодействате най-често. Ако имате нужда от фина настройка на вашите "Фокусирани входящи", това можете да направите с опциите Премести във "Фокусирани" и Премести в "Други".

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. В Outlook 2016 изберете раздела Изглед.

 2. Изберете Показване на "Фокусирани входящи".

  Бутон "Показване на "Фокусирани входящи" в раздела "Изглед"

  Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

  Разделите "Фокусирани" и "Други" са в горния край на папката "Входящи", когато е избрано "Показване на "Фокусирани входящи"

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако премествате от "Фокусирани" в "Други", изберете Премести в "Други", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Винаги премествай в "Други", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

  Ако премествате от "Други" във "Фокусирани", изберете Премести във "Фокусирани", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Винаги премествай във "Фокусирани", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

  Изглед "едно до друго" на опциите "Премести" и "Винаги премествай"

Вижте "Фокусирани входящи" в действие

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. Отворете Outlook в уеб.

  Основен изглед на Outlook в уеб
 2. Изберете Визуализация на аудиоклип > Настройки за показване > Фокусирани входящи.

 3. Под Когато се получи имейл изберете Сортирай съобщенията във "Фокусирани" и "Други". Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

  На страницата " Настройки за показване"можете да включвате и изключвате "Фокусирани входящи"

 4. Щракнете върху OK.

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако премествате от "Фокусирани" в "Други", изберете Премести в "Други" > Премести този разговор, ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Премести в "Други" > Винаги премествай, ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

  Ако премествате от "Други" във "Фокусирани", изберете Премести във "Фокусирани" > Премести този разговор, ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Премести във "Фокусирани" > Винаги премествай, ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

  Опции "Премести във "Фокусирани" и "Винаги премествай във "Фокусирани" в Outlook в уеб

Важно: "Фокусирани входящи" се пуска поетапно за акаунтите за Outlook.com. Ако не виждате "Фокусирани входящи", както е описано в процедурата по-долу, значи акаунтът ви вероятно още не е надстроен с тази функция. Очаквайте скоро!

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. Отворете Outlook.com или Hotmail.com.

  Основен екран на Outlook.com или Hotmail.com
 2. Изберете Визуализация на аудиоклип > Настройки за показване > Фокусирани входящи.

 3. Под Когато се получи имейл изберете Сортирай съобщенията във "Фокусирани" и "Други". Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашата пощенска кутия. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

  На страницата " Настройки за показване"можете да включвате и изключвате "Фокусирани входящи"

 4. Щракнете върху OK.

Промяна на начина на организиране на вашите съобщения

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани или Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Ако премествате от "Фокусирани" в "Други", изберете Премести в "Други" > Премести този разговор, ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Премести в "Други" > Винаги премествай, ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

  Ако премествате от "Други" във "Фокусирани", изберете Премести във "Фокусирани" > Премести този разговор, ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Премести във "Фокусирани" > Винаги премествай, ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

  Опции "Премести във "Фокусирани" и "Винаги премествай във "Фокусирани" в Outlook в уеб

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. Отворете Outlook 2016 for Mac.

 2. В раздела Организиране изберете Фокусирани входящи.

  Бутон "Фокусирани входящи" в раздела "Организиране" на лентата

  Разделите "Фокусирани" и "Други" ще се появят в горния край на вашите входящи. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в "Други", и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

Съвет: Можете да зададете броя значки – броя непрочетени съобщения – да включва съобщенията само в списъка "Фокусирани". Вижте Outlook > Предпочитания > Уведомявания и звуци > Брой значки, за да регулирате тази настройка.

Преместване на съобщения от "Фокусирани" в "Други"

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани и след това изберете съобщението, което искате да преместите.

 2. В раздела Начало на лентата изберете стрелката надолу на бутона Премести в "Други".

  Бутон "Премести в "Други"

 3. Изберете Премести в "Други", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Винаги премествай в "Други", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

  Двете възможности за избор в менюто "Преместване в "Други" са "Премести в "Други" и "Винаги премествай в "Други"

Преместване на съобщения от "Други" във "Фокусирани"

 1. От своята папката "Входящи" изберете съобщението.

 2. В раздела Начало на лентата изберете стрелката надолу в бутона Премести във "Фокусирани".

  Бутон "Премести във "Фокусирани"

 3. Изберете Премести във "Фокусирани", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение. Изберете Винаги премествай във "Фокусирани", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

  Двете възможности за избор в менюто "Преместване във "Фокусирани" са "Премести във "Фокусирани" и "Винаги премествай във "Фокусирани"

Включване на "Фокусирани входящи"

 1. В "Поща" за Windows 10 изберете Какво е новото в "Поща" и "Календар" за Windows 10? > Четене.

 2. Използвайте плъзгача на Фокусирани входящи, за да включите "Фокусирани входящи".

  Разделите Фокусирани и Други ще се появят в горния край на вашите входящи. Ще бъдете информирани за имейли, отиващи в Други, и можете да превключвате между разделите за бърз поглед по всяко време.

Преместване на съобщения от "Фокусирани" в "Други"

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Фокусирани и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Изберете Премести в "Други", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение.

  • Изберете Винаги премествай в "Други", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Други.

Преместване на съобщения от "Други" във "Фокусирани"

 1. От папката "Входящи" изберете раздела Други и след това щракнете с десния бутон върху съобщението, което искате да преместите.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Изберете Премести във "Фокусирани", ако искате да бъде преместено само избраното съобщение.

  • Изберете Винаги премествай във "Фокусирани", ако искате всички бъдещи съобщения от този подател да бъдат доставяни в раздела Фокусирани.

Често задавани въпроси

Всички версии на Outlook, които получават актуализациите на функции, скоро ще добият възможности за "Фокусирани входящи" (напр. версиите за Office 365 на Office 2016 за Windows или Mac, Outlook в уеб, приложенията за Outlook за iOS, Android и Windows Phone и "Поща" за Windows 10). Ще видите "Фокусирани входящи", след като вашата пощенска кутия получи възможността за това. Ако използвате имейл акаунт за Office 365 в предприятие, вашият администратор може да е забранил "Фокусирани входящи" за вашата организация. Свържете се със своя администратор за съдействие.

"Фокусирани входящи" ще замести "Маловажни". След смяната, вече няма да получавате по-малко важните имейли в папката "Маловажни". Вместо това имейлите ще бъдат разделяни между разделите "Фокусирани" и "Други". Същият алгоритъм, с който елементите се преместват в папката "Маловажни", сега поддържа "Фокусирани входящи", което означава, че всички имейли, които са били зададени да се преместват в "Маловажни", сега ще бъдат премествани в "Други". Всички съобщения, които вече са в папката "Маловажни", ще останат там, докато не решите да ги изтриете или преместите.

Можете за момента да продължите да използвате "Маловажни". С течение на времето "Маловажни" ще бъдат заместени с "Фокусирани входящи".

Да. Ще можете да включите "Фокусирани входящи", както е описано в инструкциите по-горе.

Да. След като разрешите "Фокусирани входящи", ще видите разделите "Фокусирани" и "Други" в горния край на вашата папка "Входящи". Колкото повече използвате "Фокусирани входящи", толкова по-интелигентен става начинът на организиране на вашите съобщения. Можете също да обучавате Outlook на най-важното за вас, като премествате имейли между "Фокусирани входящи" и "Други" и задавате игнорирания, за да е сигурно, че имейлите от определени податели винаги се показват в конкретно местоназначение.

Нищо няма да се промени в Outlook за iOS или Android. В процеса на актуализиране на нашите настолни и уеб приложения на Outlook, така че да включват "Фокусирани входящи", съдържанието на вашите раздели "Фокусирани" и "Други" ще бъде едно и също на всички ваши клиенти на Outlook.

Вж. също

Изключване на "Фокусирани входящи"

"Фокусирани входящи" за Outlook Mobile

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×