[СДП 5] OneDrive за бизнеса за отстраняване на неизправности

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проблем

Тази статия съдържа информация, която се прилага, когато използвате приложението OneDrive за бизнеса клиента за синхронизиране (groove.exe).

Бележка: за да определите кои клиента за синхронизиране на OneDrive, който използвате, вижте коя версия на OneDrive използвам?


OneDrive за бизнеса (SPOneDriveForBusiness) диагностика открива проблемен определени условия и събира информация за отстраняване на Microsoft OneDrive за бизнеса проблеми. Тази диагностика поддържа OneDrive за бизнеса 2013 и OneDrive за бизнеса 2015.

Решение

Тази статия описва информацията, която може да се събират от компютър, на който се опитва да се свържете с OneDrive за бизнеса.

Необходими разрешения

Правилата в диагностичното пакет Използвайте локален акаунт на администратор на компютъра клиент.

Явно резултати

Следващата таблица съдържа файловете, които са събрани, когато стартирате SPOneDriveForBusiness и описва информацията, която съдържа всеки файл.

Описание

Име на файл

Съдържа състоянието на всяко правило, който се изпълнява, включително всякакви проблемен условия, които са открити.

ResultReport.xml

Това е xlst трансформация, която форматира резултатите в ResultReport.xml файла. Тя съдържа няма данни за клиенти.

Results.XSL

Съдържа информация за отстраняване на грешки, което се създава по време на изпълнение на явни. Също така съдържа всяко правило, което се изпълнява на времената. Може да съдържа данни за клиенти. Обаче е направен всеки опит за намаляване на размера.

SPOneDriveForBusiness.0.debugreport.xml

Съдържа информация за отстраняване на грешки в допълнителни за явни изпълнение. Може да съдържа данни за клиенти. Обаче е направен всеки опит за намаляване на размера.

STDOUT.log

Сканиране на наличностите на инсталирани приложения на Office.

<име на компютър>_ROIScan.log и

<име на компютър>_ROIScan.xml

Ако аргументът е в градуси, умножете го с Pi()/180 или използвайте функцията RADIANS, за да го преобразувате в радиани.

<име на компютър>_SPO_<езикова променлива>_OneDriveTrace.cab

OneDrive за бизнеса проследи регистрационни файлове на събития (позвъняване регистрационни файлове).

<име на компютър>_SPO_<езикова променлива>_OneDriveSpwLogs.cab

Съдържа регистрационни файлове за приложение

<име на компютър>_evtx_<езикова променлива>_EventLogs.cab

OneDrive за бизнеса WER AppCrash отчет

<име на компютър>_cab_<езикова променлива>_OneDriveWerReport.cab

Файлът на Groove.exe.log

<име на компютър>_log_<езикова променлива>_OneDriveGrooveExeLog.cab

Файлът на Msosync.exe.log

<име на компютър>_log_<езикова променлива>_OneDriveMsosyncExeLog.cab

Съдържа MSO регистрационните файлове

<име на компютър>_log_<езикова променлива>_OneDriveMsoLogs.cab

Съдържа Windows Explorer WER AppCrash отчет

<име на компютър>_cab_<езикова променлива>_ExplorerWerReport.cab

Съдържа MSOSync WER AppCrash отчет

<име на компютър>_cab_<езикова променлива>_MSOSyncWerReport.cab

Съдържа информация за отстраняване на грешка на дублирани документ

<име на компютър>_cfg_<езикова променлива>_OneDriveDuplicateDocumentError.txt

Съдържа версията на продукта и файл за всеки

изпълнява процес

<име на компютър>_cfg_<езикова променлива>_ProcessListReport.txt

OneDrive за бизнеса правила

Предварителни изисквания

За да инсталирате този пакет, трябва да имате Windows PowerShell 2.0 е инсталиран на компютъра. За повече информация отидете на Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 и БИТА 4.0).

Следните проверки се извършват от OneDrive за бизнеса за отстраняване на неизправности пакет.

ИД на правилото

Заглавие

Описание

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Проблеми с SharePoint Online се синхронизират, когато на OneDrive за бизнеса (преди SkyDrive Pro) е блокирал разширения на имена

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Проблеми с SharePoint Online се синхронизират, когато на OneDrive за бизнеса е блокиран файл знаци

Имена на невалидни файлове и типове файлове в OneDrive, OneDrive за бизнеса и SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive за бизнеса не е инсталиран на клиентския компютър

Инсталирайте версията за Windows на новия клиент за синхронизиране на OneDrive.

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Имената на файловете не може да съдържа повече от 128 знака за файла, за да се добавят към синхронизирана папка на библиотека за качване в SharePoint Online

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Имената на папките не може да съдържа повече от 250 знака за папката, за да се добавят към синхронизирана папка на библиотека за качване в SharePoint Online

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Грешни път между Office и OneDrive инсталира типове.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Грешни версия между Office и OneDrive инсталира типове.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Грешки при синхронизирането на OneDrive след конфигуриране на управлението на правата на достъп до информация (IRM) в библиотеката

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

OneDrive грешки при синхронизация за промяна на името на файла, докато файловете са се качили в SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

OneDrive интервалите грешки при синхронизация при опит за синхронизиране на библиотека с документи.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

OneDrive първоначален грешки при синхронизация, когато потребителят се опитва да синхронизирате библиотека с документи, която има управлението на правата на достъп до информация (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Не може да синхронизира файл за SharePoint Online поради тилда (~) в началото на името на файла.

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Връща на OneDrive за бизнеса версия номер

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Проверка на OneDrive за бизнес директория за неподдържани папки

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Проверка на OneDrive за бизнеса директория за ограничение за размера на файла

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

2DH4806D 6F1C-4FE9 BE5A 9BA354BC801D

Проверка на OneDrive за бизнеса директория за ограничението за максимален брой елементи

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

2DG4AF0B 4974-488C 8DC2 C679CA7BF65F

Проверка на синхронизирана списъци на SharePoint и библиотеки за ограничението за максимален брой елементи

Ограниченията, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint на вашия компютър чрез OneDrive за бизнеса

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Проверете дали SignInOptions е зададено по подразбиране

OneDrive за бизнеса синхронизиране връща грешката "Ние не може да се свърже с указания сайт на SharePoint"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Проверете дали UseOnlineContent е зададено по подразбиране

"Тази функция е било забранено от вашия администратор" грешка в Office 2013 и 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Проверка на локалния компютър свободно дисково пространство и общата сума на капацитета

CD4D025 549F-4528 A682 31BBD246D472

Проверка за смесени инсталиране на MSI и ClickToRun

Как да превключите от на MSI инсталация на OneDrive за бизнеса (преди SkyDrive Pro) самостоятелен към и стартирай инсталирането на OneDrive за бизнеса (преди SkyDrive Pro) самостоятелен

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Проверете ETL проследяване за невалидни Unicode знак грешка

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Регистър статистика за папката OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Проверка за файл с име на максимален брой знаци за файлове на Excel

Съобщение за грешка при отваряне или записване на файл в Microsoft Excel: "Не е валидно име на файл"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Проверете дали размерът на централната таблица файл надвишава 2 ГБ

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Проверете посоката на обвивката за икона припокриване идентификатори

Синхронизиране овърлей липсват от OneDrive и OneDrive за бизнеса

Още информация

За повече информация относно кои операционни системи може да се изпълни диагностициране пакетите на поддръжката на Microsoft вижте информация за Microsoft автоматизирано услуги за отстраняване на неизправности и диагностика платформа за поддръжка.


Все още имате нужда от помощ? Отидете в Общността на Microsoft.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×