Функция MATCH

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцияMATCH в Microsoft Office Excel.

Описание

Функцията MATCH извършва търсене за конкретен елемент в диапазон от клетки и след това връща относителната позиция на елемента в диапазона. Например, ако диапазонът A1:A3 съдържа стойностите 5, 25 и 38, тогава формулата

=MATCH(25,A1:A3,0)

връща числото 2, тъй като 25 е вторият елемент в диапазона.

Използвайте MATCH вместо една от функциите LOOKUP, когато имате нужда от позицията на елемент в диапазон, а не от самия елемент. Например можете да използвате функцията MATCH, за да предоставите стойност за аргумента row_num във функцията INDEX.

Синтаксис

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Синтаксисът на функцията MATCH има следните аргумент:

 • lookup_value    Задължително. Стойността, която искате да намерите в lookup_array. Например когато търсите номера на някого в телефонен указател, използвате името му като стойност за търсене, но това, което искате да получите, е телефонният му номер.

  Аргументът lookup_value може да бъде стойност (число, текст или логическа стойност) или препратка към число, текст или логическа стойност.

 • lookup_array    Задължително. Диапазонът от клетки, в който се извършва търсенето.

 • match_type    Незадължително. Едно от числата -1, 0 или 1. Аргументът match_type задава как Excel да съгласува lookup_value със стойностите в lookup_array. Стойността по подразбиране за този аргумент е 1.

  В следната таблица е описано как функцията намира стойности въз основа на настройката на аргумента match_type.

Match_type

Поведение

1 или пропуснато

MATCH намира най-голямата стойност, която е по-малка или равна на lookup_value. Стойностите в аргумента lookup_array трябва да бъдат подредени във възходящ ред, например: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

0

MATCH намира първата стойност, която е точно равна на lookup_value. Стойностите в аргумента lookup_array могат да бъдат в произволен ред.

-1

MATCH намира най-малката стойност, която е по-голяма или равна на lookup_value. Стойностите в аргумента lookup_array трябва да бъдат подредени в низходящ ред, например: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... и т. н.

Забележка   

 • MATCH връща позицията на намерената стойност в lookup_array, а не самата стойност. Например MATCH("b",{"a","b","c"},0) връща 2, което е относително положение на "b" в масива {"a","b","c"}.

 • При търсенето MATCH не прави разлика между главни и малки букви в текстовите стойности.

 • Ако MATCH не успее да намери съвпадение, връща стойността за грешка #N/A.

 • Ако match_type е 0 и lookup_value е текстов низ, можете да използвате заместващи символи – въпросителен знак (?) и звездичка (*) в аргумента lookup_value. Въпросителният знак съответства на единичен знак; звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия. Ако копирате примера в Excel Online, копирайте и поставяйте клетките една по една.
  Important: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Шаблон за сайт за проекти

  Избиране на пример от помощта

 2. Натиснете CTRL+C.

 3. Създайте празна работна книга или работен лист.

 4. В работния лист изберете клетка A1 и натиснете CTRL+V. Ако работите в Excel Online, повторете копирането и поставянето за всяка клетка в примера.
  Important: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Показване на формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3

4

5

67


8


9

A

B

C

Продукт

Брой

Банани

25

Портокали

38

Ябълки

40

Круши

41

Формула

Описание

Резултат

=MATCH(39,B2:B5,1)

Тъй като няма точно съвпадение, връща се позицията на следващата най-ниска стойност (38) в диапазона B2:B5.

2

=MATCH(41,B2:B5,0)

Позицията на стойността 41 в диапазона B2:B5.

4

=MATCH(40,B2:B5,-1)

Връща грешка, защото стойностите в диапазона B2:B5 не са в низходящ ред.

#N/A

Отнася се за: Excel 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика