Функции Var и VarP

Връщат оценки на разлика за генерална съвкупност или извадка от нея, представени като набор от стойности, съдържащи се в зададено поле от заявка.

Синтаксис

Var( израз )

VarP( израз )

Израз представлява низов израз, идентифициращ полето, съдържащо числовите данни, които искате да оцените или израз, извършващ изчисление с данните в това поле. Операндите в израз може да съдържат името на поле от таблица, константа или функция (която може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не и някои от другите SQL агрегатни функции).

Забележки

Функцията VarP оценява генерална съвкупност, а функцията Var оценява извадка от генерална съвкупност.

Ако използваната заявка съдържа по-малко от два записи, функциите Var и VarP връщат стойност Null, която показва, че дисперсията не може да бъде изчислена.

Можете да използвате функциите Var и VarP в израз за заявка или в SQL низ/команда.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×